sokpol niesmiec

Gospodarka wodno ściekowa to priorytet. Gmina Poraj

Oczyszczalnia 2023
Hamulcem brak możliwości pozyskiwania środków unijnych. Zapewnienie właściwej gospodarki wodno – ściekowej to niezbędny warunek poprawy jakości życia mieszkańców. Doskonale wiedzą o tym władze samorządowe Gminy Poraj, traktując te zadania jako priorytetowe.
W miarę możliwości finansowych, Gmina Poraj rozbudowuje sieć kanalizacyjną. Dla trzech miejscowości powstały oczyszczalnie ścieków, powstaje nowe ujęcie wody pitnej. W okresie finansowania ze środków unijnych, który już się zakończył, wykorzystała do maksimum dostępne środki.
Obecny brak zewnętrznych środków unijnych dla Polski i niewystarczająca ilość środków rządowych są ogromnym hamulcem we właściwej realizacji gminnych planów rozbudowy sieci kanalizacyjnej, obejmującej w szczególności Żarki-Letnisko i Masłońskie.
 
Zwiększenie dostępu do wody pitnej i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego stały się wyjątkowo ważne i nadrzędne, szczególnie dla obecnych władz Gminy Poraj.
logo UG
 
Przypomnijmy, że patrząc historycznie od 2010 roku Gmina Poraj wybudowała: oczyszczalnię ścieków w Jastrzębiu, oczyszczalnię ścieków dla Żarek-Letniska i Masłońskiego, kanalizację i przyłącza w zdecydowanej większości Jastrzębia, rozbudowuje sieć kanalizacyjną w Żarkach-Letnisku. Obrazu zrealizowanych zadań inwestycyjnych dopełnia budowane aktualnie ujęcie wody pitnej w Kuźnicy Starej i wieloletnie działania polegające na odwadnianiu newralgicznych części gminy. Te realizowane zadania znacznie poprawiają i porządkują stan gospodarki wodno – ściekowej, a tym samym są namacalnymi działaniami proekologicznymi. Są istotne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, przyczyniając się do podniesienia poziomu jakości życia.
 
Budowa kanalizacji oraz obiektów potrzebnych do realizacji jej zadań jest bardzo czasochłonna oraz pochłania duże zasoby finansowe gminy. Niemniej jednak jest działaniem kluczowym dla jej rozwoju w przyszłości, ponieważ podnosi standard gminy jako regionu atrakcyjnego dla obecnych i przyszłych mieszkańców.
 
Najlepszym przykładem działań, w trudnych warunkach finansowych, są te podejmowane przez samorząd gminny w Żarkach-Letnisku.
 
Gmina Poraj od kilku lat kontynuuje prace przy budowie kanalizacji oczekiwanej przez mieszkańców Żarek-Letniska, w miarę możliwości pozyskiwania środków. W tej miejscowości w ciągu ostatnich kilku lat, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wybudowano oczyszczalnię ścieków (wspólnie dla Żarek-Letniska i Masłońskiego, a zlokalizowaną w tej miejscowości), pierwszy etap kanalizacji obejmujący ulice: Łączną, Grzybową, PCK, Sąsiedzką, Nadrzeczną, następnie drugi etap kanalizacji obejmujący: Nadrzeczną, PCK, Długą i Brzozową. Teraz rozpoczęły się prace przy budowie trzeciego etapu w ciągu ulic: Kąpielowa, Grunwaldzka, Szkolna i Spokojna. Ulice te zostały wybrane do skanalizowania ze względów technicznych oraz narzuconych ram finansowych tej inwestycji. Po zakończeniu prac związanych z kanalizacją, położona zostanie nawierzchnia na tych drogach.
 
Jak informuje prezes Rafał Kępski z gminnej spółki PORECO, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Żarkach-Letnisku oraz zakresem, na który gmina otrzymała decyzję pozwolenia na budowę do realizacji na dzień dzisiejszy zostało jeszcze ok.: 12,5 km sieci grawitacyjnej PCV fi 200, 3,3 km przyłączy kanalizacyjnych PCV fi 160 (ok. 350 szt.), 1,7 km kanalizacji tłocznej PE fi 110 i PE fi 90 i 4 przepompownie ścieków. Długość przyłączy z dokumentacji projektowej wyliczona została do pierwszej studni posesyjnej oraz sięgacze (do granicy posesji). Gmina dodatkowo zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko w części ulicy Sportowej i Sąsiedzkiej z podłączeniem do ul. Nadrzecznej (o długości sieci ok. 995 mb + przyłącza). Do dnia dzisiejszego zostało wybudowane w Żarkach-Letnisku 5,14 km sieci kanalizacyjnej oraz 755 m przyłączy kanalizacyjnych, podpisano 79 umów z odbiorcami. Ze strony Gminy Koziegłowy podłączanych jest 87 odbiorców usług, a łączna sieć kanalizacyjnej to 4,7 km.
 
Oczyszczalnia ścieków została zbudowana dla Żarek-Letniska i Masłońskiego. Jej funkcjonowanie oznacza mniejszą ilość zanieczyszczeń lokalnego środowiska naturalnego, poprawę jakości wód oraz zmniejszenie groźby zanieczyszczenia gruntów poprzez zmniejszenie ilości nieoczyszczanych ścieków zrzucanych do odbiorników naturalnych oraz poprawę dostępu mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. Koszt budowy oczyszczalni ścieków to kwota rzędu ok. 5,5 mln zł, w jej budowie partycypowała Gmina i Miasto Koziegłowy, z którą zostało podpisane stosowne porozumienie. Obecnie ze względu na małą ilość wybudowanej sieci kanalizacyjnej Oczyszczalnia Ścieków w Żarkach Letnisku jest wykorzystana w około 30%.
 
Należy dodać, że aby sięgnąć 10 lat temu po środki unijne na oczyszczalnię w Żarkach – Letnisku ówczesne władze Gminy musiały podjąć wysiłek wpisania tego sołectwa do aglomeracji, co skutkuje koniecznością osiągnięcia wskaźników wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
 
Tymczasem, na skutek działań rządzących centralnie, od ośmiu lat zamrożone są środki unijne (także te z Krajowego Programu Odbudowy) bez których osiąganie efektu ekologicznego, a co najważniejsze – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ŻAREK – LETNISKA – nie jest możliwe.
 
W kolejnych edycjach Nowego Ładu, rządowego programu mającego rekompensować utratę znacznej części dochodów samorządów, pojawiła się możliwość aplikowania na ten właśnie cel. Ze środków pozyskanych w ten sposób realizowana jest obecnie wspomniana inwestycja w centrum Żarek – Letniska obejmująca niecałe 2 km sieci kanalizacyjnej. Ostatni wniosek związany z VIII edycją Nowego Ładu, dedykowany uzupełnieniu sieci o fragmenty ulic Sportowej i Sąsiedzkiej, nie znalazł jednak aprobaty decydentów. Gotowy do realizacji projekt (jak wiele innych potrzebnych inwestycji) czeka na środki unijne.
 
Ponadto, Gmina Poraj prowadzi intensywne działania mające na celu budowę nowej Oczyszczalni dla mieszkańców Poraja i Choronia. Jest to bardzo ważna inwestycja, gdyż obecna oczyszczalnia została wybudowana 25 lat temu i wymaga podjęcia działań modernizacyjnych. W chwili obecnej posiadamy gotową koncepcję, została także podpisana umowa na wykonanie projektu oraz dwukrotnie został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania na ten cel.
 

„My, samorządowcy różnych szczebli stoimy w blokach startowych. Nasi mieszkańcy słusznie oczekują na szereg ważnych dla nas wszystkich inwestycji. By mogły być realizowane, musiałyby zostać uruchomione przez Brukselę środki finansowe, co możliwe jest w przypadku spełnienia przez Polskę tzw. „kamieni milowych”. Czy dojdzie do porozumienia, i na ile mieszkańcy będą czekać na pozytywne rozstrzygnięcie wielkiej polityki pomiędzy Rządem w Warszawie a Komisją Europejską? Czas pokaże. Oby jak najszybciej” – konkluduje Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj.

Napisali o nas

Pijana 46 latka spowodowała kolizję w Żarkach-Letnisku

police Policja

Myszkowscy policjanci zatrzymali prawo jazdy kobiecie, która miała spowodować kolizję drogową.

Więcej…

Znowu nieletni z narkotykami

Policja Myszkow kajdanki

Policjanci z Zespołu ds Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii oraz Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego w miniony weekend zatrzymali łącznie pięć osób, podejrzanych o posiadanie narkotyków.

Więcej…

Zatrzymany w Żarkach Letnisku

Zatrzymany 1

Myszkowscy policjanci zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.

Więcej…

BohaterON w Szkole w Żarkach-Letnisku

BohaterON Zarki Letnisko

Szkoła Podstawowa w Żarkach-Letnisku po raz pierwszy przystąpiła do projektu "BohaterON" w twojej szkole.

Więcej…

Dwaj nasi mieszkańcy wpadli za posiadanie narkotyków

Zatrzymani za narkotyki

Nawet 3 lata za kratami mogą spędzić dwaj mieszkańcy Żarek Letnisko, którzy posiadali narkotyki. 37-latkowie zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty.

Więcej…

Poszukiwany 35 latek wpadł w ręce policjantów

aresztant policja

W czasie rutynowej kontroli i legitymowania policjanci z Koziegłów zatrzymali poszukiwanego.

Więcej…

Nad basenem z narkotykami

Narkotyki nad basenem

Policjanci z Koziegłów zatrzymali mężczyznę, który w nietypowy sposób postanowić umilić sobie wieczór.

Więcej…

Kolejny kierujący rowerem ukarany mandatem 2500 złotych

Policja logo

O tym jak surowe konsekwencje grożą za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości przekonali się wczoraj dwaj mężczyźni.

Więcej…

Tragedia na basenie

basen 2022 utoniecie16 maja po południu ze zbiornika wodnego wyłowiono 52-latka.

Więcej…

Seniorzy

Spotkanie Wigilijne Seniorów. Żarki - Letnisko 2023 rok.

Wigilia Seniorow 2023

Jak co roku tradycyjnie seniorzy w grudniu spotkali się na kolacji wigilijnej. Wśród zaproszonych gości byli:

Więcej…

Bal Seniora 2023 rok.

Jesien zycia 2023

„Jesień życia nie musi być szara” to motto tegorocznego Balu Seniora zorganizowanego przez Stowarzyszenie Seniorów „WIGOR” Gminy Poraj.

Więcej…

Sonda

Czy jesteś za tym aby zebrania wiejskie odbywały się przynajmniej 2 razy w roku, zgodnie ze Statutem Sołectwa Żarki Letnisko

Wirtualny spacer

spacer