W dniu 31.01.2022 r godz 9:00 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj

Dyskusje na temat lokalnych problemów Solectwa
Post Reply
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1706
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

W dniu 31.01.2022 r godz 9:00 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poraj

Post by Zdzisława Polak »

Na dzień 31.01.2022r godz. 9:00 Pani Wójt zarządziła Sesję Nadzwyczajną w trybie online.
Jednym z punktów obrad jest projekt uchwały w sprawie zbycia działki gminnej nr 613/5 o powierzchni 3,7477ha położonej w Żarkach Letnisku przy ul. Słonecznej.
oto link do projektu uchwały punk 3 https://poraj.bip.net.pl/?a=7170
Post Reply