Posiedzenie Komisji Skarg w dniu 22.11.2019r godz 12

Dyskusje na temat lokalnych problemów Solectwa
ODPOWIEDZ
Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1342
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Posiedzenie Komisji Skarg w dniu 22.11.2019r godz 12

Post autor: Zdzisława Polak » 14 lis 2019, 16:26

Informuję wszystkich mieszkańców Żarek letniska , że w dniu 22.11.2019 o godz 12 w Urzędzie Gminy w Poraju odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu tym rozpatrywana będzie m.in. nasza petycja w/s wycofania się Pani Wójt z zamiaru sprzedaży działki nr 19 o powierzchni ponad 4 tys m2 położonej w Żarkach Letnisku przy ul. Kopernika. Działka ta przylega do terenu Szkoły i należy ją włączyć do placu szkolnego i oddać w użytkowanie Szkole. Tym bardziej, że Wojewoda Ślaski Pan J. Wieczorek przekazał tę działkę w czerwcu 2019 r mieszkańcom na potrzeby społeczne i należy tak właśnie tę działkę wykorzystać. Zapraszam do udziału w posiedzeniu w/w Komisji.
oto link do zawiadomienia:http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6161

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1342
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Posiedzenie Komisji Skarg w dniu 22.11.2019r godz 12

Post autor: Zdzisława Polak » 22 lis 2019, 22:09

Dzisiaj tj 22.11.2019 na ręce Pani Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożyłam kopie poniższego pisma skierowanego do Wojewody
oraz Protokoł z Zebrania Wiejskiego z dnia 15.07.2014 r, w którym zawarta była wola społeczeństwa Ż.L.
Poniższe pismo odczytałam oraz powiedziałam również, że :
1.Podtrzymujemy złożoną petycję,
2.Uchwała nr 70/IX /2019 została podjęta z naruszenie prawa i powinna być uchylona.
3. Działka jest położona przy szkole i powinna być wykorzystana na powiększenie placu szkolnego.
4. Skoro działkę w Choroniu Rada Gminy ochroniła przed sprzedażą ze względów sentymentalnych, to dlaczego nie ochroniła też działki w ŻL gdzie
przemawiają merytoryczne argumenty?
5.Wśród radnych mamy kilku nauczycieli więc myślę, że staną po stronie potrzeb uczniów i szkoły.
6.Sprzedaż tej działki za ok. 400 tys zł nie uratuje finansów gminy tym bardziej, że w budżecie na 2020 r jest zapis, że planuje się zakup działki w Jastrzębiu nad zalewem za kwotę 400 tys zł . Dlaczego więc na zakup terenów nad zalewem mamy sprzedawać działki w Żarkach L?
7.Nie może być tak, że Wojewoda przekazuje działki Gminie na potrzeby społeczne a Pani wójt wystawia je natychmiast na sprzedaż(porównałam to do otrzymanego od kogoś podarunku, który to obdarowany zaraz sprzedaje - czy wypada tak robić?).
8.Prosiłam Szanowną Komisje o uznanie naszej Petycji za zasadną i uchylenie tej Uchwały nr 70.
9. Wnioskowałam też o odroczenie tej decyzji do czasu rozpatrzenia naszego odwołania przez Nadzór Prawny Wojewody.
10.Powiedziałam również , że gdybyśmy przed kilkunastu- laty nie obronili przed sprzedażą działki na przeciw szkoły, to nie byłoby gdzie postawić istniejącego już od kilku lat pięknego Przedszkola i Żłobka w Żarkach Letnisku.
Izabela Dobosz poparła i jeszcze uzupełniła moją wypowiedź o kolejne merytoryczne argumenty.
Jak widać , żadne nasze argumenty nie trafiły do członków Komisji, ponieważ nasza petycja została odrzucona głosami Radnych 3:1.
Za odrzuceniem naszej petycji głosowali Radni: D. Superson -Kosztyła, B. Rajczyk, Ł. Adamczyk. Jedynie Pan Radny Bojanek stanął po stronie merytorycznych argumentów i był przeciw odrzuceniu petycji, za co należą mu się podziękowania.
A poniżej treść pisma do Wojewody:

Żarki Letnisko, dnia 30.09.2019 r.


Szanowny Pan Wojewoda Jarosław Wieczorek

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Prawnego

Dotyczy : Uchwały nr 70(IX)19 z dnia 26.09.2019 r. Rady Gminy Poraj w/s wyrażenia zgody na zbycie działki nr 19 położonej w Żarkach Letnisku przy ul. Kopernika.


W imieniu mieszkańców Żarek Letniska zwracamy się z wnioskiem o uchylenie w/w uchwały.
Powyższe uzasadniamy tym, że:
1. Uchwała ta została podjęta z naruszeniem procedury prawnej, gdyż :
- nie została poprzedzona konsultacjami ze społeczeństwem Żarek Letniska,
- została podjęta wbrew woli mieszkańców Żarek L., wyrażonej w uchwale Zebrania Wiejskiego z dnia 15.07.2014 r. „o nie wyrażaniu zgody
na sprzedaż wszystkich działek gminnych położonych w Żarkach Letnisku „ ,
- w Statucie Gminy Poraj w Rozdziale 6 w paragrafie 36.1 (zał nr 2), jest zapis o treści „Wszystkie projekty uchwał wnoszone na sesje
powinny być zaopiniowane przez merytorycznie właściwe komisje„ a takiej opinii nie było przy tej uchwale, więc naruszono zapis
statutowy,
- w Rozdziale 7 paragraf 39 punkt 2 Statutu Gminy Poraj( zał.nr 2) jest zapis „ Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i
- przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu elektronicznego systemu do głosowania” Przepis ten też został złamany ponieważ Radni
przy głosowaniu tej uchwały nie podnosili rąk tylko naciskali przyciski,
- nie została rozpatrzona petycja złożona do Urzędu Gminy i do Rady Gminy w tej sprawie przez przedstawicielki Rady Sołeckiej w Żarkach
Letnisku( Izabelę Dobosz i Zdzisławę Polak),
2. Działka nr 19 położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku i powinna być wykorzystana dla
potrzeb szkoły np. na plac zabaw, ścieżkę zdrowia, lub inne cele,
3. Wojewoda Śląski zaledwie 3 m-ce temu decyzją nr NWXV.7532.1.244.2015 z dnia 25.06.2019 r. przekazał tę działkę Gminie Poraj na potrzeby
społeczne a Pani Wójt wraz z Radnymi postanowiła tę działkę natychmiast sprzedać.
4. Reasumując prosimy o rozpoznanie naszego wniosku i uchylenie tej szkodliwej dla nas uchwały Rady Gminy Poraj.


Do wniosku załączamy:
Protokoł z Zebrania Wiejskiego Żarki L z dnia 15.07.2014 r.
Petycję przedstawicielek Rady Sołeckiej z dnia 24.09.2019 r.

Igor
VIP
Posty: 310
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Posiedzenie Komisji Skarg w dniu 22.11.2019r godz 12

Post autor: Igor » 24 lis 2019, 15:45

Pani Polakowa pani MERYTORYCZNE??? argumenty sa warte funta kłaków. Szkole ta dxziałka jest potrzebna jak dziura w moście, Mają duży plac wokół szkoły i boiska obok. A jak się ma tzw. wola mieszkańców sprzed 5 lat, do obecnej sytuacji, gdy gmina ma do zagospodarowania sporo terenu w centrum, a nie zagospodarowywuje nawet kąpielska, czy amfiteatru. O to trzba sie starać a nie powiększąc leśne pustostany, które zamieniają się w śmietniska. Pani Polakowa, więcej rozsadku a mniej zapalczywości.
memento

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1342
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Posiedzenie Komisji Skarg w dniu 22.11.2019r godz 12

Post autor: Zdzisława Polak » 24 lis 2019, 17:02

Igor gdyby Twoje wpisy nie były anonimowe to bym z Tobą podyskutowała. Twoja wypowiedź anonimowa nie jest warta nawet funta kłaków. Ty nawet nie masz odwagi podpisać się imieniem i nazwiskiem pod swoją wypowiedzią a potrafisz bezpodstawnie na kogoś wylać kubeł pomyj. Zastanów się anonimie nad tym raz jeszcze, bo nie masz racji.
1.Wola mieszkańców Żarek Letniska jest taka sama teraz jak przed 5 laty. 30.09.2019 r. wszystkie organizacje społeczne Ż.L., Sołtys i niektórzy Radni podpisali pismo do Wojewody Śląskiego o uchylenie uchwały nr 70/(IX/2019 z 26.09.2019r w/s sprzedaży działki nr 19, oraz została złożona Petycja do Rady Gminy Poraj o wycofanie się z zamiaru sprzedaży tej działki i czekamy na rozstrzygnięcia. Pani Wójt powiedziała ostatnio na spotkaniu z aktywem w Ż.L. ,, że nie zrobi Zebrania Wiejskiego . Nasuwa się pytanie dlaczego? bo byśmy może udowodnili raz jeszcze naszą wolę z przed 5 lat.
2. Obecny plac szkolny jest w ok 80 % zabudowany ( budynek szkoły, boisko Orlik, budynek socjalny dla sportowców, skejt-park, dwa szamba, itp.)
i brakuje szkole terenu, na którym można by organizować np. festyny szkolne jak kiedyś, lub urządzić tor rowerowy, czy plac zabaw, lub inne atrakcje wg. nowych pomysłów Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły, itp.
3. Teren do zagospodarowania w centrum po pierwsze nie leży przy szkole a po drugie jest w trakcie zagospodarowywania przez TPŻL poprzez modernizację i rozbudowę amfiteatru wraz z widownią itp. Na drugiej działce w centrum jest siłownia zewnętrzna i plac zabaw.
4. Jak można zagospodarować wg Ciebie kąpielisko ? Czy mamy tam wybudować wg Ciebie jakiś market? Teren kąpieliska jest od lat zagospodarowany przez istniejący tam basem wraz z infrastrukturą. Co Ty bredzisz?.
5. Jak można las nazwać "pustostanem"? Tak, to może napisać tylko niezapalczywy bezmózgowiec, nie znający roli lasu dla mieszkańców.
Dodam jeszcze jedno, że gdybyśmy przed laty nie obronili od sprzedaży terenów położonych na przeciw szkoły, to nie mielibyśmy gdzie wybudować Przedszkola i Żłobka, które zostały wybudowane i teraz nie tylko cieszą nasz wzrok ale spełniają role opiekuńcze nad naszymi dziećmi, wnukami itd.
Dlatego działka nr 19 o pow. ponad 4 tys m 2 położona przy placu szkolnym nie może być sprzedana przez władze Gminy. Nie możemy na to pozwolić.
Z. Polak

ODPOWIEDZ