Spotkanie aktywu Żarek L. z Panią Wójt

Dyskusje na temat lokalnych problemów Solectwa
ODPOWIEDZ
Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1351
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Spotkanie aktywu Żarek L. z Panią Wójt

Post autor: Zdzisława Polak » 14 lis 2019, 15:15

W dniu wczorajszym tj.13.11.2019 r w siedzibie TPŻL odbyło się spotkanie Sołtysa, Rady Sołeckiej, Zarządu TPŻL i Zarządu Klubu Seniora Czarka z Panią Wójt Gminy Poraj. Pan Sołtys zamiast Zebrania Wiejskiego w ŻL zorganizował zamknięte spotkanie (jak sam nazwał) Aktywu Społecznego z Panią Wójt.
Spotkanie to było protokołowane i czekamy na publikacje protokołu.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1351
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Spotkanie aktywu Żarek L. z Panią Wójt

Post autor: Zdzisława Polak » 14 lis 2019, 15:26

oto link do petycji złożonej do Pani Wójt i Rady Gminy Poraj w/s wycofania się z zamiaru sprzedaży działki nr 19 w Żarkach Letnisku przy ul. Kopernika przylegającej do terenu Szkoły.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6162
W dniu 22.11. 2019 godz 12 na ręce Pani przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przekazałam kopie pisma do Wojewody z wieloma
podpisami. Treść pisma poniżej:

Żarki Letnisko, dnia 30.09.2019 r.


Szanowny Pan Wojewoda Jarosław Wieczorek

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Prawnego

Dotyczy : Uchwały nr 70(IX)19 z dnia 26.09.2019 r. Rady Gminy Poraj w/s wyrażenia zgody na zbycie działki nr 19 położonej w Żarkach Letnisku przy ul. Kopernika.


W imieniu mieszkańców Żarek Letniska zwracamy się z wnioskiem o uchylenie w/w uchwały.
Powyższe uzasadniamy tym, że:
1. Uchwała ta została podjęta z naruszeniem procedury prawnej, gdyż :
- nie została poprzedzona konsultacjami ze społeczeństwem Żarek Letniska,
- została podjęta wbrew woli mieszkańców Żarek L., wyrażonej w uchwale Zebrania Wiejskiego z dnia 15.07.2014 r. „o nie wyrażaniu zgody
na sprzedaż wszystkich działek gminnych położonych w Żarkach Letnisku „ ,
- w Statucie Gminy Poraj w Rozdziale 6 w paragrafie 36.1 (zał nr 2), jest zapis o treści „Wszystkie projekty uchwał wnoszone na sesje
powinny być zaopiniowane przez merytorycznie właściwe komisje„ a takiej opinii nie było przy tej uchwale, więc naruszono zapis statutowy,
- w Rozdziale 7 paragraf 39 punkt 2 Statutu Gminy Poraj( zał.nr 2) jest zapis „ Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i
przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu elektronicznego systemu do głosowania” Przepis ten też został złamany ponieważ Radni
przy głosowaniu tej uchwały nie podnosili rąk tylko naciskali przyciski,
- nie została rozpatrzona petycja złożona do Urzędu Gminy i do Rady Gminy w tej sprawie przez przedstawicielki Rady Sołeckiej w Żarkach
Letnisku( Izabelę Dobosz i Zdzisławę Polak),
2. Działka nr 19 położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku i powinna być wykorzystana dla
potrzeb szkoły np. na plac zabaw, ścieżkę zdrowia, lub inne cele,
3. Wojewoda Śląski zaledwie 3 m-ce temu decyzją nr NWXV.7532.1.244.2015 z dnia 25.06.2019 r. przekazał tę działkę Gminie Poraj na potrzeby
społeczne a Pani Wójt wraz z Radnymi postanowiła tę działkę natychmiast sprzedać.
4. Reasumując prosimy o rozpoznanie naszego wniosku i uchylenie tej szkodliwej dla nas uchwały Rady Gminy Poraj.


Do wniosku załączamy:
Protokoł z Zebrania Wiejskiego Żarki L z dnia 15.07.2014 r,
Petycję przedstawicielek Rady Sołeckiej z dnia 24.09.2019 r
Ostatnio zmieniony 22 lis 2019, 22:02 przez Zdzisława Polak, łącznie zmieniany 2 razy.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1351
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Spotkanie aktywu Żarek L. z Panią Wójt

Post autor: Zdzisława Polak » 22 lis 2019, 21:40

PROTOKOŁ
z zebrania Pani Wójt Gminy Poraj z Aktywem społecznym Żarek Letniska, które odbyło się w dniu 13.11.2019 r. w siedzibie TPŻL
Na spotkanie przybyła Pani Wójt Katarzyna Kaźmierczak w towarzystwie Kier. Andrzeja Kozłowskiego i Kier.  Adama Zaczkowskiego. Ze strony tzw. aktywu żareckiego byli :  Sołtys Mirosław  Kozieł, Prezes TPŻL Ilona Mrowiec, Prezes Koła Emerytów  Józef  Zimoląg,  Członkowie Rady Sołeckiej, dwoje radnych gminnych : Jola Chmura i Krzysztof Klimek oraz Zdzisława Polak radna powiatowa i jednocześnie członek Rady Sołeckiej. 
Osoby, które przyszły a nie były  zaproszone Sołtys nie chciał wpuścić  do budynku. Dopiero po interwencji,  niektóre osoby  weszły a inne odeszły do domu zawiedzione i rozgoryczone.
Zebranie rozpoczął Sołtys, na wstępie powitał Panią Wójt i wszystkich zebranych.   
Następnie Pani Wójt została poproszona przez zebranych o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Dlaczego Gmina Poraj podjęła kolejną uchwałę na emisję obligacji w kwocie ok 1 mln zł na wypłatę kolejnego odszkodowania poszkodowanemu w wypadku?
2. Dlaczego oczyszczalnia ścieków w Żarkach Letnisku po 5 latach przyjmuje tylko ścieki z 30 domostw w Żarkach Letnisku?
3. Kiedy mieszkańcy Żarek letniska doczekają się kanalizacji ? 
4. Co z basenem w Żarkach Letnisku -  jakie wnioski zostały złożone na dofinansowanie remontu, dlaczego nic nie zrobiono w/s zanieczyszczania fekaliami basenu i rzeki Czarki, jakie  są plany na ten nasz basen kąpielowy?.
5. Radna powiatowa Z. Polak poprosiła Panią Wójt o wycofanie uchwały w/s sprzedaży działki nr 19 położonej przy ul Kopernika i przylegającej do terenu naszej szkoły w Żarkach Letnisku i przekazanie tej działki do użytku dla Szkoły.
6. Dlaczego teraz była podwyżka cen śmieci a nie po przetargu? Dlaczego dwaj nasi radni Klimek i Makuch głosowali za tą podwyżką?
7.  Dlaczego nikt nie zbiera w ŻL teraz podatków i opłat za śmieci? dlaczego nie ma   w Urzędzie Gminy  punktu kasowego, w którym Sołtys mógłby wpłacać zebrane pieniądze  z tyt. podatków i innych opłat?
8. Z. Polak pytała  jaka kwota zostanie wpisana do budżetu Gminy na 2020 rok z przeznaczeniem na  inwestycje w ŻL ?
9. Prezes TPŻL Ilona Mrowiec  pytała o sprawę budowy i finansowania amfiteatru w Ż.L. oraz o finansowanie  "Letniskowca" wydawanego przez TPŻL.
10. Z. Polak pytała też Panią Wójt czy znajdzie czas na zorganizowanie jeszcze w tym roku Zebrania Wiejskiego i uczestniczenie w nim?
11. Sołtys pytał dlaczego Gmina nie  reaguje  na budowę przy drogach gminnych pełnych parkanów (co jest niezgodne z Planem Przestrzennego Zagospodarowania Gminy), oraz dlaczego na chodnik przy ul. Szkolnej zakupiono najdroższą kostkę brukową i skrytykował sposób wykonania tegoż chodnika.
12. Członek Rady Sołeckiej -Izabela  Dobosz pytała kiedy będzie oświetlenie na ul. Letniskowej oraz poprosiła o zapalanie oświetlenia ulicznego wcześniej wieczorem.
Na zadane pytania odpowiedzi  udzielali nam:  Pani  Wójt i  Pan Kier. Zaczkowski.  Niektóre z tych odpowiedzi były mało konkretne  i wręcz wymijające.
Ad.1 W tym punkcie odpowiadała Pani wójt długo i wspomniała, że w  sprawie wypadku  dużo wie radna powiatowa Pani Polak, bo wtedy w 2007 roku  była radną gminną.  Dlatego też  wypowiedź Pani Wójt uzupełniła Pani Polak i sprostowała niektóre fakty np. dlaczego Gmina nie odwołała się od pierwszego wyroku sądu w tej sprawie i wypłaciła już wtedy 1 mln odszkodowania w ramach zawartej ugody Wójta Ł Stachery z Firmą Prawniczą?.
Ad.2 i Ad 3. Pan Zaczkowski wyjaśnił, że trudno jest pozyskać dofinansowanie na kanalizację dla ŻL, że zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na II etap kanalizacji na odcinku od ul. Porajskiej do torów. Powiedział, że  Wojewódzki Zarząd Dróg umożliwi nam wykonanie przejścia z rurą kanalizacyjną  pod drogą wojewódzką w trakcie budowy tej drogi , która już jest rozpoczęta. I to jest bardzo dobra wiadomość.
Ad.4. W sprawie basenu pani Wójt powiedziała, że zamierza zrobić tylko ekspertyzę aby udowodnić, że w basenie nie można się kąpać. Z Panią Wójt nie zgodziła się Barbara Trzaskowska i powiedziała, że taka ekspertyza jest nam niepotrzebna. Zaś Pani Zdzisława Polak poprosiła Panią Wójt aby wrócić do dokumentacji sporządzonej kiedyś przez społeczną komisje  w/s spuszczania ścieków do rzeki Czarki i do basenu kąpielowego i wydać stosowne decyzje administracyjne i zlikwidować te rury spustowe,  z których spływają fekalia do  rzeki. Ponadto należy przywrócić do użytku  filtry, które funkcjonowały zawsze na rzece przy ujściu do basenu. Jeśli to zostanie wykonane i do rzeki nie będą zrzucane fekalia to w basenie będzie woda czysta i basen należy dopuścić do kąpieli. A na zimę w basenie należy zostawić wody do wysok.  30 cm aby w okresie zimowym można było korzystać z naturalnego lodowiska i oczywiście bez żadnych kosztów. Będzie jak przed laty -powiedziała dalej radna Z. Polak.
Ad 5. Pani Wójt odpowiedziała, że to Radni podjęli taką uchwałę i działka nr 19 przy szkole w ŻL będzie wystawiona na sprzedaż. Skrytykowała pomysł radnej powiatowej Z Polak aby oddać działkę nr 19 w użytkowanie dla potrzeb Szkoły i uczniów. Wtedy Z. Polak powiedziała, że radni gminni podjęli uchwałę na wniosek Pani Wójt, to teraz może złożyć wniosek o unieważnienie tej uchwały i Radni go przegłosują. Powiedziała również, że P. Wójt nie liczy się z wolą naszych mieszkańców zawartą w uchwale Zebrania Wiejskiego z dnia 15.07.2014 r dotyczącą zakazu sprzedaży działek w ŻL. Wtedy Wójt powiedziała, że nie wycofa się zamiaru sprzedaży tej działki. Z. Polak dodała jeszcze, że jest to nie fer, bo dopiero co w czerwcu 2019 r Wojewoda przekazał tą działkę nr 19 o powierzchni ponad 4 tys m2 dla potrzeb społecznych mieszkańców, a Pani Wójt postanowiła już ją sprzedać nawet nie poczekała 5 lat.
Ad 6. Taką uchwałę w/s podwyżki za odpady podjęli radni brzmiała odpowiedź.
Ad 7. Pani Wójt poprosiła, aby sołtys zbierał jeszcze podatki i opłaty za śmieci i zobowiązała się  zorganizować odbieranie pieniędzy od sołtysów bez konieczności jazdy do Częstochowy do banku, w którym Gmina ma konto. Zobaczymy. 
Ad 8. Na temat środków dla ŻL w budżecie nie było odpowiedzi.
Ad 9. W sprawie amfiteatru pani Wójt zobowiązała się zapłacić za projekt  8 tys zł i dofinansować "Letniskowca" jeszcze w tym roku z budżetu Gminy Poraj. Otrzymała za to brawa od uczestników spotkania.
Ad .10. W tym punkcie w/s zorganizowania Zebrania Wiejskiego w ŻL Pani Wójt powiedziała, że żadnego zebrania nie zorganizuje ani u nas, ani w innych sołectwach i nie przyjedzie na żadne Zebranie. Wtedy Radna Z. Polak powiedziała, że zgodnie ze Statutem Sołtys i  Rada  Sołecka mają uprawnienia do zorganizowania zebrania wiejskiego i zorganizujemy  zebranie jeszcze w tym roku, bo mieszkańcy pytają kiedy będzie zebranie. A Pani Wójt zostanie powiadomiona o terminie zebrania. Jeśli nie zechce sama przybyć na zebranie to jest zobowiązana oddelegować pracownika Urzędu Gminy do obsłużenia Zebrania wiejskiego.
Ad 11 i 12. Pan Zaczkowski odpowiedział, że sprawdzi i wyjaśni nam.
Na tym spotkanie zakończono . Protokołowała; Jolanta Holi.

ODPOWIEDZ