Posiedzenie Zarządu

Dyskusje dotyczące Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska
Post Reply
Barbara 1
Stały bywalec
Posts: 63
Joined: 30 Dec 2020, 16:22

Posiedzenie Zarządu

Post by Barbara 1 »

28 lipca odbyło się spotkanie Zarządu TPŻL, omówiono problemy z budową amfiteatru, udzielenie pomocy bezskutecznym staraniom mieszkańców o ustawienie znaków drogowych na ulicy Letniskowej,oraz , po raz kolejny problem nadmiernej, bezmyślnej wycinki drzew na wielu posesjach w Żarkach Letnisku oraz organizację wieczorku tanecznego dla mieszkańców.
Ustalono:wystąpienie do Starosty, Wójta i Naczelnika Nadleśnictwa o wzmożenie kontroli nad zasadnością wydawaniem zezwoleń na wycinkę, i kontrolowanie przez właściwe służby ilości wycinanych drzew, oraz spotkanie z Sołtysem i Radą Sołecką w sprawie organizacji zebrania wiejskiego. Wieczorek taneczny odbędzie się 7 sierpnia, na placyku przed siedzibą TPŻL.Będą grilowane kiełbaski, ciasta, herbata i kawa.
Post Reply