Projekt Uchwały WPF Gminy Poraj na sesje w dniu 30.03. 2023

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
Post Reply
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1706
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Projekt Uchwały WPF Gminy Poraj na sesje w dniu 30.03. 2023

Post by Zdzisława Polak »

Na dzień 30.03.2023 na godz. 15:15 zaplanowana jest sesja Rady Gminy Poraj i znów w trybie ZDALNYM.
Oto link do projektu uchwały WPF proszę go przeanalizować.
http://bip.ugporaj.pl/download/Projekt- ... 580124.pdf
Proszę zwrócić uwagę na:
1 Jak rosną wydatki na obsługę długu ( czyli płacenie samych odsetek od długu) - str. 3 rubryka 7.
i tak : w 2016 r- kwota 806.203 zł , w 2022r- kwota 1.179.487 zł, w 2023r.-kwota 1.632.000 zł . Przecież odsetki te miały maleć jak informowali nas niektórzy radni- nowy kredyt miał być zaciągany na korzystniejszych warunkach ( tylko zależy dla kogo? bo jak widać nie dla Gminy).
2.Na jakim poziomie planuje się wydatki (zwłaszcza majątkowe a na jakim poziomie jest wykonanie wydatków majątkowych, i tak na 2022r wydatki
planowane były w wysokości 17.518.058 zł a wykonano tylko 3.662.513 zł . Na 2023 r zaplanowano wydatki majątkowe na bardzo wysokim poziomie, bo jest to kwota 25.423.440 zł ( tabela na str. 3 rubryka 11). Zobaczymy jakie będzie wykonanie wydatków majątkowych.
3. Deficyt budżetowy na 2023 r. zaplanowano w kwocie 7.853.965 zł , który zostanie pokryty kolejnym dochodem z kredytu, pożyczki, zakupu obligacji
w kwocie 8.000.000 zł( str. 4 rubryka 4.1).
4. Jak widać na str.5 w rubryce 5.1 -Gmina w 2022 r nic nie spłaciła zadłużenia, zaś w 2023 r planuje spłacić tylko 164.035 zł .
5. Kwota długu w 2023 jest na poziomie 30.145.816 zł (str. 6 rubryka 6.1)
Długo by jeszcze można wyciągnąć wnioski z tych tabel WPF do czego zachęcam.
Post Reply