Uchwała 237 Rady Gmina Poraj w/s WPF

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
Post Reply
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1706
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Uchwała 237 Rady Gmina Poraj w/s WPF

Post by Zdzisława Polak »

oto Link do uchwały Nr 237/XXXII/21 Rady Gminy Poraj z dnia 28.10.2021 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 https://poraj.bip.net.pl/?a=7053
Chociaż w treści tej uchwały jest zapis, że WPF dotyczy lat 2021-2033 to jednak w załącznikach są tabelaryczne wykazy dotyczące lat od 2021 do 2036
W załączniku nr 1 do tej uchwały zawarte są m.in. dane dotyczące aktualnego zadłużenia Gminy Poraj i wykaz rat do spłaty należności głównej oraz kwoty odsetek, które należy spłacać co roku.
I tak w załączniku Nr 1 do Uchwały:
- Tabela nr 2 kolumna 2.1.3 jest wykaz wydatków na obsługę długu( same odsetki) w latach 2021-2036, które łącznie wynoszą 10.930.900 zł.
- Tabela nr 4 kolumna 5.1 jest wykaz kwot rat kapitałowych (należność główna) do spłaty w latach 2021-2036 co po zsumowaniu daje łączną kwotę do
spłaty 44.174.868 zł.
- Tabela Nr 5 kolumna 6 pokazuje, że kwota długu w 2022r wynosić będzie 30.959.851 zł.
Z załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć można wyczytać, że:
- w poz. 1.3.21.1 na dokapitalizowanie Spółki Poreco wydano z budżetu Gminy Poraj 4.800.000 zł (jest to spłata pożyczki za Poreco, która była zaciągnięta kiedyś przez Poreco na zakup od Gminy Poraj Oczyszczalni Ścieków w Poraju i budynku obecnej siedziby Poreco w Poraju)
-w poz. 1.3.2.8 zniknęła kwota 50.000 zł zapisana na modernizację amfiteatru w Żarkach Letnisku (dlaczego jest tam teraz kwota 0?). Proszę aby Radni żareccy zapytali o to dlaczego zabrano nam kwotę 50.000 zł wpisaną tam na budujący się nasz amfiteatr.
Proszę analizować zapisy wykazane w załącznikach tej uchwały i wnosić swoje uwagi.
Post Reply