Odnawialne źródła energii

fotowoltaika luty

Gmina Poraj dba o środowisko naturalne na wiele różnych sposobów, począwszy od regularnego przeprowadzania zbiórki elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych, poprzez organizację akcji sprzątania świata, usuwania wyrobów azbestowych, ograniczania niskiej emisji, aż do udzielania dofinansowania do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wspólnie dbamy o to, by nasze otoczenie było przyjazne, wykorzystując przy tym dostępne środki zewnętrzne oraz nowoczesne technologie.

Gmina Poraj, zgodnie z obowiązującą dyrektywą unijną oraz polskim prawem, stale podejmuje działania mające na celu wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na naszym terenie oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzięki temu oddychamy czystszym powietrzem, nie trujemy środowiska naturalnego, obniżamy koszty utrzymania budynków oraz zmniejszamy rachunki za prąd.

Począwszy od 2011 roku Gmina Poraj złożyła 15 wniosków o przystąpienie do realizacji rozmaitych programów ograniczających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Wszystkie te wnioski zostały pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do realizacji, dzięki czemu Gmina Poraj pozyskała środki na rozmaite działania. Wśród nich znajdują się m.in. termomodernizacje wszystkich obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Poraj, czyli budynki wszystkich szkół, urzędu i ośrodka zdrowia, Gminnego Ośrodka Kultury, kina, GOPS oraz wszystkich remiz strażackich. Gmina również pozyskiwała i nadal skutecznie pozyskuje środki w konkursach na projekty skierowane bezpośrednio dla indywidualnych mieszkańców, tj. dofinansowania do wymiany pieców, czy też usuwania azbestu.

 Na wszystkie wymienione wyżej działania Urząd Gminy Poraj 
pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 4.714.504,40 zł,
co stanowi prawie 60% kosztów ich realizacji 
(wartość całkowita projektów związanych z OZE od 2011 r. to 8.180.666,87 zł).

 W chwili obecnej Gmina Poraj przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na trenie Gminy Poraj”. Projekt ten składa się z dwóch etapów, które zakładają wymianę starych, nieefektownych źródeł energii na nowe, ekologiczne, tańsze i wydaj- niejsze, a przy tym przyjazne dla środowiska. Wśród nich znajduje się montaż paneli słonecznych i foto- woltaicznych, a także wymiana kotłów na pellet.

  • Etap 1 – kolektory słoneczne:

W marcu 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne w zakresie realizacji projektu, który zakładał zakup i montaż paneli słonecznych dla mieszkańców Gminy Poraj. Po zebraniu wniosków z deklaracjami przeprowadzono losowanie, które wyłoniło wnioski faktycznie zakwalifikowane do projektu. Zgodnie z kwotą zadeklarowaną we wniosku ok. 70 odbiorców indywidualnych będzie miało zamontowane kolektory słoneczne. W czerwcu 2017 r. Gmina Poraj złożyła wniosek zbiorczy i zgodnie z regulaminem konkursu oczekiwała na ocenę merytoryczną.

W czwartek 25 stycznia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował listę rankingową projektów do dofinansowania. Tym samym rozdysponowano jedynie część środków na kilka projektów. Do rozdzielenia pozostało jeszcze dodatkowe 7 mln zł, które trafią do kolejnych gmin startujących w konkursie. Gmina Poraj, której projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz zajął wysokie miejsce w rankingu, ma realną szansę na otrzymanie dofinansowania. Na ostateczną decyzję w tej kwestii musimy poczekać do końca marca - Urząd Marszałkowski ma 45 dni na udzielenie odpowiedzi na nasz wniosek złożony na początku lutego br.

  Etap 2 – fotowoltaika i kotły na pellet:

31 stycznia 2018 r. Rada Gminy Poraj podjęła uchwałę, która wyraża wolę realizacji projektu pod nazwą „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – etap 2” w ramach konkursu RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 (Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej i termicznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Poraj, przyczyniający się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego.

Na podstawie ww. uchwały Urząd Gminy Poraj przeprowadził wśród mieszkańców nabór deklaracji udziału w przedmiotowych projekcie. Po skompletowaniu listy przystąpiono do opracowania wniosku zbiorczego o dofinansowanie projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu zostanie on złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do końca maja br.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z końcem listopada 2018 r. Wtedy dopiero będzie wiadomo, czy Gmina Poraj zyska środki zewnętrzne na realizację projektu wymiany kotłów na pellet oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

Uczestnicy, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu zobligowani byli do podpisania stosownej umowy, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia u nich, jako Beneficjentów projektu, audytu technicznego. Koszt wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej wymiany źródła energii na nowy piec na pellet lub montażu paneli fotowoltaicznych jest kosztem niekwalifikowanym, wynikającym bezpośrednio z podpisanej umowy. Na tę kwotę składają się dwa elementy: koszt dokumentacji technicznej – 130 zł oraz koszt dojazdu do Beneficjenta w celu sprawdzenia, czy faktycznie istnieje możliwość udziału w projekcie – 20 zł.

logo UG Wyżej wymieniona kwota nigdy nie przepada! W przypadku, gdy Gmina Poraj nie otrzyma środków na realizację projektu pełna dokumentacja techniczna pozostaje u Beneficjenta i w przypadku ponownego przystąpienia przez Gminę do kolejnego projektu dotyczącego paneli fotowoltaicznych i kotłów na pellet, sporządzona dokumentacja będzie nadal aktualna i możliwa do powtórnego wykorzystania. 
Z kolei w przypadku, gdy okaże się po audycie, że u Beneficjenta nie ma możliwości technicznych wymiany pieca lub montażu paneli, zostanie mu zwrócony koszt wykonania dokumentacji, tj. 130 zł (firma wykonująca audyt potrąca jedynie koszty dojazdu). 
Warunki te były jasne określone w podpisywanych umowach i każdy Beneficjent miał możliwość dobrowolnego podjęcia decyzji o przystąpieniu do udziału w projekcie.

Co więcej, podczas każdego spotkania organizacyjnego w sprawie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii przedstawiciel Urzędu Gminy Poraj wyraźnie podkreśla, iż Gmina przystępując do konkursów nie jest w stanie zagwarantować uruchomienia środków. Zawsze jest to decyzja instytucji zarządzającej.

Warto podkreślić, że do tej pory, Gmina Poraj ma 100% skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Napisali o nas

Karol Sioła wicemistrzem Europy

Karol Siola ME 2018 Bolonia
W Bolonii we Włoszech odbyły się Mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców w ju-jitsu. Polskę na zawodach reprezentował zawodnik z klubu „Shogun” Żarki-Letnisko Karol Sioła.
Więcej…

Uprawa konopi indyjskich

ZL plantacjaKryminalni z myszkowskiej komendy zlikwidowali domową uprawę konopi indyjskich. Więcej…

Spotkanie z Panem Policjantem w Szkole Podstawowej.

Policjant w ZL

Myszkowscy policjanci w ramach działań profilaktycznych odwiedzają dzieci z przedszkoli oraz szkół w w całym powiecie. 

Więcej…

Zaginiony grzybiarz.

las sosnowy Zarki Letnisko 1
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 63-letniego mieszkańca Myszkowa, przeprowadzone wtorkowego wieczoru przez policjantów z Myszkowa i Koziegłów. Po kilkugodzinnej akcji kryminalni z Myszkowa odnaleźli zaginionego grzybiarza w masywie leśnym w Żarkach Letnisku.
Więcej…

Dwa lata więzienia za naruszenie miru domowego na ulicy Leśnej.

zatrzymany

Mężczyzna, który wtargnął do mieszkania 24-latka, został zatrzymana przez koziegłowskich policjantów. Napastnik bez powodu zdemolował mu mieszkanie i groził pozbawieniem życia.

Więcej…

Seniorzy

Zakończenie wycieczek rowerowych w 2018 roku

Rowerzysci Zarki Letnisko 01

W jeden z ostatnich ciepłych dni października zakończyliśmy w tym roku wycieczki rowerowe.

Więcej…

Pożegnanie lata 2018

Zarki Letnisko koniec lata 2018

W sobotę 6.10 .2018 r. seniorzy pożegnali lato i powitali ciepłą złotą Jesień.

Więcej…

Gorące Smaki Lasu

Seniorzy 2018 Zarki Letnisko

4 lipca 2018 w piękny słoneczny dzień seniorzy zorganizowali zabawę. Nowy członek koła - myśliwy zaprosił seniorów na degustację przygotowanego przez jego syna –gulaszu z dziczyzny.
Więcej…

Sobótki-Noc Kupały

W tym roku 23.06 jak i w poprzednich latach nasi seniorzy uczcili święto Nocy Świętojańskiej. Pomimo niesprzyjającej pogody (zimno i deszczowo ) rozpalili by płeć piękna mogła śpiewając i tańcząc puścić na wodę przygotowane wianki.

Więcej…

Wielkanocne Spotkanie Seniorów

Wielkanoc Zarki Letnisko 2018

Jak co roku w pierwszą sobotę po Świętach Wielkanocnych w Klubie „Czarka” seniorzy spotkali się na tradycyjnym jajeczku.

Więcej…

Karnawał Seniorów 2018

Karnawal seniorow 2018 Zarki Letnisko

W ostatnią sobotę stycznia 2018 r. Seniorzy bawili się w klubie „Czarka „. Czas im szybko upływał przy grach, zabawach, jedzeniu, piciu i  tańcach .

R.K

Więcej…

Kolacja opłatkowa w klubie Czarka

kolacja oplatkowa seniorow w Zarkach Letnisku

W sobotę 16.12.2017 r. seniorzy zrzeszeni w Klubie „Czarka” spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej.

Więcej…

Święto seniorów w Żarkach Letnisku

bal seniorow Zarki Letnisko 2017

W sobotę 21.10.2017. swoje święto obchodzili seniorzy w Żarkach Letnisku na balu w remizie OSP.

 

Więcej…

Sonda

Czy uważasz, że wydawanie zbyt dużych srodków na inwestycje i dofinansowanie oświaty i zadłużanie przez to gminy, będzie miało negatywny wpływ na mieszkańców?

Wirtualny spacer

spacer