Absolutorium dla Wójta

Gratulacje dla wojta

W czwartek 22 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Poraj, podczas której głosowano nad udzieleniem absolutorium wójtowi Łukaszowi Stacherze za wykonanie budżetu w 2016 r. Radni nie mieli zastrzeżeń do dotychczasowych działań finansowych naszego włodarza i opowiedzieli się za przyznaniem wójtowi absolutorium.

W czwartek 22 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Poraj, podczas której głosowano nad udzieleniem absolutorium wójtowi Łukaszowi Stacherze za wykonanie budżetu w 2016 r. Radni nie mieli zastrzeżeń do dotychczasowych działań finansowych naszego włodarza i opowiedzieli się za przyznaniem wójtowi absolutorium.

XXXV Sesja Rady Gminy odbyła się tradycyjnie na sali sesyjnej Urzędu Gminy Poraj. Poprowadził ją przewodniczący Andrzej Pawłowski, który czuwał nad jej prawidłowym przebiegiem. Na sali obecnych było 14 radnych, władze gminy, kierownicy jednostek, sołtysi, dyrektorzy placówek edukacyjnych, biblioteki i GOPS’u, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy z terenu całej Gminy.

Podczas sesji przedstawiono sprawozdania z działalności Wójta, Rady Gminy, a także wszystkich Komisji Rady Gminy Poraj. Głosowano także nad 6 uchwałami, z czego oczywiście najważniejsze dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poraj.

Absolutorium to nic innego, jak potwierdzenie przez Radę Gminy prawidłowej realizacji przez wójta budżetu, czyli zgodnego z prawem wydatkowania publicznych pieniędzy. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia mu absolutorium. Wynik głosowania wskazuje, czy jego działania są akceptowane przez radnych.

logo UG Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 omówiła skarbnik Gminy Poraj Jadwiga Zasik. Sprawozdanie takie to podstawowy dokument służący do kontroli i oceny wykonania budżetu. Zawiera szczegółowe i kompletne informacje o ubiegłorocznych dochodach i wydatkach Gminy Poraj. Z tym samym dokumentem zapoznała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która po przeanalizowaniu wszystkich danych wydała negatywną opinię, jedynie ze względu na zaciągniętą pożyczkę w dniu 30 grudnia 2016 r., mającą na celu restrukturyzację zadłużenia (z uwagi na zmianę przepisów takie zobowiązanie zostało uznane za pożyczkę a nie subrogację). Niemniej jednak sprawozdanie z wykonania budżetu zostało uznane przez RIO za kompletne, zawierające wszystkie dane i nie wykazujące rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych.

Skarbnik Jadwiga Zasik przedstawiła najważniejsze dane dotyczące ubiegłorocznych dochodów, które zostały zrealizowane na poziomie 86,12% (plan uwzględniający wszystkie zmiany w ciągu roku: 41.864.744,77 zł, a wykonanie na koniec roku 2016 to: 36.052.648,73 zł). Największy udział w zgromadzonych dochodach miały dochody własne (podatki i opłaty wpływające do budżetu, m.in. podatek od nieruchomości, leśny, rolny, dochodowy), subwencja oświatowa i dotacje celowe. Natomiast z wydatkowanej kwoty 38.962.556,76 zł (wg planu po zmianach w ciągu roku: 44.913.744,83 zł), co stanowi 86,75% wykonania planu, przypadło na wydatki: bieżące 34.767.033,21 zł (89,47%) oraz majątkowe 4.195.523,55 zł (69,3%). Największą kwotę wydatków generują: oświata, pomoc społeczna, jednostki budżetowe, kultura, gospodarka komunalna i inwestycje (przebudowa i budowa dróg oraz chodników, termomodernizacja remiz strażackich, oświetlenie ulic).

W sprawozdaniu znalazły się również zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dla każdego sołectwa:

  • Poraj – doposażenie placu zabawi i siłowni zewnętrznej na ul. Zielonej, dofinansowanie OSP w Poraju i Gimnazjum w Poraju, sponsoring Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego
  • Żarki Letnisko – remont płyty tanecznej przed Amfiteatrem, tablica z mapą miejscowości
  • Dębowiec – doposażenie placu zabaw, chodnik wokół Mogiły Żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej
  • Masłońskie – doposażenie świetlicy środowiskowej, budynku wielofunkcyjnego, placu zabaw i klubu Unia Masłońskie
  • Choroń – zagospodarowanie skarp gminnych i gruntów wspólnoty, dofinansowanie OSP w Choroniu i Domu Ludowego
  • Gęzyn – dofinansowanie OSP w Gęzynie, zakup rur na cele odwodnienia
  • Kuźnica Stara – oświetlenie drogi przy boisku, dofinansowanie KGW „Kalina”
  • Jastrząb – budowa drogi do cmentarza, organizacja imprezy integracyjnej.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu wydała opinię pozytywną. Na tej podstawie zastępca przewodniczącego Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha odczytał projekt uchwały o udzielenie wójtowi Łukaszowi Stacherze absolutorium. Rada Gminy Poraj dokonała pozytywnego podsumowania wykonania budżetu za 2016 r. i większością głosów (11 za, 3 przeciw) udzieliła wójtowi absolutorium.

Wójt Łukasz Stachera podziękował Radzie za zaufanie i współpracę. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, radnym oraz sołtysom złożył osobne podziękowania za dobrą pracę przy wykonywaniu zadań Gminy w minionym roku, po czym przyjął gratulacje od zebranych na sesji gości.

Następnie zarządzono krótką przerwę. Po wznowieniu XXXV sesji Rady Gminy głosowano nad kolejnymi projektami uchwał dotyczącymi: zmian w uchwale o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce oraz uchwalenia Statutu Gminy Poraj. Sesję zakończyły zapytania i wolne wnioski składane do wójta Gminy Poraj.

Napisali o nas

Zaginiony grzybiarz.

las sosnowy Zarki Letnisko 1
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 63-letniego mieszkańca Myszkowa, przeprowadzone wtorkowego wieczoru przez policjantów z Myszkowa i Koziegłów. Po kilkugodzinnej akcji kryminalni z Myszkowa odnaleźli zaginionego grzybiarza w masywie leśnym w Żarkach Letnisku.
Więcej…

Dwa lata więzienia za naruszenie miru domowego na ulicy Leśnej.

zatrzymany

Mężczyzna, który wtargnął do mieszkania 24-latka, został zatrzymana przez koziegłowskich policjantów. Napastnik bez powodu zdemolował mu mieszkanie i groził pozbawieniem życia. 26-latek trafił do policyjnego aresztu. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór.

Więcej…

60-letni mieszkaniec Żarek Letniska potrącony w Myszkowie

Dwóch pieszych z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. To efekt wypadków drogowych do których doszło na drogach powiatu w miniony weekend. Przyczyny i okoliczności obu zdarzeń wyjaśniają teraz myszkowscy śledczy. Do pierwszego wypadku doszło w sobotę około godziny 19.00 na ulicy Dąbrówka w Cynkowie. 68-letni kierowca opla jadąc w kierunku Woźnik, najechał na pieszego idącego w przeciwnym kierunku.
Więcej…

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żarki Letnisko

Dzialka do sprzedania2016

 

Więcej…

Województwo Częstochowskie

Batalia o województwo częstochowskie została zakończona po tym jak ministerstwo rozwoju stwierdziło, że nie widzi sensu w dzieleniu regionów? Nie wszyscy zamierzają składać broń. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk kontynuuje zbieranie podpisów pod wnioskiem o reaktywację województwa, a do gmin, które chcą się w nim znaleźć w czwartek dołączył Poraj w powiecie myszkowskim. Podczas XXIV sesji Rady Gminy Poraj, która odbyła się w czwartek 27 października, radni jednogłośnie poparli ideę utworzenia nowego województwa.

Więcej…

UCHWAŁA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarki Letnisko

ulica Poranna

**********************************

Seniorzy

Kolacja opłatkowa w klubie Czarka

kolacja oplatkowa seniorow w Zarkach Letnisku

W sobotę 16.12.2017 r. seniorzy zrzeszeni w Klubie „Czarka” spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej.

Więcej…

Święto seniorów w Żarkach Letnisku

bal seniorow Zarki Letnisko 2017

W sobotę 21.10.2017. swoje święto obchodzili seniorzy w Żarkach Letnisku na balu w remizie OSP.

 

Więcej…

Zebranie Zarządu PZERiI

zebranie seniorow

W czwartek 28,09.2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERiI koła nr.2.

Więcej…

Zakończenie sezonu rowerowego

Sezon rowerowy

W tym roku odbyliśmy szereg wycieczek rowerowych. Zaczęliśmy w maju spotykając się przy ognisku w Kępinie na polanie wiaty myśliwskiej.

Więcej…

Perełki Dolnego Śląska

Seniorzy z Zarek Letniska zamek Ksiaz

Na przełomie czerwca i lipca spora grupa seniorów z Klubu „Czarka” podziwiała uroki kotliny jeleniogórskiej.

Więcej…

Spotkanie seniorów z Poraja z seniorami z Żarek Letniska

Wycieczka rowerowa seniorow

W drugiej połowie czerwca Klub Seniora w Żarkach Letnisku odwiedziła grupa  rowerowa  seniorów z Poraja.

Więcej…

Żarki Letnisko maj 2017

Zareki Letnisko maj 2017

W ostatnim tygodniu maja Seniorzy udali się na majówkę . Po krótkiej modlitwie przy przydrożnej kapliczce udali się na nieopodal położoną polanę gdzie w miejscu dozwolonym piekli na ognisku kiełbaski.

Więcej…

Wirtualny spacer

spacer