Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

wycinka drzew 1

Od soboty 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, która zmienia i znacznie zaostrza przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany dotyczą w szczególności osób fizycznych. Od teraz w niektórych przypadkach, by wyciąć drzewo, trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w Urzędzie Gminy.

Dotychczas, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, osoba fizyczna mogła bez ograniczeń usuwać drzewa ze swojej prywatnej nieruchomości, o ile wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązywały jedynie zasady dotyczące ochrony gatunkowej oraz ochrony zabytków.

Od soboty 17 czerwca, nowelizacja wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz. 1074), wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew.

Obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne:

logo UG Zapis nowej Ustawy nałożył na osoby fizyczne (właścicieli) obowiązek zgłaszania wójtowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:
80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
50 cm w przypadku pozostałych drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zgłoszenie:

Zgłoszenie wycinki drzew przez osobę fizyczną musi zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Poraj.

W przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy dokonać do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Procedura administracyjna po dokonaniu zgłoszenia:

W terminie 21 dni Urząd przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

Uwaga: Gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 14-dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.

Uwaga: Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Dlatego też najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie Gminy osobiście, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw, zagrożone jest nałożeniem kary finansowej.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Gminy wniosek na wycinkę drzew, który jest dostępny w siedzibie tutejszego Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska, i uzyskać stosowną decyzję).

Czas obowiązywania zgłoszenia:

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

Ograniczenia związane z wycięciem drzewa po zgłoszeniu:

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Administracyjne kary pieniężne:

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:
- bez stosownego zgłoszenia,
- przed dokonaniem oględzin przez organ,
- przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ sprzeciwu,
- w przypadku sprzeciwu organu,
- bez wymaganego zezwolenia
skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Zmiany dotyczące innych podmiotów:

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew
wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Stawki opłat za wycinkę:

Na mocy nowej Ustawy Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w Ustawie o ochronie przyrody, tj. dla drzew - 500 zł/1 cm obwodu pnia drzewa, dla krzewów - 200 zł/1 m2 powierzchni.

Napisali o nas

Zaginiony grzybiarz.

las sosnowy Zarki Letnisko 1
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 63-letniego mieszkańca Myszkowa, przeprowadzone wtorkowego wieczoru przez policjantów z Myszkowa i Koziegłów. Po kilkugodzinnej akcji kryminalni z Myszkowa odnaleźli zaginionego grzybiarza w masywie leśnym w Żarkach Letnisku.
Więcej…

Dwa lata więzienia za naruszenie miru domowego na ulicy Leśnej.

zatrzymany

Mężczyzna, który wtargnął do mieszkania 24-latka, został zatrzymana przez koziegłowskich policjantów. Napastnik bez powodu zdemolował mu mieszkanie i groził pozbawieniem życia. 26-latek trafił do policyjnego aresztu. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór.

Więcej…

60-letni mieszkaniec Żarek Letniska potrącony w Myszkowie

Dwóch pieszych z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. To efekt wypadków drogowych do których doszło na drogach powiatu w miniony weekend. Przyczyny i okoliczności obu zdarzeń wyjaśniają teraz myszkowscy śledczy. Do pierwszego wypadku doszło w sobotę około godziny 19.00 na ulicy Dąbrówka w Cynkowie. 68-letni kierowca opla jadąc w kierunku Woźnik, najechał na pieszego idącego w przeciwnym kierunku.
Więcej…

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żarki Letnisko

Dzialka do sprzedania2016

 

Więcej…

Województwo Częstochowskie

Batalia o województwo częstochowskie została zakończona po tym jak ministerstwo rozwoju stwierdziło, że nie widzi sensu w dzieleniu regionów? Nie wszyscy zamierzają składać broń. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk kontynuuje zbieranie podpisów pod wnioskiem o reaktywację województwa, a do gmin, które chcą się w nim znaleźć w czwartek dołączył Poraj w powiecie myszkowskim. Podczas XXIV sesji Rady Gminy Poraj, która odbyła się w czwartek 27 października, radni jednogłośnie poparli ideę utworzenia nowego województwa.

Więcej…

UCHWAŁA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarki Letnisko

ulica Poranna

**********************************

Seniorzy

Kolacja opłatkowa w klubie Czarka

kolacja oplatkowa seniorow w Zarkach Letnisku

W sobotę 16.12.2017 r. seniorzy zrzeszeni w Klubie „Czarka” spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej.

Więcej…

Święto seniorów w Żarkach Letnisku

bal seniorow Zarki Letnisko 2017

W sobotę 21.10.2017. swoje święto obchodzili seniorzy w Żarkach Letnisku na balu w remizie OSP.

 

Więcej…

Zebranie Zarządu PZERiI

zebranie seniorow

W czwartek 28,09.2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERiI koła nr.2.

Więcej…

Zakończenie sezonu rowerowego

Sezon rowerowy

W tym roku odbyliśmy szereg wycieczek rowerowych. Zaczęliśmy w maju spotykając się przy ognisku w Kępinie na polanie wiaty myśliwskiej.

Więcej…

Perełki Dolnego Śląska

Seniorzy z Zarek Letniska zamek Ksiaz

Na przełomie czerwca i lipca spora grupa seniorów z Klubu „Czarka” podziwiała uroki kotliny jeleniogórskiej.

Więcej…

Spotkanie seniorów z Poraja z seniorami z Żarek Letniska

Wycieczka rowerowa seniorow

W drugiej połowie czerwca Klub Seniora w Żarkach Letnisku odwiedziła grupa  rowerowa  seniorów z Poraja.

Więcej…

Żarki Letnisko maj 2017

Zareki Letnisko maj 2017

W ostatnim tygodniu maja Seniorzy udali się na majówkę . Po krótkiej modlitwie przy przydrożnej kapliczce udali się na nieopodal położoną polanę gdzie w miejscu dozwolonym piekli na ognisku kiełbaski.

Więcej…

Wirtualny spacer

spacer