Wiedza społeczna

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
ODPOWIEDZ
letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 paź 2019, 11:08

Remont drogi wojewódzkiej DW 791 w Poraju. 9 października, rusza remont pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 w Poraju. W pierwszej kolejności modernizowany będzie odcinek od skrzyżowania DW 791 z ul. Północną w Poraju na dł. ok. 1,8 km do pierwszych zabudowań w Masłońskim. Na tym odcinku droga zostanie zamknięta, obowiązywać będą objazdy.
Objazd wyznaczono drogą krajową nr 1 od DW 791 w m. Kolonia Poczesna, drogą wojewódzką 789 (Koziegłowy – Żarki Letnisko). Dla ruchu tranzytowego obowiązywać będzie objazd zgodny z wprowadzonym oznakowaniem na czas budowy
Dla ruchu lokalnego objazd z Żarek Letniska i Masłońskiego do Poraja możliwy będzie przez Przybynów – Zaborze – Choroń – Poraj lub Masłońskie – Żarki Letnisko – Koziegłowy – Kuźnica Stara – Jastrząb – Poraj. Droga DW 791 ma być zamknięta na tym odcinku do 20 grudnia br.
Wybudowane zostaną nowe chodniki i zjazdy oraz zatoki autobusowe. Modernizacja obejmie również mosty, przepusty i pobocza. Kompleksowa przebudowa DW 791 ma zostać zakończona do stycznia 2022 roku, ale sama część drogowa ma być gotowa już do 30 października 2021 roku.
Ścieżka pieszo-rowerowa będzie wykonana w technologii bitumicznej (asfalt), a nie jak wcześniej planowano z kostki brukowej. Zmiana technologii wykonania remontu ścieżki rowerowej na całej długości była podyktowana wnioskiem radnych na sesji Rady Powiatu.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 paź 2019, 09:21

C.D. Różnice płci. Różnice między anatomią mózgów kobiet i mężczyzn. Diabeł tkwi w szczegółach, a te są domeną kobiet. Wychwycenie z otoczenia drobnostek, a potem zlepienie ich w jedną całość to dla kobiety chleb powszedni. Dlatego bardzo często kłamstwo czy zdrady mężczyzn mają krótkie nóżki. Kobieta w ciągu tygodnia zarejestruje godzinne spóźnienie we wtorek, odebrany w toalecie telefon, rachunek za lunch na zbyt dużą kwotę, nową bieliznę w prezencie i już wie, że mąż ma romans. Mężczyznom zazwyczaj zajmuje to o wiele dłużej.
Gadulstwo. Kobiety jako pierwsze uczą się mówić, pierwsze układają złożone zdania i robią mniej błędów gramatycznych. Mężczyźni na odwrót. Zaczynają mówić później niż dziewczynki, a ich zdania są krótkie, rzeczowe. To przekłada się na ilość wypowiadanych słów w dorosłym życiu. Dlatego kobiety są z zasady bardziej gadatliwe. Problem opisują wieloma słowami i zazwyczaj mają ochotę, żeby się „wygadać“. Mężczyźni wyrażają wszystko w kilku słowach, konkretnie i tego samego oczekują od rozmówcy. Niestety, jeśli jest nim kobieta, może dojść do nieporozumień. Kobieta, chcąc coś dobrze wytłumaczyć, robi wywody, których facet przestaje słuchać już w połowie, a na koniec nie rozumie sensu wypowiedzi. Gdy kobieta po wszystkim zadaje pytanie „i co myślisz“, a on na to nie wiem, istnieje 98 procent szansy, że wybuchnie awantura.
Rozwiązywanie problemów. Kobiety wolą rozwiązywać problemy praktyczne i konkretne. Z kolei mężczyźni wolą myśleć abstrakcyjnie. Myślenie abstrakcyjne jest warunkiem kreatywności, stąd opinia, że kreatywne rozwiązania oraz technologie to domena mężczyzn. W kwestiach domowych taka różnica może wywołać wiele problemów. Gdy mężczyzna zostaje oddelegowany do rozwiązania problemu praktycznego i włącza swoje myślenie abstrakcyjne, to rozwiąże wiele problemów, wymyśli ciekawe alternatywy, ale niestety nie dla problemu, który miał rozwiązać.
Agresja. Mężczyźni są z natury bardziej agresywni niż kobiety. Odpowiedzialna jest za to prawa półkula mózgu, która u facetów jest bardziej aktywna. Dobrze wiemy, jakie to problemy może generować w związku. Ta sama półkula jest odpowiedzialna również za stany depresyjne oraz skłonności samobójcze. Kobiety bardzo często mają do mężczyzn pretensje o to, że gdy Ci stracą pracę lub pieniądze popadają w chandrę i dniami nie wychodzą z łóżek. Warto zastanowić się, jak bardzo odpowiedzialny za to jest mężczyzna, a jak bardzo jego ciało.
Jak stać się pewną siebie niezależną kobietą: https://www.youtube.com/watch?v=9VHlCOoBJUA. Czas około 78 minut. C.D.N.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1116
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 04 paź 2019, 13:46

W dniu 07.10.2019r godz 9:30 97 nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Poraju w/s podwyżki cen za odpady . Proponowana podwyżka wynosić ma 15 zł od osoby przy segregowaniu odpadów i 30 zł od osoby przy niesegregowaniu odpadów. Podwyżka ta wynosić ma grubo ponad 100%.
oto link do zawiadomienia o sesji: http://poraj.bip.net.pl/?a=6103
A tu link do projektu uchwały o podwyżce cen za odbiór odpadów. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6104
Ceny te zależą wyłącznie od decyzji samorządów.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2019, 14:26 przez Zdzisława Polak, łącznie zmieniany 1 raz.

warcaby
Stały bywalec
Posty: 58
Rejestracja: 23 lis 2017, 12:13

Re: Wiedza społeczna

Post autor: warcaby » 04 paź 2019, 14:07

To właśnie ta Pani Dobra Zmiana!!!

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1116
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 04 paź 2019, 15:52

Warcaby to nie jest moja zmiana tylko zmiana stawek zaproponowana przez Wójta Gminy Poraj. Zobaczymy jak zdecydują Radni Gminy Poraj?

A tutaj mamy linka do Negatywnej opinii RIO Katowice za wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r przez Gminę Poraj.
http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=9457
Ostatnio zmieniony 04 paź 2019, 16:16 przez Zdzisława Polak, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 paź 2019, 16:09

Projekty uchwał na X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj (07.10,2019 r., godzina 9.30):
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z uzasadnieniem: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6104. Znakomity pomysł, aby przed wyborami nadzwyczajnie podnosić stawki za odbiór śmieci. Najwyraźniej nasza władza gminna chce obniżyć poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Gminy mają czas na zmiany 12 miesięcy.
Gmina powołuje się na ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 22 sierpnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o nowelizacji tej ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0622Lj.pdf.
Opublikowanie w Dzienniku Ustaw oznacza wejście w życie większości zmian zawartych w noweli po 14 dniach. Jednym z celów nowych rozwiązań ma być większa motywacja mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych. Dlatego też ustawa przewiduje „widełki" w opłatach dla osób, które nie będą segregowały śmieci. Osoby, które nie będą segregować, zapłacą za śmieci nie mniej niż dwu krotność, ale nie więcej niż cztero krotność opłaty śmieciowej. W pierwotnej wersji była tylko dwu krotność. Samorządy zwracały jednak uwagę, że taka różnica mogłaby być de motywująca, gdyż często obecnie taka różnica jest większa. Oprócz różnicy w cenie za odpady segregowane i niesegregowane dodatkowym impulsem do segregacji odpadów są rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców, co byłoby rekompensowane przychodami ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. Ustawa stanowi również, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak skontrolować właścicieli. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej. Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.
Nowe przepisy dają jednak samorządom 12 miesięcy na uchwalenie nowych uchwał i regulaminów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Skąd ten pośpiech? Dlaczego nie opracowano regulaminu?
W projekcie uchwały Rady Gminy powołano się na art. 6k ust. 2a punkt 1: Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca;
Wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. Ustawa dopuszcza jeszcze inne sposoby obliczania stawki: na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego.
Art. 6j, ust. 2a mówi: Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty. Nic takiego nasza gmina nie proponuje.
W projekcie proponowanej uchwały ustalono 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca. Stanowi to 36,86 zł od osoby. Jednak uchwała proponuje 15 zł. od osoby za selekcjonowane śmieci, a za nieselekcjonowane 30 zł od osoby. Należy zauważyć, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie skutkował wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponieważ przyjęto stawkę prawie 1%, można wyciągnąć wniosek, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d ustawy) są w naszej gminie wysokie.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6104.
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6104.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2019, 20:18 przez letnik, łącznie zmieniany 11 razy.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1116
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 04 paź 2019, 16:21

A tutaj mamy ocenę RIO za wykonanie budżetu za I półrocze 2019r . Gmina Poraj na poz. 141 niespodzianka opinia Negatywna. A oto link
http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=9457

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 paź 2019, 20:12

Czym się różni mózg kobiety od mózgu mężczyzny? https://www.youtube.com/watch?v=aZBhyPiyeOs. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 paź 2019, 08:39

Jak raz na zawsze zdjąć ją z piedestału? https://www.youtube.com/watch?v=JpFI2Kx2UbM. Czas około 17 minut.
7 damskich cech uwielbianych przez facetów: https://www.youtube.com/watch?v=-j2QW_FXshQ. Czas około 14 minut.
Neurotyczna potrzeba miłości: https://www.youtube.com/watch?v=mrb1AGC1-MI. Czas około 27 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
SONDA: Jak kobiety pragną być PODRYWANE? https://www.youtube.com/watch?v=BcbcJmM8c7s. Czas około 19 minut.
Różnice płci na wesoło. W ŚWIECIE PANTOFLA: https://www.youtube.com/watch?v=-8ZnFBLGh9E. Czas około 6 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 paź 2019, 12:54

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach budzi wiele kontrowersji i jest wykorzystywana w kampanii wyborczej. Użytkownik Warcaby od razu skojarzył plany Gminy Poraj z „dobrą zmianą”. Wydaje się, że nie popełniono błędów w jego szkoleniu.
Przeglądając internetowe artykuły czołowych portali informacyjnych mamy spory zamęt interpretacyjny. Nieuczciwe gminy wykorzystują ustawę do podwyżek opłat za śmieci przed wyborami, obwiniając za to ustawodawcę. Wygląda to na ogólnopolską akcję Koalicji Obywatelskiej mającą na celu wmówieniu wyborcom, że te podwyżki opłat śmieciowych narzuca pisowska ustawa. Sam uległem tej propagandzie internetowej, pisząc wczorajszy komentarz. Po przeczytaniu ustawy musiałem zrobić 11 korekt napisanego tekstu.
A jak jest naprawdę? Jednym z celów nowych przepisów, które obowiązują od piątku 6 września, jest zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów. Znamy przypadki wrzucania do jednego pojemnika segregowane odpady przez pracowników firm wywożących śmieci. Bulwersuje to tych „producentów” odpadów, którzy gorliwie je selekcjonują.
Ustawa wprowadza „widełki" w opłatach dla osób, które nie będą segregować śmieci. Zapłacą oni nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej ustalonej przez gminę dla segregowanych odpadów.
Ustawa wprowadza rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców poprzez umożliwienie im uzyskania przychodów ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.
Nieprawdą jest, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie skutkował automatycznie wzrostem opłaty śmieciowej. Będzie skutkował tylko wzrostem maksymalnej dopuszczalnej opłaty śmieciowej. Za wysokość opłaty śmieciowej w dalszym ciągu odpowiada wyłącznie gmina. Nie ma dolnych ograniczeń w tej sprawie. Jedyne ograniczenie jest w opłacie za niesegregowane śmieci. Opłata ta nie może być niższa niż dwukrotność ustalonej przez gminę opłaty za selekcjonowane śmieci.
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi wziąć pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może wybrać następujące metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę.
W przypadku wyboru tej metody maksymalna opłata za selekcjonowane odpady nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca. Nasz gmina proponuję właśnie tę metodę.
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości.
W przypadku wyboru tej metody maksymalna opłata za selekcjonowane odpady nie może być wyższa niż 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody.
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
W przypadku wyboru tej metody maksymalna opłata za selekcjonowane odpady nie może być wyższa niż 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;
Nowela przewiduje też, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak ich skontrolować. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej.
Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady. Chodzi m.in. sklepy czy galerie handlowe. Zgodnie z nowelą właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie.
Nowela ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa i nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem – za rok od nieruchomości (ok. maksymalnie 170 zł), na której znajduje się domek letniskowy.
Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.
Ustawa pozwala gminom tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć.
Nowelizacja ma przyczynić się także do niezwłocznego usuwania odpadów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi przez właściwe organy ochrony środowiska. Właściciel takich odpadów będzie zobowiązany do zwrotu kosztów ich usunięcia.
W myśl nowych przepisów gminy nie będą mogły (tak jak dotąd) ryczałtowo rozliczać się z firmami odbierającymi śmieci. A np. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane do przetworzenia.
Nowe regulacje znoszą ponadto obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym kraju.
Nowela, oprócz zmian w kwestiach gospodarki odpadowej, zmieniła także przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami.
Źródła: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0622Lj.pdf.
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyj ... smieciowej.
Nowelizacja daje 12 miesięcy na dostosowanie dotychczasowych uchwał do nowych przepisów. Bez nich wdrożenie zmienionych zasad odbioru komunalnych śmieci jest nierealne. Potrzebne są wzory nowych deklaracji, które nie będą przewidywały możliwości nieselektywnego zbierania odpadów
Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospod ... 30893.html

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 paź 2019, 22:08

Mniejszości seksualne idą po władzę pod szyldem SLD.
11. Wrocławski Marsz Równości 2019: https://www.youtube.com/watch?v=sCyVaf6Kdek. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 10:04

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Posłużmy się przykładem: mamy płaczącego chłopca, który słyszy „Nie bądź babą", „Chłopcy nie płaczą" i zaczyna tłumić w sobie te emocje. I mamy problem, jeśli będzie tak robił również 20-30 lat później. Wiele badań wskazuje, że tłumienie emocji przez mężczyzn jest jednym z głównych zagrożeń dla ich zdrowia psychicznego i somatycznego. Dlatego ten nasz stereotyp mówiący, że dziewczynka/kobieta może dokonać ekspresji swoich emocji, a chłopiec/mężczyzna nie, jest bardzo niebezpieczny. Bez niego byłoby łatwiej żyć. Stary wzór „silnego mężczyzny" jest zabójczy. Badania nad zdrowiem pokazały, że podwyższa śmiertelność, podwyższa stres, przyczynia się do zawałów, choroby nadciśnieniowej i innych.
Feministki w latach 80. zaczęły opisywać kryzys męskości. Okazało się, że dotychczasowy ideał mężczyzny to pewna pułapka. Nasze życie zmieniło się na tyle, że stał się on mało przydatny. Teraz potrzeba było mężczyzny pokazującego swoje uczucia i umiejącego zająć się domem i dziećmi. Niektórzy badacze zwracali uwagę, że do tego kryzysu przyczynił się brak męskich wzorców. Po II wojnie światowej, kiedy wielu mężczyzn z niej nie wróciło, kobiety zajęły się wychowaniem chłopców. Zjawisko to nazwano fatherless society - społeczeństwem bez ojców. Jednak okazało się, że nie mogą one zastąpić męskich relacji. Chłopcy wyrastali w otoczeniu kobiet i nie dostawali odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być mężczyzną.
Czyli ten wzorzec, ideał „mężczyzny twardziela" już nie obowiązuje? Chyba sporo się od tamtych czasów zmieniło. Mamy przykład z naszego podwórka. Do dzisiaj w przedszkolach i szkołach, właściwie aż do studiów wyższych, edukacja opiera się na kobietach. Dziewczynki w ten sposób mają większe oparcie dla swojej kobiecości we wzorcach, jakie dają nauczycielki. Pozostaje natomiast kwestia chłopców. W oparciu, o jaki wzór mają się rozwijać, skoro uczą i wychowują ich wyłącznie kobiety?
Nagle okazało się, że mężczyźni mają problem, bo nie bardzo wiadomo, co zrobić, gdy wzór „jaskiniowca zdobywającego jedzenie" nie jest już adekwatny. Ten kryzys męskości, choć pierwotnie rozpoznany przez feministki, wszedł do powszechnej debaty - zaczęli o nim pisać również mężczyźni. I rzeczywiście - powstał dzięki temu nowy wzór mężczyzny, który pokazuje uczucia, pokazuje emocje, jest z dziećmi w domu od samego początku ich życia, jest włączony do opieki nawet nad niemowlęciem. Wzór ten został powszechnie zaakceptowany na zachodzie Europy i w Stanach, natomiast u nas dopiero powoli się rozwija, chociaż na placach zabaw czy w kolejkach do lekarza coraz częściej można zobaczyć ojców.
Przemiany jednak pozwoliły zdjąć z mężczyzn to, co było ciężarem - ideał nie do osiągnięcia. Doszło do tego dosyć wyraźnie w latach 90. Ilustrują to dwa filmy, można by rzec kultowe, z których cytatami wtedy rozmawialiśmy. Mam na myśli Psy oraz Kilera. Przedstawiają one dwa zasadniczo różne wzorce mężczyzny. Mamy Lindę w Psach oraz Pazurę w Kilerze. Pierwszy z nich to niezłomny twardziel, drugi: trochę niezdarny, trochę pechowiec, boi się, wpada w panikę i co najważniejsze: pokazuje emocje. To nie przypadek, że te filmy ukazały się w podobnym czasie, pokazały te dwa wzorce. Wówczas zaczął się powolny okres oswajania uczuć przez mężczyzn. W tym czasie zaczęto radzić, aby mężczyźni dopuścili uczucia do życia, żeby zaczęto mówić, że mężczyzna nie musi grać twardziela, jeśli ma problemy i może sobie po prostu nie radzić.
Jest duża grupa mężczyzn, która pozwala sobie na swoją emocjonalność. W gabinetach psychologów często spotyka się z sytuację, w której mężczyźni skarżą się na to, że ich partnerki czy żony stosują wobec nich przemoc fizyczną. Co jakiś czas zdarza się mężczyzna, który przychodzi i płacze. Dla wielu jest to nie do pomyślenia. „Jak to? Nie może zrobić z nią porządku?" „Prawdziwy mężczyzna nie pozwoliłby sobie na takie traktowanie". A tu okazuje się, że nie jest on tym „twardzielem", ale pokazuje swoje uczucia. Przyznaje się do czegoś, z czym sobie nie radzi.
Jest wielu mężczyzn, którzy godzą się z tym, że uczucia są. Nie tłumią ich i często je pokazują, na przykład podczas zabaw z dziećmi. Spotykamy się jednak i z takimi, którzy żyją starym wzorcem „twardziela", „żywiciela rodziny", który wszystko ma mieć pod kontrolą i ma mieć władzę.
Mamy tu pokazane przyczyny niewieścienia mężczyzn. Emocjonalne nauczycielki wywołują emocję wśród chłopców. Rozemocjonowany chłopiec, dorastając, ma trudności w relacjach z emocjonalnymi z natury kobietami (emocje kobiet są przydatne w wychowaniu dzieci, a nie męża). Nie daje sobie rady, bo reagując zbyt emocjonalnie na zachowanie kobiet, wytwarza w sobie poczucie winy. Gdy uda mu się założyć rodzinę i zaczyna wykonywać prace kobiece w nadmiarze (bawienie dzieci, gotowanie, pranie, sprzątanie itp.), rozmywa się w podświadomości jego identyfikacja płciowa. Dochodzi do tego ocena jego prac kobiecych przez „eksperta”, czyli kobietę. Mężczyzna ujawnia wtedy swoje negatywne emocje i mamy gotowy kryzys małżeński.
Gdy mężczyźnie uda się utrzymać daną przez naturę twardość (a nie udawaną), to nie zwraca uwagi na fochy kobiety. Emocje wyrażane przez kobiety spływają po nim jak woda po kaczce. Prace kobiece wykonują incydentalnie. Czują się męsko i są wzorem dla synów, jakimi powinni być w przyszłości oraz wzorem dla córek, jakiego męża mają szukać. Oczywiście taki ojciec może się w pewnym momencie załamać i zepsuć swój autorytet (alkoholizm, narkomania, homoseksualizm, zdrady). Mężczyzna „twardziel” ma coraz cięższe życie, bo forsowanie nowych zachowań kulturowych próbuje go sprowadzić do miękkiego, emocjonalnego i wrażliwego faceta. Stąd tacy „twardzi” mężczyźni mają statystycznie coraz więcej problemów psychiatrycznych. Feministki krzyczą „gdzie ci mężczyźni”, a jednocześnie domagają się równości w obowiązkach domowych. Pełna schizofrenia albo celowe działanie. Młodzi mężczyźni, mając takie sprzeczne sygnały są bardziej podatni na ideologie LGBTQ.
4 Filtry do natychmiastowej poprawy relacji z kobietami: https://www.youtube.com/watch?v=MFD4UxuYyZQ. Czas około 65 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 12:59

Za tydzień wybory do Parlamentu.
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu? Proponuje obejrzeć film instruktażowy Państwowej Komisji Wyborczej: https://www.youtube.com/watch?v=HRzF-xGpq40
Przypominam listy kandydatów do sejmu w okręgu wyborczym nr 28 (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz Częstochowa):

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
1. KIEPURA Henryk, starosta, Wręczyca Wielka, członek PSL.
2. SMELA Krzysztof, starosta, Wierzchowisko, członek PSL.
3. GMITRUK Stanisław, ekonomista, Częstochowa, członek PSL.
4. DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław, prezes, Częstochowa, bezpartyjny.
5. KUBAT Andrzej, lekarz Własna, członek PSL.
6. SOCHA-KORENDO Anna Marta, radna powiatowa, Poraj, członek PSL.
7. GRUS Anna Barbara, lekarz, Lubliniec, bezpartyjna.
8. KUMOR Monika Aleksandra, prawnik, Koziegłowy, bezpartyjna.
9. MŁYŃSKA Edyta Jolanta, dyrektor szkoły, Koniecpol, bezpartyjna.
10. KOTYNIA Krystian, burmistrz, Zajączki Drugie, członek PSL.
11. CYRULIK Jerzy Józef, nauczyciel, Herby, bezpartyjny.
12. LISEK Iwona Izabela, wyższy urzędnik samorządowy, Rudnik Mały, bezpartyjna.
13 NOWICKA Anna, dyrektor szkoły, Kłobuck, bezpartyjna.
14 DZWONNIK Michał Olaf pracownik administracyjny Rędziny, bezpartyjny.

Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
1. GIŻYŃSKI Szymon Stanisław, poseł, Częstochowa, członek PiS.
2. BURZYŃSKA Lidia Ewa, nauczyciel, Skrzydlów, członek PiS.
3. TREPKA Mariusz Wiesław, inżynier organizacji i planowania produkcji, Moczydło, członek PiS.
4. GAWRON Andrzej Janusz, poseł, Kochanowice, członek PiS.
5. FAJER Monika, kierownik agencji doradztwa finansowego, Częstochowa, członek Solidarnej Polski.
6. DEREJCZYK Piotr, politolog, Wapiennik, bezpartyjny.
7. KAPTACZ Anna Janina, prezes, Częstochowa, bezpartyjna.
8. MAJ Tomasz, kierownik ds. marketingu i sprzedaży, Lgota Mała, członek PiS.
9. LANGE Łukasz Artur, dyrektor generalny, Olsztyn, członek PiS.
10. RUKSZA Paweł Jan, przedstawiciel władzy samorządowej, Częstochowa, członek Porozumienie Jarosława Gowina.
11. PIETRULEWICZ Magdalena Anna, prawnik, Wręczyca Wielka, bezpartyjna.
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta, nauczyciel, Poraj, członek PiS.
13. SOWA Andrzej Piotr, przedstawiciel władzy samorządowej, Częstochowa, członek PiS.
14. ZALESKA Urszula, nauczyciel, Częstochowa, członek PiS.

Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
1. WOLSKI Zdzisław, lekarz medycyny, Częstochowa, członek SLD.
2. NIESMACZNY Zbigniew Paweł, inżynier hutnik, Częstochowa, członek SLD.
3. KĘPSKI Rafał Tadeusz, przedstawiciel władzy samorządowej, Myszków, członek SLD.
4. KOTKOWSKA Ewelina Tacjana, doradca zawodowy, Kłobuck, członek SLD.
5. IŻYŃSKA Małgorzata, ekonomista, Częstochowa, członek SLD.
6. KOT Łukasz Tadeusz, menedżer produktu, Częstochowa, członek SLD.
7. KSIĄŻEK Ewa Katarzyna, księgowa, Korzonek, członek SLD.
8. JURECZKO Rafał Krzysztof, księgowy, Pietrzaki, członek SLD.
9. LEWANDOWSKA Ewa, kierownik działu kadr i płac, Częstochowa, członek SLD.
10. ŁAPETA Paweł Piotr, rolnik, Baby, członek SLD.
11. GÓRNA Joanna Janina, nauczyciel akademicki, Częstochowa, bezpartyjna.
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria, samorządowiec, Częstochowa, członek SLD.
13. KAREWICZ Marlena Sonia, nauczyciel, Częstochowa, członek SLD.
14. GOŁDA Marcin Antoni, pedagog, Częstochowa, członek Wiosny Roberta Biedronia, współpracownik bezpieki PRL.

Lista numer 4 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ.
1. SKALIK Włodzimierz Bogdan, przedsiębiorca, Częstochowa, bezpartyjny.
2. PAWLIKOWSKI Jacek Adam, przedsiębiorca, Częstochowa, członek partii Korwin.
3. ADAMOWICZ Bogusław Józef, psycholog organizacji, Częstochowa, członek Ruchu Narodowego.
4. BIEGAS Bartłomiej Michał, inżynier mechanik, Skrzydlów, bezpartyjny.
5. KLIMCZAK Paweł, przedsiębiorca, Cykarzew Północny, bezpartyjny.
6. SUROWIEC Zofia, inżynier rolnik, Nowa Wieś, bezpartyjna.
7. RYNKIEWICZ Władysława Bożena, doradca zawodowy, Katowice, bezpartyjna.
8. POLAK Agata Aneta, przedsiębiorca, Kłobuck, bezpartyjna.
9. PIĄTEK Barbara Ewa, historyk, Cykarzew Północny, bezpartyjna.
10. MUSIALIK Cecylia Iwona, ekonomista, Częstochowa, bezpartyjna.
11. MATUSIAK Grażyna Teresa, ekonomista, Częstochowa, bezpartyjna.
12. ERMER Katarzyna Anna, kucharz, Częstochowa, bezpartyjna.
13. GAWENDA Rafał Adrian, specjalista do spraw logistyki, Wyrazów, bezpartyjny.

Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
1. LESZCZYNA Izabela Dorota, nauczyciel, Częstochowa, członek PO.
2. SZEWIŃSKI Andrzej, urzędnik, Konopiska, członek PO.
3. SALWIERAK Marta Maria, kierownik projektu, Częstochowa, członek PO.
4. ROZPONDEK Halina Leokadia, bibliotekoznawca, Częstochowa, członek PO.
5. PODBIOŁ Gabriel Jan, nauczyciel, Lubliniec, członek PO.
6. URBAŃSKA Jolanta Małgorzata, nauczyciel akademicki, Częstochowa, członek PO.
7. KABUS Dominik Bogusz, nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne, Częstochowa, członek PO.
8. MANISZEWSKA Marzena Monika, pielęgniarka, Bystrzanowice, członek PO.
9. STEFAŃCZYK Tomasz Artur, prezes, Częstochowa, popierany przez Partię Zieloni.
10. BIERNAT Marcin, dyrektor handlowy, Częstochowa, członek PO.
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria, nauczyciel akademicki, Częstochowa, członek Inicjatywy Polskiej.
12. ŚWITAŁA Marcin, menedżer sportu, Nierada, członek PO.
13. CIURA Edyta Wiesława, dyrektor generalny, Konradów, bezpartyjna.
14. LASECKI Jarosław Wacław, menedżer produktu, rolnik, Myszków, członek PO.

Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
1. MARANDA Marcin, nauczyciel historii, Częstochowa, bezpartyjny.
2. SPIECHOWICZ Mariusz Michał, dyrektor rozwoju biznesu, Rudniki, bezpartyjny.
3. KLAMEK Grażyna Marianna, ekonomista, Częstochowa, bezpartyjna.
4. POGODA Mariusz Józef, inżynier inżynierii środowiska, Kamieńskie Młyny, bezpartyjny.
5. ZAMORA Adam, kierownik biura, Żarki, bezpartyjny.
6. BOGUS Beata, technik ekonomista, Jezioro, bezpartyjna.
7. SOCHA Wojciech Stanisław, kierownik budowy, Konopiska, bezpartyjny.
8. MIZGALSKI Zbigniew Stanisław, inżynier mechanik, Częstochowa, bezpartyjny.
9. KOSARGA Krystyna Jadwiga, rolnik, Brzeziny Nowe, bezpartyjna.
10. SŁAWEK Łukasz Mateusz, inżynier mechatronik, Częstochowa, bezpartyjny.
11. PTAK Piotr Mateusz, inżynier elektronik, Miedźno, bezpartyjny.
12. STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława, pracownik kancelaryjny, Częstochowa, bezpartyjna.
13. STRACH Piotr Paweł, kierownik działu transportu, Częstochowa, bezpartyjny.
14. CZAJA Magdalena Mirosława, organizator obsługi sprzedaży wysyłkowej, Częstochowa, bezpartyjna.
Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/ ... ci/sejm/28.
Przypominam liste kandydatów do senatu w okręgu wyborczym nr 68 (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki oraz myszkowski):
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 68.
1. BANAŚ Łukasz Jan, dyrektor generalny, Częstochowa, członek PO.
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
2. KAJKOWSKI Tomasz Paweł, kierownik biura, Krzepice, bezpartyjny.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
3. KUBAT Krzysztof Piotr, rolnik, Latosówka, bezpartyjny.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO.
4. MAJER Ryszard Bogdan, parlamentarzysta, Częstochowa, członek PiS.
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/ ... i/senat/68.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 13:40

Co na to SLD? Koalicjant taplał się w odchodach. Kilerskie karaoke | Robert Biedroń - Oops, I Did It Again (Ups, znowu to zrobiłem): https://www.youtube.com/watch?v=csRaWUuTJkY. Czas około 3 minut. Po tym występie Biedroń powiedział: Najbardziej po tym występie boli mnie pupa (…) W moim przypadku boląca pupa to znaczy, że było dobrze. Ciekawe ilu sodomitów jest teraz w koalicji „SLD Lewica”? Tysiące, czy miliony?
Ostatnio zmieniony 06 paź 2019, 14:48 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 14:38

Kabaret. Spotkanie przedwyborcze (skecz z 2004 r.): https://www.youtube.com/watch?v=5ZU9apPWgn8. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 16:04

Kabaret polityczny. Okiem konserwatywnego liberała: https://www.youtube.com/watch?v=BqHKGrKRmaY. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 21:27

Przegapiłem I marsz równości w Radomsku (17.08.2019 r.). Hasło marszu: „Byliśmy, jesteśmy, będziemy w Twojej szkole, pracy, rodzinie”: https://www.youtube.com/watch?v=ey2VV8UjVmM. Czas około 9 minut. Na ostro: https://www.youtube.com/watch?v=1gx_GssxD7c. Czas około 7 minut. https://www.youtube.com/watch?v=2QQGasr27uo. Czas 1 minuta 21 sek.

Dzisiaj 06.10.2019 r. odbył się I marsz równości w Nowym Sączu. Hasło marszu takie same jak w Radomsku. Wcześniej zarejestrowany został tego samego dnia Marsz dla Życia i Rodziny, organizowany przez diecezję tarnowską. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uchylił zakaz marszu wydany przez prezydenta miasta i stwierdził, że „Nie można posądzać o agresję uczestników marszu LGBT, bowiem zazwyczaj jest to marsz wesoły, kolorowy, otwarty dla każdego”.
Niestety pojawiły się, jak na razie tylko dwa filmy z tego marszu: Jeden bez dźwięku: https://www.youtube.com/watch?v=ff-K74iShIU. Czas około 2 minuty 22 sek. Drugi film przedstawia akcję policji: https://www.youtube.com/watch?v=jmzB7QJF6Gs. Czas około 1 minuta 20 sek. Prawdopodobnie przed wyborami wstrzymano propagandę LGBTQ.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 paź 2019, 07:05

„Białorycerstwo” – patologia społeczna: https://www.youtube.com/watch?v=9N1v0zjAaRs. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
3 typy MĘŻCZYZN, w których ZAKOCHUJĄ SIĘ KOBIETY: https://www.youtube.com/watch?v=97tRnEgIWCE. Czas około 6 minut.
3 KOMPLEMENTY, które chce usłyszeć KAŻDY facet: https://www.youtube.com/watch?v=6JDaiZ_DX5I. Czas około 8 minut.
Różnice płci na wesoło. RODZAJE RANDKOWICZÓW: https://www.youtube.com/watch?v=nrfupM1BDzM. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 paź 2019, 15:33

Nieoficjalnie: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przeszła.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1116
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 07 paź 2019, 16:18

oficjalnie uchwała nie przeszła oto link z wyników głosowania.http://poraj.bip.net.pl/?a=6108

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 paź 2019, 08:48

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Mamy na przykład katolicki ideał świętości polegający na tłumieniu emocji, na sentymentalnie rozumianej miłości i radości. Jednak Pan Jezus też odczuwał gniew i złość. Mamy tą niezwykłą ewangeliczną scenę w świątyni, z której powyrzucał kupców. On był wtedy, mówiąc kolokwialnie, wściekły. I katolik, mężczyzna, też ma prawo do tego, by okazać gniew. Nie tłumić go. Nie musi być tylko aniołkiem, bo w każdym z nas jest i „aniołek", i „diabełek". W religijnym wymiarze należałoby dopuścić istnienie tej drugiej skrajności, tj. negatywnych emocji - to je najczęściej tłumimy. Dopuszczenie tych emocji nie oznacza oczywiście zgody na przemoc. Każdy musi znaleźć sobie bezpieczny sposób na wyrażenie swojej złości czy gniewu. Powinniśmy przestać bać się emocji w kontekście praktyki duszpasterskiej, zrezygnować z traktowania ich jako czegoś „gorszego", mało istotnego w człowieku. Katolicy powinni bardziej zaufać emocjom. Mamy tu zresztą przykład, chociażby św. Franciszka, który - jak się wydaje - był postacią bardzo emocjonalną i pod wpływem właśnie emocji rozmawiał ze zwierzętami, rzucał się w pokrzywy czy też - jak opisują to Jacques Le Goff i Nicolas Truong w książce poświęconej cielesności w średniowieczu - nago stanął przed swoim biskupem, a kiedy indziej również nago wygłosił kazanie z katedralnej ambony, dając tym samym wyraz zaangażowania w ideę ubóstwa. Interesujące, że wątek nagiego św. Franciszka nie został podjęty, chociażby w malarstwie, z wyjątkiem bodaj jedynie dwóch obrazów Tadeusza Boruty „Św. Franciszek oddaje się pod opiekę Kościoła". Taki gest jest wynikiem ogromnej akceptacji siebie samego, swojej cielesności, ale też emocjonalności.
Co to znaczy, że mężczyźni „nie radzą" sobie z emocjami? Czy to oznacza, że nad nimi nie panują lub że je odrzucają, tłumią? Możemy przyjąć, że każdy człowiek ma emocje. Inną sprawą jest to, czy je pokazuje i czy nad nimi panuje. Co to znaczy „radzić sobie" z emocjami? Najczęściej rozumiemy to jako ich tłumienie - to taka „męska" metoda. Problem w tym, że emocje wtedy wcale nie znikają. One są gdzieś „upchane". Każdy z nas ma taki zbiorniczek, jakby balon, w którym upycha te stłumione emocje. Jeśli one nie znajdą ujścia, jeśli nasze emocje nie zostaną w jakiś sposób uwolnione, to ten balon w końcu wybuchnie. Każdy z nas może w sobie tłumić pewną ilość emocji, nie zawsze bowiem możemy je od razu wyrażać, ale musimy mieć możliwość, by je z siebie wyrzucić. Pobiegać, wyjść do lasu, pokrzyczeć... I tu jest zasadnicza kwestia: czy ja tłumię swoje emocje, czy też znajduję okazję, by je z siebie wyrzucić. Gdy przed snem staram się uspokoić, na przykład poprzez lekturę książki czy kąpiel, to nie oznacza to, że wyrzucam z siebie gdzieś te emocje. One cały czas mogą być we mnie.
Jeśli tłumimy emocje zbyt często, jeśli jest to nasza „metoda" radzenia sobie z nimi, to wtedy pojawia się problem. Czym innym zatem jest tłumienie emocji, które może doprowadzić do emocjonalnych problemów, a czym innym jest ich uzewnętrznianie w bezpieczny, oczywiście, sposób.
Jak nie bać się kobiet: https://www.youtube.com/watch?v=K1QMBVDfWYw. Czas około 65 minut. Zalecana szybkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 paź 2019, 15:26

Mężczyzna to emocjonalny włóczęga? https://www.youtube.com/watch?v=dVvxncJQeWw. Czas około 15 minut. Zalecana szybkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 paź 2019, 18:24

Kabaret polityczny. Okiem konserwatywnego liberała: https://www.youtube.com/watch?v=3yMnZMibWDo. Czas około 13 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 paź 2019, 08:14

Przyczyna twoich porażek w relacjach z kobietami: https://www.youtube.com/watch?v=dDtk29WswxU. Czas około 21 minut.
Różnice płci na wesoło. IDEALNY CHŁOPAK: https://www.youtube.com/watch?v=lndc0wmhuFY. Czas około 5 minut.
Różnice płci na wesoło. Tylko dla dorosłych. Co by było, gdyby... MĘŻCZYŹNI MÓWILI CO MYŚLĄ: https://www.youtube.com/watch?v=-vLt_ozb1-M. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 paź 2019, 17:19

Co tam słychać w sondażowniach? http://ewybory.eu/eurowybory-2019/sondaze/.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 08:23

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Co zatem powinniśmy robić z emocjami? Jaka „metoda" byłaby lepsza? Czasami pomaga już samo uświadomienie sobie, co odczuwam. Na przykład, jeśli wiem, że coś mnie denerwuje, to potrafię to wyrazić, potrafię to nazwać. Są mężczyźni, którzy nie są w stanie zrobić najprostszej rzeczy - nie są w stanie nazwać swoich emocji. O wiele częściej u mężczyzn pojawia się problem świadomości, umiejętności nazywania tego, co się w nich dzieje. Gdy się ich pyta, co czują, jakie emocje odczuwają, to często się słyszy na przykład „A, tutaj mnie tak ściska w żołądku". Używają fizjologii, języka związanego z ciałem, do opisu emocji. Mężczyźni nie nauczyli się rozpoznawać swoich emocji. Z czego to wynika? Pewnie z doświadczeń z dzieciństwa. Gdy małe dziecko się denerwuje czy boi, to rodzic powinien je zapytać „co cię denerwuje?", „czego się boisz?" - tak, aby pomóc mu nazywać to, co się w nim dzieje. Mówiąc „coś mnie ściska", „czuję napięcie", ludzie wskazują, że tak naprawdę nie wiedzą, co się w nich dzieje. Bardzo często brak tej podstawowej świadomości prowadzi do tłumienia tego, co w nas się pojawia. Potem „balon pęka" i mamy przemoc w domu. Nie mogąc nazwać emocji, tłumią je i nie potrafią ich z siebie wyrzucić.
Czasami praca jest tą aktywnością, która pozwala wyzwolić, wyrzucić z siebie tłumione emocje. W ten sposób można też spojrzeć na pracoholizm. Kiedyś nazywano go „nerwicą niedzielną", bo człowiek nie umiał się powstrzymać od pracy - właśnie z tego względu. Teraz ta nazwa jest trochę nieaktualna, bo i tak często pracujemy w niedziele, ale pracoholizm został, jest sposobem rozładowywania napięcia, pozbywania się emocji. Dobrym obrazem jest biznesmen leżący z laptopem na plaży, sprawdzający notowania na giełdzie. Człowiek, który nie jest w stanie wytrzymać bez pracy, bo ta pozwala mu się pozbyć emocji. Jeśli nie umiemy uświadomić sobie emocji, nazwać ich i uporządkować, to albo je tłumimy, albo pozbywam się ich w niekontrolowany sposób. Trzeba przyznać, że taki sposób wyrażania emocji - choćby jak ten pracoholik - jest lepszy, bo jest dla niego zdrowszy, choć na pewno cierpią na tym jego relacje z innymi ludźmi. Ten, kto tłumi emocje, na pewno żyje lepiej z innymi, bo się nie kłóci, nie krzyczy, ale potem może mieć problemy zdrowotne.
Przecież w niektórych relacjach, na przykład w związkach, nie da się stłumić emocji do końca. One muszą z nas w końcu „wyjść". Tak, są takie relacje, w których emocji jest znacznie więcej niż w innych. Dlatego tak często w małżeństwie pojawiają się zarzuty typu „Czemu kłócisz się tylko ze mną?". Ano właśnie dlatego, że to jest ta najbliższa relacja, w której czujemy się bezpiecznie, w której możemy pokazać swoje emocje - nawet te negatywne. Wydaje się, że pokazywanie takich emocji jak gniew, smutek czy zazdrość jest objawem pewnej szczerości i poczucia bezpieczeństwa w tej relacji. Okazywanie radości czy zadowolenia jest w tym sensie nieco prostsze. Nie bójmy się swoich emocji, miejmy czas na refleksje, co odczuwamy w różnych sytuacjach, znajdźmy sposób na wyrażanie swoich emocji, a przede wszystkim nie żałujmy sobie nawzajem tych dobrych.
Męski stoicyzm - dar, nie przekleństwo: https://www.youtube.com/watch?v=TSz1vmpL9qI. Czas około 32 minuty. Zalecana szybkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 14:32

Przedwyborcza gorączka. LEWICA RAZEM: https://www.youtube.com/watch?v=noeUs3eCp8g. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 17:55

Przedwyborcza gorączka. KUKIZ + PSL RAZEM: https://www.youtube.com/watch?v=uRvzhFjLIAM. Czas około 7 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 19:45

Przedwyborcza gorączka. KONFEDERACJA RAZEM: Korwin, Braun, Wilk, Sośniarz Bosak:
https://www.youtube.com/watch?v=9E4wGrpB3aE. Czas około 12 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 22:37

Janusz Korwin Mikke NAJŚMIESZNIEJSZE MOMENTY: https://www.youtube.com/watch?v=TMftTEa ... nKSVoh7zPj. Czas około 9 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 08:24

Jak CZUĆ się bardziej męskim? https://www.youtube.com/watch?v=cK7erez3kOc. Czas około 18 minut.
Dlaczego nie jesteś w związku? https://www.youtube.com/watch?v=-gW41G0Tw6o. Czas około 14 minut.
Różnice płci na wesoło. RODZAJE MĘŻCZYZN W ZWIĄZKU: https://www.youtube.com/watch?v=rSvxuCyuDSI. Czas około 7 minut.
Różnice płci na wesoło. Rodzaje kobiet w związkach: https://www.youtube.com/watch?v=Xk_SAx7XQIA. Czas około 7 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 11:53

Przedwyborcza gorączka. KONFEDERACJA RAZEM: Wilk, Braun, Bosak. https://www.youtube.com/watch?v=qAGrpkP3q8o. Czas około 9 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 12:36

Okiem zwolennika KONFEDERACJI. Przedwyborcze jaja: https://www.youtube.com/watch?v=KgxTxs_XCL8. Czas około 20 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 13:55

Janusz Korwin Mikke WYPOWIEDZI - Wybory Parlamentarne. https://www.youtube.com/watch?v=Gj_5Id1arQ8. Czas około 9 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 15:43

Przedwyborcza gorączka. DEMOKRACJA, czy KRÓL: https://www.youtube.com/watch?v=B7ICpdPO_Fw. Czas około 8 minut.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1116
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 11 paź 2019, 19:03

oto link do ciekawego artykułu i opinii
http://zyciemyszkowa.pl/wiadomosci/rio- ... -kredytow/

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 20:48

Łączny dług Gminy Poraj na dzień 30 czerwca 2019 r., według RIO wynosi 29 105 919,43 zł, co stanowi 53,4% planowanych dochodów. Negatywna opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Poraj informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. bardzo utrudni wykonanie całego budżetu na 2019 r. Gmina nie jest w stanie płacić na bieżąco zobowiązań. Prawdopodobnie będą potrzebne nowe obligacje.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 20:49

Nasza kochana i mądra młodzież: https://www.youtube.com/watch?v=hlNcGz9gw6g. Czas około 14 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 paź 2019, 09:34

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Mężczyźni często słyszą ze strony kobiet zarzut, że są nie uczuciowi, nie lubią mówić o emocjach, a jeśli już w ogóle już coś poczują, to i tak nie przyznają się do tego. Według ról społecznych mężczyzna to istota, która cechuje się skłonnością do rywalizacji, chłodnej analizy faktów, analitycznym myśleniem, skrytością i ukrywaniem swoich stanów emocjonalnych. Proces wychowania już od małego uczy chłopców, by zachowywali się „po męsku”, byli twardzi i silni. Wychowanie odcina mężczyzn od ich emocji, nakazuje ich nieokazywania oraz wpaja przekonanie, że wyrażenie uczuć to oznaka słabości i mazgajstwa.
Oczywiście, są też tacy mężczyźni, którzy bardzo chętnie rozmawiają i dzielą się swoimi uczuciami i przeżyciami wewnętrznymi. Jednak są oni często traktowani przez środowisko jako niemęscy, zniewieściali lub roztkliwiający się nad sobą. Nic dziwnego, że nawet jeśli już mężczyzna zechce okazać swoje emocje, to tego nie robi, bo boi się opinii innych i etykietki „słabego faceta”.
Czy naprawdę mężczyźni mniej rozmawiają o uczuciach i nie przeżywają ich? Wielu panów odpowie: „Oczywiście, przecież uczucia to domena kobiet!”. Czy aby na pewno tak jest? Czy mężczyźni to zimne istoty pozbawione uczuć? Czy mężczyźni nic nie czują?
W powszechnym przekonaniu to kobiety częściej ulegają silnym emocjom, a mężczyźni zazwyczaj są opanowani. Przyjrzyjmy się badaniom na ten temat. Emocjonalną przewagę kobiet nad mężczyznami tłumaczy autor książki „Płeć mózgu”. Udawania on, że u kobiet reakcje emocjonalne obecne są w obu półkulach mózgowych. Kobiety mają większą liczbę połączeń nerwowych pomiędzy dwoma półkulami, a to oznacza lepsze połączenie pomiędzy półkulami i dlatego tez kobietom łatwiej jest mówić o uczuciach i je wyrażać. U mężczyzn natomiast funkcje emocjonalne skoncentrowane są tylko w prawej półkuli, a zdolność do ich wyrażania znajduje się po drugiej stronie mózgu. Dodatkowo ilość połączeń nerwowych pomiędzy obiema półkulami jest mniejsza niż u kobiet, stąd mężczyźni mają problem z wyrażaniem emocji. Inne badania naukowe pokazują, że kobiety kierują się w życiu w 80% emocjami, natomiast mężczyźni tylko w 20%, pokazują, że kobiety nie tylko lepiej wyrażają emocje, ale także trafniej odczytują komunikaty niewerbalne oraz dłużej przechowują w pamięci: twarze, głosy, mimikę i gesty różnych osób. Badania te udowadniają, że dzieje się tak dlatego, że prawdopodobnie kobiety zwracają większą uwagę na emocje doświadczane przez innych ludzi niż mężczyźni. Ta umiejętność potrzebna jest w procesie wychowywania dzieci. Matka lepiej odczytuje potrzeby dziecka, dlatego wychowywanie dziecka przez dwóch mężczyzn nie gwarantuje takiej ochrony emocjonalnej i zrozumienia, jakie daje matka. Mężczyźni natomiast są skoncentrowani na faktach, konkretach, przedmiotach i nie rozmawiają o uczuciach, stąd po prostu nie docenią ich wagi w kontaktach z innymi.
Przeciwnicy tezy o większej emocjonalności kobiet podają inne dowody. W trakcie badań Aleksandry Fila-Jankowskiej i Doroty Szczygieł, kobiety, które uczestniczyły w eksperymencie, deklarowały, że przeżywały bardziej intensywne emocje niż mężczyźni. Kiedy jednak zmierzono wskaźniki fizjologiczne u obu płci, reakcje badanych mężczyzn i kobiet okazały się zbliżone do siebie. Badacze dowodzą zatem, że różnice między kobietami i mężczyznami dotyczą nie tyle przeżywania emocji, ile gotowości do ich wyrażania. Według innej badaczki tego zjawiska, Lindy Brannon, obie płcie doświadczają tak samo intensywnych emocji, ale kierują się innymi zasadami w ich okazywaniu. Kobiety mogą sobie pozwolić na płacz, krzyk lub podskoki z radości, bo nikt ich za to nie potępi. Mężczyźni natomiast kierują się zasadą: „Nie bądź dziecinny!”. W rezultacie nie okazują przeżywanych emocji i sprawiają wrażenie zimnych, twardych facetów. Natomiast w samotności jak uważa badaczka empatii Nancy Eisenberg wyrażają emocje podobnie do kobiet.
Błędem byłoby wyciąganie wniosku, że mężczyźni są mniej uczuciowi od kobiet. Mężczyźni również czują i przeżywają emocje nawet te silne i gwałtowne, ale inaczej je nie wyrażają. Wyrażenie emocji przez płeć męską jest mniej otwarte, bardziej skryte i przez to mniej uchwytne dla kobiet. W skrytości i samotności mężczyźni przeżywają swoje emocje. Dlatego dwóch mężczyzn wychowujących dzieci nie potrafi przekazać im czytelnie swoich emocji. Dzieci wychowywane przez związki jednopłciowe mogą mieć zaburzenia emocjonalne. Dwie kobiety wychowujące chłopca mogą go zbyt mocno rozbudzić emocjonalnie, co może skutkować zaburzeniem identyfikacji swojej płci. W przyszłości jak zaakceptujemy zrównanie i likwidację płci, nie będzie to miało żadnego znaczenia.
Męska emocjonalność daje o sobie znać w konkretnych statystykach. Podobno liczba mężczyzn popełniających samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości jest ok. 4-krotnie wyższa niż kobiet. Badania nad procesem zakochiwania się pokazują, że kobiety zakochują się z reguły później niż mężczyźni. Tak więc męska emocjonalność istnieje, trzeba ja tylko umieć dostrzec.
Co ZABIJA Twoją męskość? https://www.youtube.com/watch?v=6GVCqDZp12E. Czas około 21 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 paź 2019, 09:29

Płeć psychologiczna: https://www.youtube.com/watch?v=j8pTEaBtaow. Czas około 13 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
7 oznak, że podobasz się dziewczynie: https://www.youtube.com/watch?v=9vrOMkvDEBQ. Czas około 16 minut.

Różnice płci na wesoło! 50 TWARZY GREYA. PARODIA: https://www.youtube.com/watch?v=79MJ_Gzo8SQ. Czas około 7 minut.
Tylko dla dorosłych. Różnice płci na wesoło! Co by było gdyby...MĘŻCZYŹNI MÓWILI CO MYŚLĄ: https://www.youtube.com/watch?v=lRKfaYj0e1o. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 paź 2019, 13:42

Kabaret: https://www.youtube.com/watch?v=qd5ZftdV9h0. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 paź 2019, 18:30

Nagroda Nobla w ocenie konserwatywnego liberała: https://www.youtube.com/watch?v=V61XLnsTzmY Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1037
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 paź 2019, 09:04

C.D. Różnice płci. Incele. Należy tu poświęcić trochę uwagi mężczyznom, którzy mają wielkie problemy z ułożeniem sobie normalnych kontaktów seksualnych z kobietami. Internet jest pełen frustratów, którzy wylewają w sieci z tego powodu swoją gorycz. Można im współczuć, można się z nich śmiać, ale najgorsze, co można zrobić, to ich zbagatelizować. Dziś sfrustrowany celibatem mężczyzna obraża kobiety w internecie, jutro wyjdzie na ulicę i zacznie do nich strzelać. A to dopiero początek, bo ma wobec kobiet jeszcze gorsze plany.
W lipcu 2011 r. Elliot Rodger podążał za całującą się parą, której zazdrościł uczucia i rzucił w nią kubkiem z kawą. Parę dni później kawa wylądowała na dwóch dziewczynach siedzących na przystanku autobusowym. Powód? Nie odwzajemniły lubieżnych uśmiechów Elliota. W listopadzie 2012 r. Rodger kupił swój pierwszy pistolet. Wydał na niego całe kieszonkowe, które dostawał od rodziców i od babci. W maju 2014 r. w kalifornijskim miasteczku studenckim Isla Vista Elliot zabił 6 osób, a 14 ranił, następnie odbierał sobie życie. Wcześniej nagrał filmik na YouTube, w którym mówił: Dziewczyny oferują swoją uwagę, seks i miłość innym mężczyznom, ale nie mnie. Mam 22 lata i wciąż jestem prawiczkiem. Nigdy nawet nie całowałem się z dziewczyną. Chodziłem na studia przez ponad 2,5 roku i wciąż jestem prawiczkiem. To była tortura. Studia to czas, kiedy wszyscy doświadczają seksu, zabawy i przyjemności. W ciągu tych lat ja musiałem gnić w samotności. To nie fair. Nigdy nie podobałem się wam, dziewczynom. Nie wiem, dlaczego, ale ukarzę za to was wszystkie. To niesprawiedliwość, zbrodnia. Nie wiem, czego we mnie nie dostrzegacie. Jestem idealnym mężczyzną, a wy rzucacie się na obrzydliwych facetów zamiast na mnie, największego dżentelmena. Zostawił też po sobie manifest, w którym wypowiedział wojnę kobietom. Komentując tę tragedię redaktorzy brytyjskiego magazynu „New Statesman” ostrzegają, że manifest Rodgera może zainspirować nową generację „mimowolnego celibatu’”. Niestety ich prognozy się sprawdzają, gdy w kwietniu 2018 roku 25-letni Alek Minassian wjechał vanem w grupę ludzi w Toronto. Ranił 16 osób, a zabił 10, w tym 8 kobiet. Tuż przed atakiem napisał na Facebooku: Rebelia inceli już się rozpoczęła! Chwała Elliotowi Rodgerowi, największemu dżentelmenowi!.
Mimowolny celibat? W naszym społeczeństwie problem mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet i nawołują do przemocy wobec nich, nie jest jeszcze tak powszechny. Nie oznacza to, że można go lekceważyć, bo gdy tak się dzieje, nienawiść do kobiet wylewana w internecie zmienia się w realną przemoc, a nawet wyroki śmierci na kobiety tak jak w Kalifornii i Toronto. O tym, że problem nie jest marginalny, świadczy, chociażby fakt, że jedno z sub forum serwisu Reddit.com, zrzeszające inceli, liczyło sobie aż 40 tys. mężczyzn o takich poglądach. Forum wprawdzie zostało zamknięte, ale to nie oznacza, że problem inceli zniknął - internetowi mizogini (mężczyźni nienawidzący kobiet) rozpierzchli się po prostu po innych zakątkach sieci i wciąż pozostają aktywni.
Jak (nie) zostać frustratem seksualnym i kim są incele: https://www.youtube.com/watch?v=ss8bWHCt9tw. Czas około 32 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

ODPOWIEDZ