Wiedza społeczna

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Wiedza społeczna

Postautor: letnik » pt sie 03, 2018 3:13 pm

Witam ponownie wszystkich mieszkańców zainteresowanych wiedzą społeczną, która umożliwi lepsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Jest to kontynuacja tematu „Najlepsze cechy Pana wójta”. Ponieważ mamy zaległości w bieżącej wiedzy dotyczącej naszej Gminy rozpoczynam od krótkiego omówienia protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Poraj (26.04.2018 r.): http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5466.
Przypominam, że przyjęto uchwałę: Nr 348(XLVII)18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5387.
Przyjęto uchwałę Nr 349(XLVII)18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5388. Gdzie zmniejszono, a gdzie zwiększono wydatki i dochody znajdą Państwo w załączniku nr 3.
Przyjęto uchwałę Nr 350(XLVII)18 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Poraj w trybie bezprzetargowym: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5392.
Dyskusja na temat użyczenia gruntów stowarzyszeniu „Marina” w punkcie 9 protokołu. Punkt 10: zapytania i wnioski radnych i mieszkańców oraz odpowiedzi wójta, dyrektora GOK i podziękowania Pana Brymory.
Uchwała Nr 350(XLVII)18 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Poraj w trybie bezprzetargowym (dla „Mariny”) zostanie unieważniona przez Wojewodę. Wojewoda zwróci uwagę, że czynności zawarte w tej uchwale należą do kompetencji wójta i wójt jednoosobowo za te czynności odpowiada. Asekuracyjne przerzucenie tej odpowiedzialności na Radę Gminy jest niezgodne z prawem.
Ogłoszono przetarg: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych - położonych w Jastrzębiu przy ul. Zielonej o powierzchni łącznej 0.7381: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5488.
Zapraszam na wykład Krzysztofa Karonia o wolności, który wygłosił w gnieździe partii „Wolność” Korwina-Mikke: Nieszczęście polskiej prawicy to brak ideologii? Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=dEMMFh7gEps. Czas około 70 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » sob sie 04, 2018 8:42 am

C.D. Na XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj z dnia 25 maja 2018 roku przyjęto uchwały:
Uchwała Nr 351(XLVIII)18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5427. Uchwała zawiera załącznik: uchwałę Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2018 roku wraz z uzasadnieniem.
Uchwała Nr 352(XLVIII)18 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Poraj w trybie bezprzetargowym: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5428. Uchylono uchwałę Nr 350(XLVII)18 (użyczenie nieruchomości dla „Mariny”) zakwestionowaną przez wojewodę.
Uchwała NR 353(XLVIII) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5423.
Uchwała Nr 354(XLVIII)18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5424. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 Gminy Poraj podano w załączniku nr 3. Podano tam, gdzie zmniejszono dochody i wydatki, gdzie zwiększono dochody i wydatki.
Protokół Nr XLVIII z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj z dnia 25 maja 2018 r.: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5467. Na sesji pojawili się m.in.: posłanka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, Dyrektor Delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratora Oświaty Alicja Janowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju Danuta Służałek–Jaworska. W punkcie 1 protokołu mamy zawarty zapis burzliwej dyskusji nad skargą na Dyrektor Szkoły Panią Służałek–Jaworską. W punkcie 2 protokołu mamy zapis dyskusji dotyczącej zakwestionowanej przez wojewodę uchwały Nr 350(XLVII)18.
Dr Sławomir Mentzen (wolnościowiec) odpowiada krytycznie na wcześniejszy wykład Krzysztofa Karonia o wolności. Korwin nieco zdenerwowany też krytykuje Karonia. Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=FY1EUCuXgo0. Czas około 60 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » ndz sie 05, 2018 9:00 am

C.D. Na XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2018 roku przyjęto m.in. następujące uchwały:
Uchwała Nr 355(XLIX)18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5468.
Przypominam treść Sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Poraj z dnia 27 marca 2018 r.: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5363. W załączniku nr 11 mamy kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok.
Uchwała Nr 356(XLIX)18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5469. Udzielono Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
Uchwała Nr 359(XLIX)18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5472. Zabezpieczono środki finansowe na 2018 r. w kwocie 11 500 zł. (Rozdział 14). Na 2017 r. zabezpieczono 47 600 zł. Polityka finansowa naszych władz dotyka bezdomnych zwierząt a urzędników nie.
Uchwała Nr 360(XLIX)18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poraj miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5473.
Uchwała Nr 361(XLIX)18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5477.
Uchwała Nr 362(XLIX)18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5478. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 Gminy Poraj podano w załączniku nr 2. Podano tam, gdzie zmniejszono dochody i wydatki, gdzie zwiększono dochody i wydatki.
Zarządzenie Nr 31 /2018 Wójta Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych dla Urzędu Gminy Poraj: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5480. Na koordynatora czynności kancelaryjnych Wójt wyznaczył Panią Marię Magdalenę Gurbałę – Sekretarza Gminy Poraj.
Zapraszam na DEBATĘ: Pojęcie wolności - Janusz Korwin-Mikke, Michał Marusik, Krzysztof Karoń, część 3. https://www.youtube.com/watch?v=HdPFmefwGhA. Czas około 76 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » pn sie 06, 2018 8:50 am

C.D. Na L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj z dnia 26 lipca 2018 roku przyjęto m.in. następujące uchwały:
Uchwała Nr 364(L)18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj – Etap I: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5495. Uchwała zawiera wyrysy planu zagospodarowania i załączniki. Radni nie zgłosili do planu żadnych uwag???.
Uchwała Nr 365(L)18 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poraj: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5496. Odwołuje się z dniem 26 lipca 2018 roku Panią Jadwigę Zasik ze stanowiska Skarbnika Gminy Poraj, w związku
z przejściem na emeryturę.
Uchwała Nr 366(L)18 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poraj: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5497. Powołuje się Panią Annę Kuklę na stanowisko Skarbnika Gminy Poraj.
Ogłoszono przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu nr 598105-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. - Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” etap- V - dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej , ogrodniczej i stolarskiej: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5500.
Specyfikacja: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5500.
Opis przedmiotu zamówienia: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5500.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żarki Letnisko - Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 213/2 o pow. 0,1634 ha obręb Żarki Letnisko: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=5501.
Zapraszam na wykład Krzysztofa Karonia: Kontrrewolucja i neomarksizm Część 1/3: https://www.youtube.com/watch?v=gRda4aC9Jf8. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 48 min. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » wt sie 07, 2018 8:53 am

Wracamy do ogólnej wiedzy społecznej. Skończyliśmy na Manifeście Komunistycznym z 1848 r. (temat: „Najlepsze cechy Pana wójta”) Powie ktoś, po co się zajmować czymś, co się skompromitowało i poszło w zapomnienie? Czy na pewno poszło w zapomnienie? Przyjrzyjmy się wartościom, jakie prezentuje UE. Są to m.in.: rozwój feminizmu, równość, ateizm, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, propagowanie wolność do aborcji i promowanie dewiacji seksualnych. Nic w tym nie byłoby tak bardzo groźnego, gdyby nie to, że te wartości w 100% pokrywają się z "wartościami" marksizmu kulturowego. Jest to nic innego jak antykultura.
Antykultura to połączenie współczesnego marksizmu, czyli ideologii globalnego, totalitarnego systemu, w którym zdezorganizowana większość społeczeństwa kontrolowana jest przez dobrze zorganizowaną mniejszość, oraz tzw. religii humanistycznej.
Ośrodkiem rozwoju współczesnej antykultury jest szeroko pojęta antropologia kultury.
Antropologia zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka.
Namawiam do wysłuchania 16 wykładów (1,2,3,4,5,6,7,7a,8,9,10,11,12,13,14,15) Krzysztofa Karonia z cyklu „Pojęcia podstawowe”. Pozwoli to na łatwiejsze zrozumienie omawianych tematów. 1 odcinek: https://www.youtube.com/watch?v=C8dvEEQ_vmY.
Pozostałe linki do następnych wykładów można znaleźć w wątku „Najlepsze cechy Pana wójta” we wpisach z okresu 14-29 maja 2018 r.
Aby poznać, jak przebiegał proces opanowywania instytucji Europejskich przez marksistów, musimy się cofnąć do okresu II wojny światowej. Już w tym okresie marksiści bardzo intensywnie myśleli o zjednoczeniu Europy na podstawie socjalistycznych wartości (Traktat z Ventotene). Traktat z Ventotene to nic innego jak unowocześniona wersja Manifestu Komunistycznego. Po wojnie tworzyły się w Europie silne antywojenne nurty polityczne głoszące potrzebę jednoczenia gospodarek państw Europy w celu zapobieżenia wybuchu nowych wojen. Marksiści zaczęli przenikać do tych nurtów (tzw. marsz przez instytucje) i realizować swoje plany polityczne. Marsz przez instytucję został zaproponowany już w okresie międzywojennym przez komunistę Antonio Gramsciego. Sprawa została ponownie zdefiniowana w 1967 r. przez marksistę Rudiego Dutschke. Początki były trudne dla marksistów, ponieważ w większości europejskich krajach rządzili konserwatyści. Stopniowe przejmowanie władzy przez socjalistów (marksistów) w krajach europejskich (lata 60.) umożliwiło marksistom większe wpływy na proces integracyjny Europy. Początki marksizmu kulturowego sięgają lat 60. XX w., kiedy ogromna rzesza socjalistów i marksistów rozczarowała się efektem i skutkiem działań komunizmu w wielu krajach na świecie. Marksiści zachodni dostrzegli, że idea rewolucji nie zostanie tak łatwo przyjęta przez kraje Zachodu, więc rozpoczęto poszukiwania innych sposobów na krzewienie idei rewolucji. Skutecznym sposobem okazał się atak na kulturę europejską. Marksizm musiał zmienić i zaatakować coś, co nie pozwalało na wprowadzenie rzeczywistego komunizmu. To coś według marksistów było chrześcijańską tradycją Europy. Uznano, że tylko wyrugowanie chrześcijańskich wartości z życia społeczeństw daje szansę na przeprowadzenie marksistowskiej rewolucji kulturalnej. Dla zmylenia społeczeństw zaczęto się posługiwać hasłami wolności obywatelskich. Podstawowym założeniem marksizmu kulturowego jest więc przekształcenie społeczeństwa tak, aby mogło chłonąć bez oporów idee kulturowej rewolucji. Marksizm kulturowy ostro atakuje ideę konserwatyzmu, sprzeciwia się starym, utartym wzorcom i moralności opartej na religii. Szczególny atak prowadzi się na religie chrześcijańskie, promuje ateizm i tzw. nurt racjonalistyczny (antyreligijny). Oskarża się religie o tłumienie wolności obywatelskich. Marksiści nie przyjmują do wiadomości, że właśnie w krajach chrześcijańskich (katolickich i protestanckich) następował najszybszy rozwój gospodarczy i rozwój wolności obywatelskich. Właśnie te kraje przodują w rozwoju techniki i dobrobytu. Obecna UE oparta o wartości marksistowskie ma poważne problemy gospodarcze i zagrożone wolności obywatelskie w tych obszarach, które opanowali uchodźcy. Wyprowadzenie do Chin produkcji dóbr materialnych na krótką metę zatrzymało kryzys gospodarczy UE.
Zapraszam na wykład Krzysztofa Karonia: Kontrrewolucja i neomarksizm Część 2/3: https://www.youtube.com/watch?v=wOmcFrQszog. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 48 min. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » wt sie 07, 2018 10:47 pm

Pisma wojewody do Pani Danuty Służałek-Jaworskiej oraz do Przewodniczącego Rady Gminy Poraj w sprawie słynnej skargi: http://zycieporaja.pl/wiadomosci/wojewo ... cego-rady/.

mecenas
Guru
Posty: 250
Rejestracja: ndz lis 07, 2010 4:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: mecenas » śr sie 08, 2018 7:19 am

żnowu partyjne interesy zanegowały meritum.Mamy bardzo "profesjonalną" administrację i to na każdym szczeblu.Nawet podstawowa znajomość KPA pozwala stwierdzić, że anonimó nie rozpatruje się w trybie właściwym dla rozpatrywania skarg.Ale pani Dyrektor nie dopełniła obowiązków i sfałszowała dokument, co zostało udowodnione, więc powinna ponieść konsekwencje, jakie organ prowadzący ( gmina) ma prawo w stosuku do niej wyciągnąć. Nie powinno być tak, że osoba, której udowodniono oszustwo, chodzi w glorii męczennicy prześladowanej przez wójta.

I

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » śr sie 08, 2018 9:22 am

Tak, partyjne interesy zanegowały meritum. Kto pierwszy chciał wykorzystać propagandowo pewne nieprawidłowości wynikające z dotychczasowej praktyki w eliminacjach do konkursu? Kto uruchomił "prokuratora" Mazanka do podgrzewania tematu? Oczywiście cała antypisowska koalicja. Jeżeli przełożeni Dyrektor uznali, że popełniła błąd, należało ją ukarać proporcjonalnie do winy. Jeżeli przełożeni Dyrektor uznali, że popełniła przestępstwo, to należało powiadomić prokuraturę i czekać na rezultaty. Wybrano jednak "pompowanie balonu". Należało spokojnie poinformować mieszkańców o zawiadomieniu prokuratury. Mając stanowisko prokuratury, można by było dopiero wtedy wykorzystać propagandowo tę sprawę bez względu na jego treść. Nie wytrzymano i zaangażowano do oceny nieprawidłowości polityczny organ - Radę Gminy Poraj. Panie Mecenasie, jakie są dowody, że Dyrektorka sfałszowała podpis? Oskarżenie formułuje prokuratura na podstawie zeznań świadków pod rygorem karnym, a nie przełożeni Dyrektor. Pan kategorycznie stwierdza, że Dyrektor popełniła oszustwo. Na jakiej podstawie? Gdzie jest oskarżenie prokuratury? To, że Dyrektor chodzi w glorii męczennicy, jest spowodowane tylko i wyłącznie lekceważeniem przepisów prawa przez nieudolne władze Gminy. Chęć zniszczenia przeciwnika nie w demokratycznych wyborach, ale prymitywną propagandą tworzy nie tylko męczenników, ale i bohaterów umiejących się przeciwstawić tej propagandzie. Mamy chaos prawny w samorządach i ten stan rzeczy należy zmienić w nadchodzących wyborach.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » śr sie 08, 2018 9:27 am

C.D. Antykultura. Pionierami marksizmu kulturowego są: Theodore Adorno, Antonio Gramsci, Gyorgy Lukacs, Herbert Marcuse i Erich Fromm. Nurt ten wykształcił się w społeczeństwach zachodnich, głównie za sprawą tzw. szkoły frankfurckiej, która rozpoczęła w latach 60-70 rewolucję moralną i społeczną w Europie Zachodniej. Marksizm kulturowy to ideologia atakująca tradycyjne zjawiska takie jak: rodzina, wiara, patriotyzm i kulturowa tożsamość. Jego celem jest stworzenie zupełnie nowego człowieka pozbawionego tradycyjnej rodziny, uwolnionego od religii, pozbawionego patriotyzmu, płci i starej kultury. Chcę na siłę uszczęśliwić społeczeństwa, lekceważąc ich prawa naturalne. Marksizm kulturowy jest podstawą nauk humanistycznych we wszystkich krajach UE.
Marksizm kulturowy ze względu na zanik klasy robotniczej kieruje swoje zainteresowanie do klasy średniej, którą próbuje zmieniać od podstaw. Zauważono, że klasa średnia najszybciej odchodzi od swoich chrześcijańskich korzeni, jest najbardziej podatna na zewnętrzne wpływy i najłatwiej ulega demoralizacji. W szeregach klasy średniej marksiści kulturowi próbują rozwijać swoją ideę wolności, równości, feminizmu, ateizmu, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, propagować wolność do aborcji, promować odmienności seksualne. Stworzono w tym celu podstawy teoretyczne w postaci pseudonauki o płci - gender. Przynosi to dobre rezultaty, bo rosną szeregi gejów, lesbijek, transseksualistów i feministek. Mniejszości te traktowane są przez marksizm kulturowy jako awangardę i główną siłę rewolucji kulturalnej.
Nowi marksiści uważają, że palącą potrzebą staje się jakościowa zmiana całego systemu społeczno-gospodarczego, gdyż jego dalsze odtwarzanie zagraża interesom ludzkości. Twierdzą, że bez kulturowej rewolucji czeka nas chaos i rozwój ideologii faszystowskiej. Ze wsparciem marksizmu kulturowego pospieszyli niemieccy filozofowie i socjolodzy – Max Horkheimer i Theodor Adorno, tworząc tzw. teorię krytyczną. Jest to raczej filozofia, a nie nauka, ponieważ nie ma oparcia w faktach. Celem teorii krytycznej nie jest umacnianie istniejącego systemu, jego poprawa czy drobne zmiany. Celem jest radykalna zmiana, „przewrócenie wszystkiego do góry nogami” (rewolucja). Te założenia teorii krytycznej nie są zakorzenione w społeczeństwie, nie są też tak użyteczne, jak teoria tradycyjna – nie forsują drobnych zmian, nie prowadzą do żadnego wymiernego rezultatu w formie określonej konsumpcji, nie posiadają żadnej sankcji zdrowego rozsądku, nie przemawiają za nią żadne przyzwyczajenia. Jednak próbuje się na siłę wprowadzać w UE te utopijne założenia. Nowi marksiści zdają sobie sprawę, że ich rewolucja napotyka na opór społeczny i wiedzą, jak trudne jest wprowadzenie w życie ich filozofii. Dlatego przemycają po cichu i odgórnie swoją filozofię do programów unijnych. Uważają, że "prawda i tak wyjdzie na jaw, ponieważ cel, jakim jest rozumne społeczeństwo, chociaż zdaje się dziś znajdować schronienie tylko w fantazji, rzeczywiście leży na sercu każdemu człowiekowi". Czyli mają pewność, że dopiero po wprowadzeniu proponowanych rozwiązań (nie wykluczając siły), społeczeństwo się przekona i dopiero po pewnym czasie szczęśliwe poprze wprowadzone zmiany.
Marksizm kulturowy promuje również ekologię, krytykuje kapitalistyczne rozwiązania dla krajów Trzeciego Świata. Marksiści kulturowi podobnie jak swoi poprzednicy również dzielą społeczeństwo na dobrych i złych obywateli. W czystym marksizmie to burżuazja jest zła, u marksistów kulturowych złem są zwolennicy starego ładu, konserwatyści, którzy reprezentują starą, zacofaną epokę. Patriotyzm oparty na wartościach narodowych wynikających z kultury i tradycji jest nazywany faszyzmem. Promuje się patriotyzm europejski oparty na miłości do wolności i postępu zdefiniowanych po marksistowsku. Marksistowski patriotyzm to popieranie aborcji, homoseksualizmu, jednopłciowych „małżeństw”, opowiadaniem się za równością płci oraz zgoda na adopcje dzieci przez jednopłciowe pary. Promuje się patriotyzm europejski oparty na wolności od przymusu (nawet od przymusu wewnętrznego) i od symboli religijnych. Te „wartości” europejskie nie są głoszone dla poszerzenia tolerancji większości dla mniejszości, ale po to, aby powiększać liczebność grup mniejszości i antagonizować je z większością, utrzymując rewolucyjny nastrój w grupach mniejszości.
Zapraszam na wykład Krzysztofa Karonia: Kontrrewolucja i neomarksizm Część 3/3:
https://www.youtube.com/watch?v=duhyQBlA7kU. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 49 min. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » czw sie 09, 2018 8:54 am

C.D. Marksizm kulturowy próbuje przebudować społeczeństwo oraz zmienić całkowicie postrzeganie u ludzi pewnych zasad i norm moralnych. W latach 70. nastąpiła tzw. rewolucja seksualna, pojawili się hippisi, pacyfiści i ekologiczni działacze, którzy stopniowo wpływali na kulturę Zachodu, dając jej pewną alternatywę wobec starych zasad. Były to pierwsze owoce marksizmu kulturowego na zachodzie, nastąpiła całkowita zmiana polityki prorodzinnej, idei tradycji i podejście do seksualności człowieka.
Okazuje się, że te wartości głoszone przez kulturowych (nowych) marksistów zostały bezkrytycznie przyjęte przez UE za swoje. Czy to przypadek? Nie. Już w 1941 r. europejscy komuniści (w tym Altiero Spinelli) stworzyli „Manifest z Ventotene”, w którym przedstawili swoje plany zjednoczenia Europy. Skróconą Treść Manifestu przytoczę w następnych odcinkach. Cel był szczytny. Manifest głosił m.in. o potrzebie stworzenia organizacji państw europejskich, która zapobiegnie nieustającym wojnom w Europie. Początkowo miała to być federacja składająca się z państw europejskich. Z czasem przerodzić się miała w organ władzy ustawodawczej – parlament federacji. Na początku zakładano również, że zgromadzenie nie będzie wybierane w sposób bezpośredni przez mieszkańców federacji, a poprzez przedstawicieli poszczególnych parlamentów narodowych.
Federacja to jest państwo związkowe mające własne organy federalne, którym państwa wchodzące w jego skład przekazują część swych praw suwerennych. Zakładano, że procesowi zjednoczenia musi towarzyszyć wprowadzanie socjalistycznych wartości, aby po zakończeniu tego procesu mogła dokonać się rewolucja socjalistyczna we wszystkich zjednoczonych państwach.
Przeanalizujmy pokrótce, jak się tworzyła idea wspólnej Europy i jak stopniowo rosły wpływy nowych marksistów na te idee. W 1948 roku w Hadze został zorganizowany przez Józefa Retingera tzw. kongres haski. Józef Retinger (1888-1960) - polski literaturoznawca, pisarz i polityk, doradca Władysława Sikorskiego; organizator, sekretarz generalny Ruchu Europejskiego, jeden z twórców idei wspólnej Europy; emisariusz polityczny, wolnomularz, zwolennik rządu światowego. Oddział likwidacyjny Komendy Głównej Armii Krajowej pod kryptonimem 993/W podejmował kilkakrotne próby pozbawienia go życia. Zwołany przez Retingera kongres haski zgromadził przedstawicieli z 25 krajów europejskich. Kongres jednomyślnie wyraził pragnienie utworzenia zjednoczonej Europy. Wszystkie kraje w nim uczestniczące zdawały sobie sprawę, że upieranie się przy narodowej niepodległości i utrzymywanie narodowej suwerenności to rzecz przestarzała. Kongres haski wytyczył w podstawowych zarysach politykę zjednoczenia Europy. Jak pisał Józef Retinger: w Hadze położono fundamenty pod wszystko to, co miało wyznaczać postęp idei europejskiej w następnym dziesięcioleciu. Wszystkie wielkie traktaty europejskie wyrosły z podatnego gruntu tego śmiałego zebrania. Jednocześnie ustanowiono zasady i doktryny jedności europejskiej. Kongres nadał ton i rozmach działalności europejskiej na przyszłe lata. Wielu polityków wspierało wówczas ideę utworzenia jakiejś formy europejskiej federacji czy rządu. Winston Churchill 19 września 1946 już po przegranych wyborach wygłosił na uniwersytecie w Zurychu mowę, w której wezwał do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, podobnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bezpośrednim wynikiem tego przemówienia było utworzenie w 1949 r. Rady Europy. Nie mylić z Radą Europejską.
Zapraszam na: Krzysztof Karoń o wizerunku narodowców! W rozmowie z Robertem Bąkiewiczem: https://www.youtube.com/watch?v=hp-moaTedFo. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 91 min. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » pt sie 10, 2018 10:19 am

C.D. Należy jeszcze wspomnieć, że Józef Retinger (Polak pochodzenia niemieckiego), w maju 1954 zorganizował spotkanie ponad setki koronowanych głów, prezydentów i magnatów przemysłowych w hotelu Bilderberg w Arnhem. Retinger, aż do swej śmierci w 1960 roku, pozostawał sekretarzem powstałego w ten sposób nieformalnego stowarzyszenia Grupy Bilderberg.
Grupa Bilderberg lub Klub Bilderberg – nieformalne międzynarodowe stowarzyszenie wpływowych osób ze świata polityki i gospodarki. W corocznych spotkaniach grupy udział bierze od 120 do 150 osób. Podczas nich omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Konferencje Grupy Bilderberg odbywają się przy obecności wyselekcjonowanych dziennikarzy, lecz zgodnie z obietnicą dyskrecji, nie zdają oni relacji z przebiegu ani treści rozmów. Tym też należy tłumaczyć brak zainteresowania mediów spotkaniami, w których uczestniczą m.in. takie osoby jak prezes Banku Światowego, żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, żona Billa Gatesa – Melinda Gates czy Andrzej Olechowski. W latach 2012-2013 w spotkaniach Grupy brał udział polski minister finansów Jacek Rostowski. Według uczestników, ze względu na nieformalny charakter, spotkania pozwalają na swobodną wymianę poglądów niezależnie od aktualnych animozji politycznych.
Niejawność spotkań i znaczne wpływy posiadane przez zaproszone osoby spowodowały, że niektórzy komentatorzy przypisują członkom Grupy Bilderberga tworzenie nieformalnego rządu światowego, a w konsekwencji zamiar wprowadzania rozwiązań ekonomiczno-politycznych sprzecznych z wolą społeczeństwa. Według zwolenników tej teorii główną zaletą ustanowienia rządu światowego jest to, że wyeliminowałby on możliwość powstawania wojen i ograniczył wydatki na zbrojenia, które są wynikiem rywalizacji pomiędzy krajami. Zwolennicy teorii spiskowej dotyczącej nowego porządku świata wskazują Klub Bilderberg jako bezpośrednich kontynuatorów idei zakonu iluminatów.
Zakon Iluminatów (1773 r.) zakładał sobie cel ostateczny - ustanowienie Nowego Porządku Świata i utworzenie Rządu Światowego. Zakon Iluminatów – oświecony zakon (od łacińskiego illuminatus – oświecony).
Najważniejsze organizacje europejskie: Rada Europy (1949 r.) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem było „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel, organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Rada Europy powstała 5 maja 1949 w wyniku podpisania przez 10 państw Traktatu Londyńskiego (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy). Obecnie liczy 47 członków. Siedzibą Rady Europy jest Strasburg. Rada Europy bywa mylona z instytucjami Unii Europejskiej: Radą Europejską i Radą Unii Europejskiej, a niekiedy z samą Unią Europejską. Należy wyraźnie stwierdzić, że Rada Europy nie ma nic wspólnego z UE. Rada Europy była (i dalej pozostaje) instytucją o raczej ograniczonych prerogatywach, jako swoisty ekwiwalent Narodów Zjednoczonych, aczkolwiek wypracowała pewne formy uprawnień w dziedzinie praw człowieka, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Nieznany patron UE - ideologia i plan (1): https://www.youtube.com/watch?v=hrC2RwW0HiI. Proszę też czytać komentarze do wykładu. Czas około 79 min. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » pt sie 10, 2018 10:09 pm


letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » sob sie 11, 2018 9:02 am

C.D. Najważniejsze organizacje europejskie: 9 maja 1950 Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy, twierdząc, że jest to niezbędne do utrzymania pokojowych stosunków. Robert Szchuman - francuski polityk, mąż stanu, dwukrotny premier Francji, reformatorski minister finansów oraz minister spraw zagranicznych, będący jedną z kluczowych postaci w kształtowaniu powojennej Europy i stosunków transatlantyckich, uznawany za jednego z ojców Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO, katolik. Propozycja Schumana, znana jako Deklaracja Schumana, jest uważana za początek dzisiejszej Unii Europejskiej, która potem wybrała dzień 9 maja za Dzień Europy. Brytyjczycy zostali zaproszeni do uczestnictwa, ale odmówili, aby nie rezygnować z narodowej suwerenności.
Podczas debat toczonych w budynku parlamentu w Hadze, klarowała się koncepcja Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – organizacji opartej na założeniu, że nic nie zapobiega wojnie lepiej niż wspólne interesy potencjalnych przeciwników. Europejska Wspólnota Węgla i Stali, powołana została na podstawie traktatu paryskiego, podpisanego w 1951 r. przez sześciu członków założycieli: Belgię, Holandię i Luksemburg (kraje Beneluksu), Niemcy Zachodnie (RFN), Francję i Włochy. Celem EWWiS było utworzenie wspólnej puli produkcji węgla i stali, aby zapobiec wojnie gospodarczej. Było to urzeczywistnienie planu opracowanego przez Jeana Monneta, a upowszechnionego przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Jean Omer Marie Gabriel Monnet; (1888 - 1979) – francuski polityk i ekonomista, architekt wspólnot europejskich. W ślad za EWWiS poszły próby utworzenia, przez te same kraje, Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) i Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP). Celem EWO było ustanowienie wspólnej europejskiej armii pod wspólną kontrolą, aby Niemcy Zachodnie mogły się ponownie bezpiecznie uzbroić i stawić czoła radzieckiemu zagrożeniu. EWP miała być zaczątkiem federacji państw europejskich.
Różnica między unią a federacją:
Federacja to państwo związkowe mające własne organy federalne, którym państwa wchodzące w jego skład przekazują część swych praw suwerennych.
Unia - związek dwóch lub więcej państw zawarty w celu osiągnięcia korzyści politycznych, lub gospodarczych.
Francuskie Zgromadzenie Narodowe odmówiło ratyfikowania traktatu EWO, co doprowadziło do zaniechania pomysłu, a potem odłożenia na półkę także EWP. Po niepowodzeniu inicjatyw EWO i EWP sześć krajów założycielskich spróbowało dalszej integracji. Punktem przełomowym dla idei integracji Europy było podpisanie przez państwa zachodniej Europy traktatów rzymskich w 1957 r., na mocy których powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza i EURATOM.
Traktaty rzymskie – ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Pierwsza z umów (w latach 1958-1992) nosiła nazwę Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. EWG funkcjonowała jako międzynarodowa organizacja gospodarcza. Przyczyniła się do rozwoju ekonomicznego państw członkowskich, zacieśniania współpracy między nimi, ustanowienia unii celnej opartej na czterech wolnościach: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ usług, swobodny przepływ kapitału i swobodny przepływ osób.
Drugą umową był podpisany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Głównymi celami tej organizacji było wspólne pokojowe wykorzystanie energii jądrowej, rozwój badań, ustalenie jednolitych norm ochrony radiologicznej. Euratom miał połączyć narodowe zasoby nuklearne tych krajów. Oba te traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Nieznany patron UE - ideologia i plan - Krzysztof Karoń – dyskusja (2): https://www.youtube.com/watch?v=Y08wjdmaJyA. Czas około 27 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » ndz sie 12, 2018 9:04 am

C.D. Ojcami założycielami EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) byli:
Konrad Adenauer – 1876-1967 – pierwszy kanclerz demokratycznych Niemiec, zwolennik zjednoczenia Europy opartego na tradycjach i wartościach chrześcijańskich. Doprowadził do odbudowy gospodarczej Niemiec oraz ich integracji z Europą Zachodnią. Doprowadził do przyjęcia planu Marshalla, wprowadził Niemcy do EWG oraz NATO.
Winston Churchill – 1874-1965 – brytyjski polityk, mówca, strateg, pisarz i historyk, minister obrony, Przewodniczący Izby Gmin, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, polityk Partii Konserwatywnej, laureat literackiej Nagrody Nobla, jeden z pierwszych polityków popierających ideę zjednoczenia Europy – pomysłodawca utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy oraz autor terminu żelazna kurtyna, określającego linię podziału Europy na blok wschodni i zachodni.
Alcide De Gasperi – 1881-1954 – włoski premier i polityk, przewodniczący włoskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, współtwórca Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, propagujący ideę współpracy gospodarczej poprzez zacieśnianie współpracy obronnej
Walter Hallstein – 1901-1982 – niemiecki polityk, nazistowski prawnik, profesor prawa na uniwersytetach w Rostocku i Frankfurcie nad Menem, gorący zwolennik federacji państw europejskich (superpaństwa), Sekretarz Stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1958–1967, twórca doktryny Hallsteina (izolowanie Niemiec Wschodnich), inicjator Wspólnot Europejskich i struktur unijnych. Jeden z twórców wizerunku i głównych nurtów politycznych współczesnej Unii Europejskiej.
Jean Monnet – 1888-1979 – francuski polityk, dyplomata i ekonomista, architekt wspólnot europejskich, współtwórca Planu Schumana, inicjator i twórca Komitetu dla Zjednoczenia Państw Europy (1954), któremu przewodniczył do 1975 r. Opowiadał się za unią państw Europy, a nie federacją. W 1976 r. za swoje zasługi otrzymał tytuł Obywatela Europy.
Robert Schuman – 1886-1963 – francuski premier i minister spraw zagranicznych, zdeklarowany katolik, inicjator pojednania pomiędzy Francją a Niemcami poprzez połączenie obu państw silnymi więzami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi, w latach 1958–1960 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jego plan był pierwszym w pełni zrealizowanym projektem zjednoczenia Europy.
Paul-Henri Spaak – 1899-1972 – belgijski premier i minister spraw zagranicznych, w latach 1952–1953, członek socjalistycznej Belgijskiej Partii Pracy, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, przewodniczący roboczej komisji opracowującej raport dotyczący stworzenia podstaw wspólnego rynku europejskiego, przewodniczący pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, sekretarz generalny NATO.
Altiero Spinelli – 1907-1986 – włoski polityk, promotor federalizmu europejskiego, członek Włoskiej Partii Komunistycznej, współtwórca Manifestu z Ventotene, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę przemysłową, poseł do Parlamentu Europejskiego, współzałożyciel Klubu Krokodyla.
Klub Krokodyla – nieformalna grupa członków (komunistów) Parlamentu Europejskiego, opowiadająca się za głębszą integracją europejską, aż do momentu utworzenia federacji europejskiej, (superpaństwa) oraz za większymi uprawnieniami Parlamentu Europejskiego – miał stać się on organem konstytucyjnym.
Pierwszymi twórcami wspólnej Europy byli konserwatyści, jednak coraz większy wpływ na integrację europejską uzyskiwali nowi marksiści (Belg Paul-Henri Spaak oraz Włoch Altiero Spinelli). Dzięki inicjatywie Klubu Krokodyla Parlament Europejski powołał między innymi komitet ds. reform instytucjonalnych Wspólnot Europejskich. Komitet ten, pod przewodnictwem Spinellego, przygotował wstępny traktat o założeniu Unii Europejskiej oraz propozycję zmiany Wspólnoty Europejskiej w federalną Unię Europejską (tzw. Plan Spinellego). Czyli tak naprawdę już od lat osiemdziesiątych buduje się federację państw pod płaszczykiem unii. Propozycja ta została przyjęta przez Parlament zdecydowaną większością głosów już 14 lutego 1984 roku. Jednakże traktat nie został przyjęty przez państwa członkowskie, co dało impuls do negocjacji Jednolitego Aktu Europejskiego oraz Traktatu z Maastricht.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: ZAPROSZENIE DO PROGRAMU WIEDZY SPOŁECZNEJ: https://www.youtube.com/watch?v=lR-afur-gro. Jest to próba odpowiedzi do czego jest nam potrzebna wiedza społeczna. Czas około 10 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » pn sie 13, 2018 9:29 am

C.D. Najważniejsze organizacje i akty europejskie: Jednolity akt europejski (1986 r.) to pierwsza znacząca modyfikacja traktatu rzymskiego z 1957 roku. JAE formalnie ustanowił powstanie wspólnego rynku europejskiego, a także umocnił współpracę polityczną krajów Wspólnoty. Akt ten nadał kształt organizacyjny Europejskiej Współpracy Politycznej, będącej formą współpracy państw członkowskich unii od roku 1970. Odtąd Wspólnoty Europejskie i Europejska Współpraca Polityczna miały zachowywać odrębność organizacyjną względem siebie, wspólnie jednak podejmować kroki do urzeczywistnienia unii. Ustanowił on także Radę Europejską, formalizując w ten sposób odbywające się od dłuższego czasu konferencje szefów państw.
Rada Europejska – instytucja Unii Europejskiej mająca za zadanie wyznaczanie kierunków jej rozwoju i polityki. Rada Europejska składa się z głów państw lub szefów rządów państw członkowskich (większość państw jest aktualnie reprezentowana przez premierów, z wyjątkiem Cypru, Francji, Litwy i Rumunii, które są reprezentowane przez prezydentów) oraz jej przewodniczącego (wybieranego przez Radę Europejską na 2,5-letnią kadencję) i przewodniczącego Komisji Europejskiej. W jej pracach bierze też udział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Rada Europejska wywodzi się z nieformalnych spotkań szefów rządów państw członkowskich wspólnot europejskich (tzw. spotkania na szczycie) odbywanych nieregularnie od 1961 roku. Ich inicjatorem był Charles de Gaulle. W czasie konferencji na szczycie w Paryżu w dniach 9 i 10 grudnia 1974 roku zdecydowano o zinstytucjonalizowaniu tych spotkań i nazwano je Radą Europejską, pod silnym wpływem Valéry’ego Giscarda d’Estainga (ówczesnego prezydenta Francji). Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce w Dublinie w marcu 1975 roku.
Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (TUE) – umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991, podpisana 7 lutego 1992 w Maastricht w Holandii. Jest to traktat powołujący Unię Europejską. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach członkowskich. W ramach Europejskiej Współpracy Politycznej powstał filar o nazwie Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa i powołano Europejskie Siły Szybkiego Reagowania (European Rapid Reaction Force), obecnie ciągle w trakcie formowania.
Traktat ustanowił Unię Europejską opartą na 3 filarach:
1. Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Euratom.
2. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB).
3. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych.
Traktat był rezultatem kompromisu pomiędzy zwolennikami integracji ponadnarodowej i międzynarodowej. Dlatego też status podmiotu w prawie międzynarodowym nie został przyznany 2 i 3 filarowi (wspólnoty europejskie posiadały go na mocy postanowień wcześniejszych traktatów). 1 filar został oparty na działaniach ponadnarodowych (instytucje WE są w stanie ingerować w wewnętrzne porządki prawne państw członków), natomiast filary 2 i 3 opierają się na klasycznej współpracy międzyrządowej.
Nazwanie Wspólnotę Europejską Unią Europejską jest formalnym powstaniem Unii państw a w rzeczywistości pierwszy krok do budowy jednolitego państwa europejskiego, a zarazem pierwszy krok do budowy utopii. Traktat z Maastricht zostanie zmieniony zgodnie z postanowieniami umów z Amsterdamu, Nicei i Lizbony. Będzie to ewolucja w kierunku wyznaczonym przez ideologów nowego marksizmu.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: WSPÓLNOTA CZY UNIA - JAKIEJ EUROPY CHCEMY? https://www.youtube.com/watch?v=go097jQYI9U. Czas około 10 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » wt sie 14, 2018 10:30 am

C.D. Rada Unii Europejskiej – główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, posiada siedzibę w Brukseli, a jedynie w kwietniu, czerwcu i październiku spotkania mają miejsce w Luksemburgu. Dawniej była nazywana Radą Ministrów lub Radą Ministrów Unii Europejskiej.
Rada, w zależności od rozpatrywanych spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to wtedy tzw. Rada Ogólna), bądź z takiej samej liczby ministrów innego resortu (Rada Branżowa).
Rada Unii Europejskiej przybrała obecną nazwę na mocy własnej decyzji w 1993 roku. Jednakże w traktatach stanowiących podstawę Unii cały czas widnieje nazwa Rada (gdyż do 30 listopada 2009 roku była oficjalnie nie organem Unii, ale Wspólnot Europejskich).
Mnogość rad i komisarzy przypomina raczej kraj rad (ZSRR) niż Narody Zjednoczone Europy.
Traktat amsterdamski (Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty), TA, umowa międzynarodowa parafowana 17 czerwca 1997 r., podpisana 2 października 1997 r. w Amsterdamie. TA wszedł w życie 1 maja 1999 roku.
Traktat amsterdamski w założeniu miał dostosowywać unijne traktaty do planowanego poszerzenia UE oraz zbliżyć Unię do obywateli, jednak konferencja międzyrządowa przygotowująca traktat nie zdołała wypracować dostatecznie daleko idących zmian, w związku z czym postanowiono, że właściwa rewizja traktatów pod kątem przygotowania do akcesji państw Europy Środkowo-Wschodniej przyjęta zostanie w późniejszym terminie (Traktat nicejski). Zmiany uzgodnione w Amsterdamie, choć były mniejsze, niż planowano i tak napotkały problemy z ratyfikacją przez państwa członkowskie (w niektórych krajach musiały odbyć się referenda), co spowodowało przesunięcie o 4 miesiące planowanego początkowo na 1 stycznia 1999 r. terminu wejścia w życie traktatu. W artykule 2 traktatu państwa zobowiązują się do wprowadzenia gender mainstreaming jako strategii politycznej obowiązującej państwa członkowskie. Pozostałe postanowienia traktatu można znaleźć na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_amsterdamski.
[b]Traktat nicejski [/b](oficjalnie: Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne), TN – umowa międzynarodowa parafowana w grudniu 2000 r., podpisana 26 lutego 2001 r. w Nicei. Wszedł w życie 1 lutego 2003 roku. Był pomyślany przede wszystkim jako mający zreformować Unię Europejską, by mogła sprawnie działać po przyjęciu 10 nowych krajów z Europy Środkowej i Południowej. Z tego powodu w pracach nad TN aktywnie uczestniczyły delegacje rządowe krajów kandydujących, choć formalnie rzecz biorąc, traktat podpisało tylko 15 państw członkowskich. Wejście w życie traktatu nicejskiego przez pewien czas stało pod znakiem zapytania, ponieważ w referendum przeprowadzonym 7 czerwca 2001 r. w Irlandii większość (54%) głosujących opowiedziała się przeciwko ratyfikacji TN. Referendum jednak zostało powtórzone 19 października 2002 r. Tym razem większość była za ratyfikacją.
Najważniejsze postanowienia Traktatu nicejskiego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_nicejski. Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: HISTORIA KULTURY – WPROWADZENIE. https://www.youtube.com/watch?v=SggDzKOTRAA. Czas około 27 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » wt sie 14, 2018 7:38 pm

Informacja: 20 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Poraju, sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
21 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy – sala nr 218 odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Rady Gminy Poraj.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5503
Komisja Rewizyjna zajmie się kolejną skargą mieszkańca Gminy (działacza niepodległościowego, członka KPN) na Wójta Gminy Poraj. Wielokrotne skargi tego mieszkańca uznawano za bezzasadne. Komuna w Gminie trzyma się mocno.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » śr sie 15, 2018 10:08 am

C.D. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Wspólnoty Europejskiej; (TKE - Konstytucja dla Europy) – umowa międzynarodowa podpisana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 29 października 2004 w Rzymie. Polskiej delegacji przewodniczył premier Leszek Miller. W związku z brakiem ratyfikacji przez wszystkie strony umowa nie weszła w życie. Aby konstytucja weszła w życie, konieczne było jej ratyfikowanie przez wszystkie 27 krajów członkowskich. Pierwotnie zakładano, że proces ten będzie trwać nawet dwa lata. Obecnie został on zamrożony. W zależności od prawa obowiązującego w poszczególnych państwach, ratyfikacji traktatu dokonywał parlament, prezydent lub naród w drodze referendum. Większość państw członkowskich konstytucję ratyfikowała. Referenda odbyły się w Hiszpanii (wynik: TAK, 20 lutego 2005), we Francji (wynik: NIE, 29 maja 2005) i w Holandii (wynik: NIE, 1 czerwca 2005). Referenda były planowane też w Wielkiej Brytanii i w Polsce, jednak z uwagi na negatywne wyniki referendów we Francji i Holandii do zarządzenia ich nie doszło. W Niemczech i we Włoszech traktat został zaakceptowany przez parlament.
Traktat lizboński (oficjalnie: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący) – umowa międzynarodowa zakładająca m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie. Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009, przy czym w hierarchii źródeł prawa porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 2 grudnia 2009 (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569).
Zgodnie z uzgodnionym w Brukseli mandatem negocjacyjnym dla Konferencji Międzyrządowej, traktat lizboński nie uchylił dotychczas obowiązujących traktatów, a jedynie wprowadzi do nich odpowiednie rewizje. Do Traktatu o Unii Europejskiej zostanie inkorporowana większość postanowień I części TKE (Traktat - Konstytucja dla Europy). W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską znajdą się szczegółowe zasady polityk unijnych (część III TKE). Tak jak przewidywał traktat konstytucyjny, Unii Europejskiej została nadana osobowość prawna; zlikwidowana została Wspólnota Europejska, jej następcą prawnym jest UE. W związku z tym nazwa Traktat Wspólnot Europejskich została zmieniona na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Szczegóły na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_lizbo%C5%84ski. Tak podważono nadzieje na unię niepodległych państw. Zwyciężył marksistowski pogląd na wspólną Europę.
Pierwsze rozszerzenie UE. Wielka Brytania, obawiając się wstąpienia do Wspólnoty z powodu ryzyka zaszkodzenia jej handlowi ze Wspólnotą Narodów (m.in. byłe państwa kolonialne), ustanowiła w 1960 r. alternatywną organizację, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). Był to jedynie obszar wolnego handlu, a nie unia celna. Do EFTA weszły też w tym czasie Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja i Szwajcaria, a Islandia przystąpiła w 1970 r.
Wielka Brytania zdecydowała się przystąpić do wspólnoty, oczekując korzyści ekonomicznych. Irlandia i Dania, zależne w dużej mierze od handlu z Brytyjczykami, podążyły w ślad za Zjednoczonym Królestwem. Pierwsza próba (wniosek złożono w 1961 r.) przystąpienia, jeszcze za rządów konserwatywnego premiera Harolda Macmillana, została zawetowana przez prezydenta Francji de Gaulle’a. Kolejny rząd, kierowany przez labourzystowskiego premiera Harolda Wilsona zgłosił następny wniosek o przyjęcie (1967 r.), jednak i tym razem de Gaulle się sprzeciwił. Dopiero rząd, na czele z Edwardem Heath, zdołał wprowadzić Wielką Brytanię do EWG (1973 r.). Grenlandia wystąpiła w 1985 r. z EWG i nie należy do UE. Społeczeństwo Norwegii odrzuciło propozycję rządu (53,3% przeciw) i Norwegia nie weszła do Unii – podobnie stało się 20 lat później, gdy rząd norweski zaproponował wejście do Unii razem z Austrią, Szwecją i Finlandią.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: WOLNOŚĆ, DOBROBYT, PRZYMUS: https://www.youtube.com/watch?v=J8SLCWuDpL4. Czas około 22 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » czw sie 16, 2018 12:07 pm

Wniosek Poreco o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5504. Wniosek nie posiada daty wystawienia i pojawił się na BIP 16 sierpnia 2018 r. Nie wiadomo do kogo jest kierowany i czy został już zatwierdzony.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » czw sie 16, 2018 12:17 pm

98 rocznica Zwycięstwa. Aby udowodnić Państwu, że geje, lesbijki i feministki to awangarda opozycji, przedstawiam Państwu film z Marszu Zwycięstwa Rzeczpospolitej narodowców w Warszawie w dniu 15 sierpnia br. (czas około 92 minuty).:
https://www.facebook.com/oko.press/vide ... =2&theater. Blokady legalnego marszu jednoznacznie pokazują, o jaką demokrację walczy opozycja. Walczy o demokrację socjalistyczną. Demokracja socjalistyczna polega na wdeptywaniu w ziemie chrześcijaństwa i prawicy. Wszystko wskazuje na to, że mamy najłagodniejszą i najbardziej humanitarną policję na świecie. Chyba są na środkach uspokajających. Zamiast wziąć plecowe polewaczki gazu pieprzowego, to podnoszą sobie kondycję, wynosząc z blokady leżących ludzi (18 minuta filmu). Ci protestujący ludzie nienawidzą wszystko, co narodowe, wszystko, co polskie. Piszą na transparencie (26 minuta filmu): „Warszawy broniły w 1920 r. wszystkie narody Rzeczypospolitej”, co świadczy o kompletnym nieuctwie. To jest efekt marksizmu kulturowego obowiązującego w szkołach i na uczelniach. Tych, co nie szukają prawdy, ogłupiono całkowicie. Ich starsi koledzy przyznają się publicznie, że byli UB-kami (43 minuta filmu). Wykrzykują komunistyczne hasła z rewolucji hiszpańskiej (52, 60 i 62 minuta filmu). Marksistowska rewolucyjna awangarda gejów, lesbijek i feministek krzyczy: „Sport, zdrowie, homoseksualizm” (63 minuta i 20 s. a także 86 minuta 25 s. filmu). „Polska kolorowa, a nie narodowa” (68 minuta i 20 s. oraz 87 minuta filmu). „Warszawa tęczowa, a nie narodowa” (87 minuta i 10 s. filmu). Jak to się stało, że męskie pokolenie komunistów, zamiast podrywać laski, to je ciągnie? Dlaczego żeńskie pokolenie komunistów zamiast myć patelnie, to je liże? Czy to nie ta sama opcja polityczna rządzi w naszej Gminie?
A tutaj mamy relację drugiej strony: Obywatele PRL i KOD kontra Polscy patrioci! Marsz Zwycięstwa 15 sierpnia 2018! https://www.youtube.com/watch?v=vFizzQsUgNs. Czas około 49 min.
Doszło do rękoczynów! Akt desperacji przeciwników Marszu Zwycięstwa z 1920 roku: https://www.youtube.com/watch?v=PYjPOwEYRAs.
Czas około 12 min. Atakuje bosy zakon wypasionych Obywateli PRL. Tu widać te UB-ckie mordy i ich potomków. Nienawiść do Polski wyssali z mlekiem matki:

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » pt sie 17, 2018 9:11 am

C.D. Unia Europejska. Drugie rozszerzenie UE. Wejście do EWG Grecji w 1981 r. zapoczątkowało tzw. rozszerzenia śródziemnomorskie lub południowe. Ze względu na swoje położenie geograficzne i burzliwą historię oraz stosunkowo niski poziom rozwoju społecznego, oraz gospodarczego, kraj ten nie uczestniczył w głównym nurcie integracji europejskiej, mimo że był członkiem-założycielem OEEC (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej – 1948 r.). Do Rady Europy Grecja przystąpiła z chwilą jej utworzenia, nie miała jednak wspólnych granic z krajami szóstki.
Trzecie rozszerzenie UE. Kolejnymi krajami z tzw. rozszerzenia śródziemnomorskiego lub południowego były Hiszpania i Portugalia. Wspólnie z Grecją miały podobne doświadczenia – m.in. niedawne rządy dyktatorskie oraz poziom rozwoju gospodarczego znacznie odbiegający od średniego krajów Wspólnoty. Wejście tych krajów oznaczało nowe zadania dla EWG.
Zjednoczenie Niemiec. Zjednoczenie NRD i RFN w jeden organizm państwowy spowodowało powiększenie się obszaru EWG. Ekonomiczną ceną zjednoczenia były blisko 2 biliony euro, jakie zachodnie Niemcy przekazały do 2014 roku wschodnim krajom związkowym w celu dostosowania wschodnioniemieckiej gospodarki i infrastruktury do poziomu zachodnich krajów związkowych. Mimo przeznaczenia tak dużych pieniędzy nie spowodowało to wyrównanie zarobków w wschodnioniemieckiej części Niemiec. Straty wywołane przez komunistycznych towarzyszy w mentalności Niemców wschodnich są nie do odrobienia.
Czwarte rozszerzenie UE. Austria, Finlandia i Szwecja przystąpiły do Unii Europejskiej (1995 r.), powstałej na mocy Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. Fakt dołączenia nowych członków odzwierciedlał radykalną zmianę polityki każdego z nich. W przypadku Austrii i Finlandii przyczyną były stosunki z ZSRR (w 1991 r. nastąpił rozpad ZSRR), natomiast Szwecji jej przywiązanie do neutralności i unikanie zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa europejskiego.
Referendum w Norwegii: 52,2% głosujących było przeciw. Wraz z przyjęciem Austrii, Szwecji i Finlandii do UE, tylko Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein pozostały członkami EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).
Piąte rozszerzenie UE. Zmiany polityczne w Europie w 1989 r. (tzw. Jesień Ludów) doprowadziły do możliwości wstąpienia w szeregi UE krajów z tzw. bloku wschodniego. Sytuacja gospodarcza byłych krajów Europy Środkowo-Wschodniej znacznie odbiegała od średniego poziomu krajów UE, co stało się dla UE wyzwaniem do wyrównania poziomu życia i przekazywania funduszy strukturalnych na ten cel.
1 maja 2004 r. do UE przystąpiły państwa: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Razem 10 państw.
1 stycznia 2007 r. do UE przystąpiły Bułgaria i Rumunia.
1 grudnia 2009 r. do UE przyłączono Saint-Barthélemy i Saint-Martin.
Saint-Barthélemy. Terytorium zależne od Francji leżące w Małych Antylach zajmujące wyspę o tej samej nazwie oraz kilka mniejszych wysepek.
Saint-Martin. Terytorium zależne od Francji leżące w Małych Antylach zajmujące północną część wyspy o tej samej nazwie oraz kilka mniejszych wysepek. Stolicą Saint-Martin jest miasto Marigot (5,7 tys. mieszkańców).
Szóste rozszerzenie UE. 1 lipca 2013 r. do UE przystąpiła Chorwacja.
Podziemna TV: Robią nas w konia: UE ujawnia swe komunistyczne i socjalistyczne oblicze - Biała Księga EU #173: https://www.youtube.com/watch?v=5Q3ZSJzmA9A. Czas około 23 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.

letnik
Bywalec
Posty: 22
Rejestracja: czw sie 02, 2018 12:00 pm

Re: Wiedza społeczna

Postautor: letnik » sob sie 18, 2018 10:59 am

C.D. Unia Europejska. Omówimy skrótowo najważniejsze instytucje UE na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/30: https://www.arslege.pl/traktat-o-unii-europejskiej/k78/. Tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony z 2007 r.). Nazwy tych instytucji są aktualnie obowiązujące.
Art. 13. Instytucje Unii
1. Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, interesom jej obywateli oraz interesom Państw Członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań.
Instytucjami Unii są:
Parlament Europejski: Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Wybiera przewodniczącego Komisji. J. Członkowie PE są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Liczy obecnie 751 eurodeputowanych, sprawujących mandat wolny (nie jest związany instrukcją wyborców), wybieranych na pięcioletnią kadencję.
Rada Europejska: Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Komisja Europejska: Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych na ich podstawie przez instytucje UE. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych. Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.
Komisja Europejska jest odpowiedzialna tylko przed Parlamentem Europejskim, a w historii nie było przypadku jej odwołania. W 1999 r. parlament rozpoczął śledztwo w sprawie korupcji, nepotyzmu i niegospodarności. Komisja przed głosowaniem w sprawie wotum nieufności sama podała się do dymisji.
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, za zgodą przewodniczącego Komisji, mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Rada Europejska może zakończyć jego kadencję zgodnie z tą samą procedurą. Wysoki przedstawiciel prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii. Przyczynia się, poprzez swoje propozycje, do opracowania tej polityki i realizuje ją, działając z upoważnienia Rady. Dotyczy to także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez rzeczników generalnych.
Europejski Bank Centralny.
Trybunał Obrachunkowy.
Mamy jeszcze Komisję, którą tworzy kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE, stanowią przywództwo polityczne Komisji w pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar. Aktualnie Przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker, I wiceprzewodniczącym Frans Timmermans. Wysokim przedstawicielem UE jest Federika Mogherini. https://ec.europa.eu/commission/commiss ... 14-2019_pl. Rozbudowane ponad miarę struktury UE pochłaniają ogromne środki na utrzymanie tej machiny biurokratycznej. UE zatrudnia ponad 40 tys. pracowników z 28 krajów członkowskich. Przykładowo budżet UE na 2014 r. wynosił ponad 142 biliony euro, ok. 6 proc. z tej sumy, czyli ponad 8,5 biliona euro przeznaczono na administrację. W ten sposób stworzono raj dla nierobów i bezproduktywnych wykształconych pasożytów.
Zapraszam na następny wykład Krzysztofa Karonia: Zbrodnicze, marksistowskie elity europejskie: https://www.youtube.com/watch?v=1CxMnjMs74g. Czas około 12 min. Proszę też czytać komentarze do wykładu. C.D.N.


Wróć do „Nasze sprawy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości