Wiedza społeczna

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
ODPOWIEDZ
letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 kwie 2019, 20:45

Polityka na gorąco: https://www.youtube.com/watch?v=c3MsxrAywSg. Czas około 22 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 kwie 2019, 08:18

C.D. Wojna polsko-ukraińska. By uzyskać lepsze pozycje przed planowaną na maj ofensywą generalną, 19 kwietnia Wojsko Polskie rozpoczęło operację o kryptonimie „Jazda”. Gwałtowny atak wsparty silnym lotnictwem doprowadził do odrzucenia Ukraińców z linii Lubień Wielki-Bartatów-Skniłów i osiągnięcia przez Polaków rubieży Glinna-Nawaria-Nadgórzany-Sołonka-Zubrza.
Pod koniec kwietnia 1919 Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich opracowało plan ofensywy przeciwko armii zachodnioukraińskiej w Galicji Wschodniej. Celem operacji było rozbicie wojsk ukraińskich operujących na Wołyniu i Galicji Wschodniej, zapewnienie bezpieczeństwa polskiej ludności zamieszkującej te tereny, odzyskanie obszarów Galicji Wschodniej oraz uzyskanie bezpośredniego połączenia Polski z Rumunią.
W połowie maja 1919 wojska polskie rozpoczęły ofensywę w Galicji i na Wołyniu. 14 maja jako pierwsze uderzyły oddziały I Korpusu Armii Hallera, Grupa Operacyjna gen. Aleksandra Karnickiego oraz Lwowska Dywizja Piechoty. 15 maja weszło do akcji zgrupowanie gen. Wacława Iwaszkiewicza, uderzając z trzech stron na Sambor.
25 maja oddziały polskie doszły do linii Bolechów – Chodorów – Bóbrka – Busk. W tym samym czasie, 25 maja, armia rumuńska wraz z 4 Dywizją Strzelców Polskich rozpoczęła zajmowanie południowo-zachodnich terenów ZURL (Pokucia) z Kołomyją i Śniatynem. Część oddziałów ukraińskich (1 Brygada Górska UHA i Grupa „Hłyboka”) utraciła styczność z głównymi siłami i zmuszona była przejść na Zakarpacie, gdzie została internowana przez władze czechosłowackie. Zmusiło to dowództwo UHA do przesunięcia oddziałów na południowy wschód Galicji, ograniczony rzekami Zbrucz – Dniestr. Po odpoczynku i reorganizacji oddziały UHA pod dowództwem gen. Ołeksandra Hrekowa 7 czerwca przystąpiły do kontrofensywy (ofensywa czortkowska). W ciężkich bojach udało im się odrzucić wojska polskie na linię Dniestr – Gniła Lipa – Przemyślany – Podkamień, co obudziło nadzieję na zwycięstwo i w konsekwencji spowodowało odrzucenie polskiej propozycji przymierza i utworzenia linii demarkacyjnej, zwanej linią Delwiga.
Paryska konferencja pokojowa zatwierdziła 25 czerwca 1919 administrację tymczasową Polski na terytorium Galicji Wschodniej. Państwa Ententy i organy przez nie wyłonione (Rada Ambasadorów, Rada Ligi Narodów) do 14 marca 1923 uznawały Galicję Wschodnią za terytorium sporne, nienależące do państwa polskiego, nad którym suwerenność sprawują państwa Ententy na mocy traktatu pokojowego Ententy z Austrią. Ententa nigdy nie uznała również formalnie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W odniesieniu do terytorium Galicji Wschodniej próbowała wprowadzić rozwiązania prowizoryczne, długoletniego (25 lat) mandatu dla Polski na zarządzanie Galicją, przy zapewnieniu temu terytorium statusu autonomii terytorialnej. Po upływie okresu mandatu miało nastąpić rozstrzygnięcie plebiscytowe. Intencją polityczną państw Ententy w czasie podejmowania tych rozstrzygnięć, było zachowanie terytorium Galicji Wschodniej dla białej Rosji. Polska sprzeciwiała się tym koncepcjom, jednocześnie realizując na administrowanym terytorium politykę faktów dokonanych, integrujących je z państwem polskim.
Siły UHA po kontrofensywie zostały ponownie wyparte na pozycje wyjściowe nad Dniestrem i Zbruczem. 28 czerwca 1919 armia polska przełamała front pod Jazłowcem i 16 lipca zmusiła siły UHA do wycofania się za Zbrucz, na teren URL. Oddziały UHA zostały użyte w celu wsparcia wojsk URL w walce z bolszewikami. Już 25 lipca na przeciwbolszewicki front ruszył II Korpus Halicki, a reszta UHA wyruszyła 2 sierpnia 1919 (operacja kijowska).
Wielka wojna na wschodzie 2/8. Marzec 1919 - Sierpień 1919: https://www.youtube.com/watch?v=OsGVeg1MYwQ. Czas około 43 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 kwie 2019, 12:56

Polityka na wesoło. Zbliżają się wybory: https://www.youtube.com/watch?v=56X-yqs0Z2o. Czas około 13 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 kwie 2019, 14:33

Każdego można oskarżyć o kradzież prądu: https://www.youtube.com/watch?v=QPR-bWEsAQA. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 kwie 2019, 22:01

Defilada Wehrmachtu?: https://www.youtube.com/watch?v=wJAL_OR8-MY. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 kwie 2019, 13:27

Polityka na wesoło: https://www.youtube.com/watch?v=ktpfV4XbTN4. Czas około 14 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 kwie 2019, 18:47

Tylko dla dorosłych. Dzisiejszy protest studentów przeciw szerzeniu się marksizmu na Uniwersytecie Warszawskim. Na drodze stanęła im studencka Antifa. Antifa, to rewolucyjna i marksistowska młodzież, w skład której wchodzi LGBT. Rewolucyjna, bo chcę kochać wszystkich inaczej. Marksistowska, bo wspierana finansowo przez europejskich marksistów. Nie pozwoli na odbicie Uniwersytetu Warszawskiego przez przeciwników marksizmu.: https://www.youtube.com/watch?v=vvJA7ejzcU0. Czas około 23 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 08:50

C.D. Układ z Petrulą. W 1919 przez Ukrainę pod wszystkimi administracjami sprawującymi władzę na jej terytorium przetoczyła się fala pogromów antyżydowskich, w której życie straciło blisko 100.000 ludzi, w tym większość padła ofiarą napadów rabunkowych przeprowadzanych przez lokalne bandy chłopskie, oddziały podporządkowane URL, Kozaków dońskich z oddziałów Armii Ochotniczej gen. Antona Denikina lub oddziałów Armii Czerwonej (Armia Konna Budionnego) sukcesywnie sprawujących faktyczną władzę na obszarze Ukrainy w latach 1919–1921. Do połowy grudnia 1919 terytorium zajmowane przez Armię URL było pasem buforowym pomiędzy Wojskiem Polskim a Armią Czerwoną i wojskami Denikina na południe od błot poleskich. W konsekwencji front wojny polsko-bolszewickiej przebiegał wówczas tylko na Białorusi.
Wielka wojna na wschodzie 3/8 Sierpień 1919 - Listopad 1919: https://www.youtube.com/watch?v=1MaEhGXRH68. Czas około 44 minut.
Od sierpnia 1919 toczyły się w Warszawie poufne rokowania polsko-ukraińskie, początkowo wojskowe (o zawarcie rozejmu, który zaczął obowiązywać 1 września 1919 - w dzień po zajęciu Kijowa przez armię Denikina), a następnie polityczne - w sprawie rozgraniczenia terytorialnego pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową a Polską i wzajemnej współpracy skierowanej przeciw Armii Czerwonej i Rosji Sowieckiej.
2 grudnia 1919 delegacja URL pod przewodnictwem Andrija Liwickiego zawarła porozumienie terytorialne i graniczne z Polską, w formie deklaracji, które 7 grudnia 1919 zaaprobował przybyły do Warszawy Petlura.
W kwietniu 1920 r. strona polska zawarła układ z Petlurą (socjalistą), przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, w sprawie wspólnej walki przeciwko Armii Czerwonej. Celem polskich dowódców było pokonanie Armii Czerwonej i osiągnięcie linii rzeki Dniepr, gdzie działania wojenne miały przejąć oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jeden z istotnych zapisów umowy mówił, że po zakończeniu działań wojennych, na wniosek jednej ze stron polskie oddziały wycofają się poza wyznaczoną w umowie granicę między Rzeczpospolitą a Ukrainą.
Armia polska bez większych przeszkód dotarła do Kijowa i 7 maja zajęła miasto wspólnie z oddziałami ukraińskimi. Wkraczające oddziały polskie spotkały się jednak ze sporą rezerwą mieszkańców, nieuznających Polaków za sojuszników i w większości nieakceptujących władz Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Wyprawa kijowska: https://www.youtube.com/watch?v=I1DzalOX6GE. Czas około 1,5 minuty.
Wielka wojna na wschodzie 4/8 Grudzień 1919 - Maj 1920: https://www.youtube.com/watch?v=tIX2LPvvUbc. Czas około 43 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 13:17

Koszalin (6 kwietnia 2019 r.) wzięty przez rewolucyjną młodzież LGBT i Biedronia: https://www.youtube.com/watch?v=iRt2ucEQ3Ho. Czas około 7 minut. Apel Biedronia po marszu: https://twitter.com/teczowa_wiosna/stat ... 6925735936. Dwa paluszki to dwie nóżki, a w środku członek krótki.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 15:27

Jak PiS dba o bezpieczeństwo rewolucyjnej tęczowej młodzieży? Setki policjantów uzbrojonych po zęby na Marszu Równości w Koszalinie (6.04.2019): https://www.youtube.com/watch?v=t-cJb7s9Rd4. Czas 4 minuty
Rewolucja tęczowa podbija Polskę. Policja broni LBGT widząc korzyści z wolnej miłości: Zamiana mandatu na miłość to atrakcyjna sprawa. Jest nadzieja, że szeregi policyjne zapełni zrewolucjonizowana młodzież i mandat można będzie zapłacić w naturze. Nareszcie budowa społeczeństwa obywatelskiego i zjednoczonego stanie się faktem. https://www.youtube.com/watch?v=abHr2uCFMIU. Czas około 18 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 16:47

Kabaret na deser: https://www.youtube.com/watch?v=_0tV2rTph8o. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 22:06

16 Zlot gwiaździsty w Częstochowie. Liczba uczestników około 60 000. Wjazd główny Jasna Góra 2019 r.: https://www.youtube.com/watch?v=_VPXZCGN5QQ. Czas około 13 minut.
Film uczestnika: https://www.youtube.com/watch?v=wLgbI8f1QlI. Czas około 2 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 kwie 2019, 13:48

Eurokomunizm w natarciu: https://www.youtube.com/watch?v=H-I5xzgOltg. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 kwie 2019, 15:50

Marksizm kulturowy już nie budzi gwałtownych sprzeciwów. Wszyscy stopniowo przyzwyczajają się do ideologii LGBT. Proces przebiega spokojnie podobnie jak na zachodzie. Tęczowa koalicja jednoczy szeregi. Panie wyjeżdżają do miasta, rolnik szuka męża, a PSL mu w tym pomoże. https://www.youtube.com/watch?v=O9pFP5VzhYA. Czas około 17 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 kwie 2019, 22:14

O strajku ZNP: https://www.youtube.com/watch?v=-0nKtLF5MAU. Czas około 4 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 kwie 2019, 08:23

C.D. Zajęcie Kijowa. Zajęcie Kijowa (5 maj 1920 r.) spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony społeczeństwa polskiego w przeciwieństwie do ukraińskiego. Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński, witając powracającego z wyprawy kijowskiej marszałka Józefa Piłsudskiego, mówił: Sejm cały przez usta moje wita cię, wodzu naczelny, wracającego ze szlaku Bolesława Chrobrego. Od czasów Kircholmu i Chocimia naród polski takich triumfów oręża swego nie przeżywał. (...) Historia nie widziała jeszcze kraju, który by w tak trudnych warunkach, jak nasz tworzył swą państwowość. W takiej to chwili zwycięski twój pochód na Kijów dał narodowi poczucie własnej siły, wzmocnił wiarę we własną przyszłość, wzmógł jego dzielność duchową, a przede wszystkim stworzył podstawę do pomyślnego i stałego pokoju, którego wszyscy tak bardzo pragniemy.
Szczegółowe ustalenia umowy z Ukraińską Republiką Ludową zostały zachowane w ścisłej tajemnicy, do wiadomości publicznej przekazano jedynie informację, że Polska uznaje prawo Ukrainy do niepodległego państwa, a za przywódców Ukraińskiej Republiki Ludowej uznaje Dyrektoriat, dowodzony przez Petlurę. Petlura był jedyną uznawaną międzynarodowo głową państwa Ukrainy.
Zaledwie tydzień po zajęciu Kijowa przez polsko-ukraińskie siły, Armia Czerwona rozpoczęła kontrnatarcie, które - choć początkowo odparte - w czerwcu zmusiło wojska polskie do odwrotu. Oddziały bolszewickie zajęły Żytomierz, oblegały Lwów i coraz bardziej zagrażały Warszawie.
Wielka wojna na wschodzie 5/8 Czerwiec 1920 - 4 Lipiec 1920: https://www.youtube.com/watch?v=iRIVkoW-Drs. Czas około 43 minuty.
Wielka wojna na wschodzie 6/8 Lipiec 1920 - 12 Sierpień 1920: https://www.youtube.com/watch?v=7o-jBmwNYQk. Czas około 43 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 kwie 2019, 11:44


majeczka
VIP
Posty: 375
Rejestracja: 21 lut 2014, 15:46

Re: Wiedza społeczna

Post autor: majeczka » 09 kwie 2019, 17:10

letniku....o co chodzi w tych strajkach :?: o co oni się kłócą :?: dostali podwyżki i jeszcze im źle .....moje wnuki siedzą w domu i mają dodatkowe wakacje. A co będzie jeśli każą im w soboty odrabiać ?

krotosz
Ekspert
Posty: 113
Rejestracja: 08 wrz 2008, 19:56

Re: Wiedza społeczna

Post autor: krotosz » 09 kwie 2019, 17:27

No ciekaw jestem czy rząd ustąpi tej ELICIE, czy nadal będą to socjlistyczne święte krowy z najlepiej opłacaną GODZINĄ pracy w w budzętówce Polsce? i

majeczka
VIP
Posty: 375
Rejestracja: 21 lut 2014, 15:46

Re: Wiedza społeczna

Post autor: majeczka » 09 kwie 2019, 18:01

aż tak ich nie lubisz :?: przecież niektóre panie są miłe , sympatyczne :roll:

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 kwie 2019, 18:39

Majeczka, w tych strajkach chodzi o doprowadzenie budżetu państwa do bankructwa. Na jesień zacznie brakować pieniędzy na emerytury i wreszcie PiS przerżnie wybory. Plan jest prosty i skuteczny, ponieważ nauczyciele, jako niezbyt inteligentna grupa zawodowa, nie są świadomi, w jakiej grze biorą udział.
Krotosz, takie postawienie na ostrzu noża podwyżek byłoby uzasadnione przy stabilnej i bezpiecznej międzynarodowej sytuacji Polski, ale mamy wielki problem z amerykańską ustawą 447. Mamy oddać mienie w wysokości około 330 mld dolarów (równowartość przeszło 1 biliona zł – równowartość trzech polskich budżetów). Tryb ma być bez spadkowy. Część majątku będzie oddane w naturze, a część w dolarach. Te działeczki w Żarkach Letnisko będą w puli mienia zwracanego, jako majątek zastępczy. Jest to poważna zagrożenie dla Polski. W takiej sytuacji 700 000 nauczycieli domaga się 1000 zł netto (przeszło 1600 zł brutto). Czy to są patrioci, czy grabarze Polski? Historia zatacza koło. Na czele łajdactwa stoi znowu komunista. Już nie ma pewności, czy rząd nie przesadził w podwyżkach w obliczu zapowiadanej światowej dekoniunktury. Gdy się załamię złotówka, to wszyscy stracimy. Wszystkie podwyżki zeżre inflacja i wrócimy do 2014 r. albo nawet do 2011 r. Żądna tęczowa koalicja nie pomoże Polakom, bo Europie nie zależy na silnej Polsce. USA gra na dwa fronty, ponieważ amerykańscy Żydzi siedzą Trampowi na głowie. Jest pewna nadzieja w Trójmorzu, ale Europie się to też nie podoba. Gdy Polacy się sami nie opamiętają i nie obronią, to grozi nam nowy rozbiór (tym razem Rosja się nie załapie), ale już taki, że się nigdy nie pozbieramy. Świadomość i jeszcze raz świadomość. https://www.youtube.com/watch?v=_YIJEsZAyFg. Czas około 12 minut.

majeczka
VIP
Posty: 375
Rejestracja: 21 lut 2014, 15:46

Re: Wiedza społeczna

Post autor: majeczka » 09 kwie 2019, 18:56

Nauczyciele nie należą do bogaczy , więc trochę ich pisiorki przetrzymają i sami ze strajku zrezygnują. Ale konsekwencje tego strajku będą ogromne . No cóż dali się wciągnąć w brudną grę . Jest to przykre ,że wykorzystano do tego nauczycieli, rodziców i dzieci. Opinia publiczna nie zostawi na nich suchej nitki . :|

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 kwie 2019, 14:02

Odpowiedzi na interpretację i zapytania radnych (nr od 61 do 64): https://poraj.bip.net.pl/?c=533.
Interpelacja Nr 61 radna Dagmara Superson-Kosztyła: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5835.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5835.
Interpelacja Nr 62 radna Dagmara Superson-Kosztyła: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5836.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5836.
Interpelacja Nr 63 radni Grzegorz Bojanek i Patryk Frendowski: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5842.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5842.
Interpelacja Nr 64 radni Grzegorz Bojanek i Patryk Frendowski: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5845. Interpretacja Bojanek, Frendowski to nic innego jak próba uzasadnienia tezy głoszonej przez komunistów (SLD), że nowa „piątka” obciąży samorządy dodatkowymi kosztami. Panowie zapominają, że część propozycji „piątki”, to zadania własne gminy, które są od lat przez samorządy lekceważone. Nie ma już wątpliwości, że p. Bojanek, Frendowski to ukryta opcja SLD, a SLD to składnik Tęczowej Koalicji. Wszystko wskazuje na to, że panowie zostali wyznaczeni do odbudowy poparcia dla SLD na naszym terenie. Chodzi o to, żeby w następnej kadencji zwyciężył wójt z oficjalnym poparciem SLD. Nastąpi znów pozorowana zmiana i dalej ta sama grupa będzie sprawować władzę w gminie. Chodzi o to, żeby było, tak jak było.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5845.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 kwie 2019, 15:20

Na V Sesji Rady Gminy Poraj (28 marca 2019 r.) przyjęto uchwałę Nr 46(V)19 w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej:
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5864.
W apelu dołączonym do uchwały (str. 2) czytamy: „W roku 2018 w Gminie Poraj na subwencjonowane zadania oświatowe wydano 11.554.962,92 mln zł (???), w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.603.379,32 zł, co stanowi 83% tej kwoty”. Wysokość subwencji oświatowej otrzymanej z ministerstwa na rok 2018 to 8.532.488,00 zł. Apel ten wreszcie obala kłamstwa władz gminy mówiących o wielkich nakładach gminy na oświatę w związku z reformą (nawet pojawiała się suma 8 mil zł).
W swoim apelu gmina podaje swoje nakłady na:
- wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do 5 lat w kwocie 2.450.355,55 zł,
- na świetlice, dowozy oraz zadania inwestycyjne w zakresie bazy oświatowej w kwocie 672.460,79 zł,
- dwa żłobki gminne w kwocie 457.663,13 zł.
Mamy wymienione nakłady na świetlice, dowozy oraz inwestycję (razem 672.460,79 zł), ale nie ma ani słowa o innych nakładach na szkoły podstawowe i gimnazja. Po prostu w kampanii wyborczej uzasadniano zaciąganie zobowiązań gminy z powodu za małej subwencji oświatowej i ogromnych kosztów reformy. Wielu pelikanów łykało tę propagandę.
Ponieważ nie znalazłem sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r., posłużę się zarządzeniem wójta Nr 12/2018/B Wójta Gminy Poraj (dane za I półrocze 2018 r.): https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5530.
Przeglądając strony 3 i 4 czytamy:
Dział 801 Oświata i Wychowanie (dotyczy I półrocza 2018 r.):
- gmina otrzymała dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 40.416,00 zł,
- gmina otrzymała dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 139.740,00 zł,
- gmina otrzymała dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.742,00 zł,
- gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków europejskich w kwocie 267.112,50 zł „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.
W sumie za I półrocze gmina otrzymała dodatkową dotację na oświatę i wychowanie w wysokości 450 010,50 zł. Jaką dodatkową dotację gmina uzyskała w II półroczu, nie wiadomo, ponieważ nie znalazłem na BiP sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
Dochody Gminy Poraj na rok 2018 zaplanowano w wysokości 54.445.000,69 zł. Nie uwzględniając dodatkowych dotacji na oświatę i wychowanie za II półrocze 2018 r., w sumie na żłobki i przedszkola gmina z własnych dochodów przeznaczyła w 2018 r. 2 458 008,18 zł. (2 908 018,68 zł. – 450 010,50 zł), co stanowi około 4,5% dochodów gminy. W apelu pisze się, że: „Gmina Poraj dba również o dzieci od najmłodszych lat, wychodząc naprzeciw matkom, aby mogły szybko pójść do pracy”. Przeznaczenie na oświatę i wychowanie tylko 4,5% dochodów własnych gminy właśnie pokazuje to dbanie o dzieci i rodziców. Propaganda pierwszej wody. Podkreślam jeszcze raz, że w obliczeniach uwzględniono dodatkowe dotacje do oświaty i wychowania tylko z I półrocza. Gdy się pojawi sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r., to ponownie to przeliczę.
A oto wyniki głosowania nad uchwałą: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5864. Jeden radny tylko był przeciw. Reszta radnych głosowała bezmyślnie za propagandą. Nikomu nie chciało się sprawdzić tych liczb. Jeżeli popełniłem błąd w tych obliczeniach, to proszę o korektę.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 kwie 2019, 15:57

Na V Sesji Rady Gminy Poraj (28 marca 2019 r.) przyjęto uchwałę Nr 42(V)19 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „CZARODZIEJKI”, w ramach wsparcia finansowego projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej": https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5862. Na stronie 3 mamy projekt statutu spółdzielni. Wynik głosowania:
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5862. O co chodzi? Opozycja się już dzieli? Czarodziejki robią swoje?
Przyjęto jednogłośnie uchwałę Nr 39(V)19 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2019 roku: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5859. Zabezpieczono kwotę 40 300,00 zł.
Przyjęto jednogłośnie uchwałę Nr 38(V)19 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap VI” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5858.
Przyjęto uchwałę Nr 37(V)19 w sprawie zmiany uchwały o ustaleniach wysokości diet dla Radnych:
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5856. Ciekawe wyniki głosowania: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5856.
Wyniki głosowań nad wnioskami zgłoszonymi podczas V sesji Rady Gminy Poraj (28 marca 2019 r.): https://poraj.bip.net.pl/?c=542.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1302
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 10 kwie 2019, 19:12

Czytam uchwałę nr 37(V)19 Rady Gminy Poraj z dnia 28.03.2019 i oczom nie wierzę Jest tam zapis " 4.1 Każdy radny ma prawo do 2 nieobecności na sesji lub komisji w ciągu miesiąca". Czyli wystarczy tylko 1 raz w m-cu być na sesji lub komisji bez obniżenia diety? Czy to nie powinien być zapis w ciągu roku? Jak radni mogli przegłosować taka uchwałę? Kto przygotował taki projekt uchwały? Co na to pani Radca Prawny i Pani sekretarz?

A w końcu sołtysom Gmina płaci za każdą sesję bez obowiązku uczestnictwa w Sesji to dlaczego nie zastosować tego samego klucza dla Radnych?
Czy jest to w porządku stosować zasadę " Czy się śpi ,czy się leży dieta miesięczna się należy?"

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 07:18

Pani Zdzisławo, radni zachowują się coraz dziwniej.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 07:20

C.D. Krwawa wojna z bolszewicką Rosją.
Zadwórze 1920 - Obrońcy Lwowa, Chwała i Pamięć: https://www.youtube.com/watch?v=MoU8cp_CusY. Czas około 14 minut.
Zdarzały się też gwałty na konających żołnierzach. Przecież już od 1917 r. Lenin wprowadził rewolucję seksualną w Rosji.
Wielka wojna na wschodzie 7/8 13 Sierpień 1920 - 19 Sierpień 1920: https://www.youtube.com/watch?v=-bl-pQCC8eE. Czas około 43 minuty.
Wielka wojna na wschodzie 8/8 19 Sierpień 1920 - Pażdziernik 1920: https://www.youtube.com/watch?v=z79GZib3fRg. Czas około 44 minut.
Dlaczego Rosjanie naprawdę przegrali bitwę warszawską?: https://www.youtube.com/watch?v=mC_45tyD3ZA. Czas około 9 minut. C.D.N.

BARBARA
VIP
Posty: 938
Rejestracja: 08 lut 2008, 21:30

Re: Wiedza społeczna

Post autor: BARBARA » 11 kwie 2019, 17:13

Letniku, to co napisałeś "jakoś się ma" do zachowania radnych?

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 18:54

Pani Barbaro zadała Pani pytanie, które jest strasznie niejasne. Prawdopodobnie chodzi Pani o słowo „dziwne. Po prostu opozycja nie uzgadnia ze sobą stanowiska, a koalicja wspierająca zarząd gminy również nie prezentuje uzgodnionego stanowiska. Doprowadza to do chaosu, który nic dobrego nie wróży. Nie chodzi mi o uchwały niebudzące wątpliwości. Takie się przyjmuje jednogłośnie. Chodzi o uchwały, gdzie jest podział w głosowaniach w samej grupie opozycji lub koalicji. Takie głosowania pokazują, że nie ma dobrego przepływu informacji w samych grupach radnych. Jeżeli koalicja, jak i opozycja nie może się dogadać z samą sobą, to wyborcy nic z tego nie zrozumieją, dlatego to zachowanie określiłem jako dziwne.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 19:28

A jeżeli chodzi o uchwałę Nr 37(V)19, to zawiera taki paragraf: §4.1. Każdy radny ma prawo do dwóch nieobecności na sesji lub komisji w ciągu miesiąca. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w §1, ulega obniżeniu o 20% za trzecią i następną nieobecność radnego na sesji Rady Gminy lub na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2.
Taki zapis umożliwia radnym bezkarne opuszczanie sesji i komisji. Wystarczy odpowiednio przekonać radnych opozycji, żeby nie pojawili się na komisji i już można przegłosować, co się chcę.
Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że inicjatorem tej uchwały jest radny opozycji p. Bojanek. Cała opozycja głosowała za tą uchwałą. Czy możemy już powiedzieć, że opozycji w Gminie Poraj już nie ma?

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 20:46

Na profilu posła Tomasza Jaskulskiego (Kukiz 15) znalazłem takie życzenia:
DUŻE ZAKUPY NIERUCHOMOŚCI PANA BALTA W PORAJU.
Z okazji urodzin Pana Balta, a nawet Marka z SLD życzę:
1. Dobrego spożytkowania kupionych za prawie pół miliona złotych szeregu działek nad Zalewem Porajskim w miejscowości Jastrząb.
2. Znany z wielkiego serca i równie wielkiego portfela Pan Marek niech w dniu swych 46 urodzin zrealizuje pomysł, aby na tych działkach zbudować ośrodek przejściowy dla imigrantów z Bliskiego Wschodu, których tak chętnie chciał przyjmować od 2015 roku. Mam nadzieję, że nic się w tej sprawie nie zmieniło ... (ja tradycyjnie przeciw)
3. DO ZOBACZENIA w wyborach do PE
PS / sięgnę po operat szacunkowy :) Działeczki zaznaczone na Geoportalu.
PS 2 / Drodzy Radni z gminy Gmina Poraj - prośba o przemianowanie nazwy ulicy Zielona na JARZYNOWA, byłoby miło i jakby zgodnie z tradycją częstochowskiej SLD.
Pozdrawiam TJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... iwH-60gMGr.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 22:49

Strajk szkolny: https://www.youtube.com/watch?v=EyHmBJayafA. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 kwie 2019, 11:32

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej ds. Statutu Gminy Poraj w dniu 17 kwietnia 2019 r.
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5880.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 18 kwietnia 2019 r.
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5847.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2019 r.
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5883.
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż autobusu szkolnego marki Autosan H0909L.
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5882.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 kwie 2019, 12:07

Na listach Tęczowej Koalicji (Europejskiej?) są rasowi komuniści. Są wystawieni po to, aby budować w Europie Eurokomunizm i wprowadzać rewolucję seksualną na wzór środowisk LGBT+. Na czele ZNP stoi rasowy komunista, czy ZNP będzie również wspierać ideologię LGBT+ w naszych szkołach? Kiedy pozbędziemy się nauczycieli o poglądach komunistycznych? Kiedy przestaną uczyć polskie dzieci komuniści?
Broniarz protestuje, że opiekunami młodzież mogą być strażnicy leśni, albo Straż Pożarna, albo osoby duchowne.
https://twitter.com/i/status/1115962314086391809.
Proszę czytać też komentarze pod filmem.
Jednocześnie Broniarz stwierdza, że nawet pedofil może mieć uprawnienia pedagogiczne:
https://twitter.com/i/status/1115951134525542411.
Proszę czytać też komentarze pod filmem.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 kwie 2019, 15:42

Dialog grypsem nauczycieli z KOD-owcami. Film znakomicie charakteryzuje środowisko nauczycielskie. https://twitter.com/i/status/1116407044372754432. Czytamy komentarze pod filmem.
Każdy z nas jest już gotowy, by żyć lepiej niż te krowy, Pedagogów wam potrzeba bardziej niż tych świń od chlewa. Szkoła Podstawowa nr 177 w Warszawie. Song elity narodu? https://twitter.com/i/status/1116443787163729920. Czytamy komentarze pod filmem.
Reforma się nie udała, nic nam nie zostało. Świnia z krową więcej warte, a my na to ... Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu. https://twitter.com/i/status/1116464705982406657. Czytamy komentarze pod filmem.
Szkoła Podstawowa w Chorzowie. Krowa, świnia wyższą wartość ma, nasz autorytet od lat podważany jest, lenie, sępy nazywacie nas. https://twitter.com/i/status/1116471802048450560. Czytamy komentarze pod filmem.
Krowy, świnie już dostały, absurd jest to niebywały, kłamstw już waszych Mamy dość; strajkujemy, wojujemy, ciągle mało dostajemy, pogard waszych mamy dość. Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu. https://twitter.com/i/status/1116617340773257217. Czytamy komentarze pod filmem.
Świnie kwiczą dalej. https://twitter.com/i/status/1116306929666732032. Czytamy komentarze pod filmem.
Nie wiem, czy nauczycielom komuna zżarła umysł, ale dopłaty do świń i krów są nie z polskiego budżetu, ale z Unii Europejskiej (dopłaty do rolnictwa). Niech się nauczyciele zgłoszą do Komisji Europejskiej o zaliczenie do bydła i trzody chlewnej, Naprawdę ręce opadają. Jakie uczelnie dały tym ludziom dyplomy?
Kłamca, kłamca, po trzykroć kłamca. https://twitter.com/i/status/1116624182526087171. Czytamy komentarze pod filmem. https://twitter.com/i/status/1116626233473716224.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, 10:24 przez letnik, łącznie zmieniany 2 razy.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 kwie 2019, 10:20

C.D. Traktat ryski (lub inaczej pokój ryski), Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. – traktat pokojowy zawarty przez Polskę i RFSRR oraz USRR, ratyfikowany przez Naczelnika Państwa 16 kwietnia 1921; obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj. wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez strony, co nastąpiło w Moskwie. Podpisanie traktatu miało miejsce 18 marca 1921 o godz. 20:30 w pałacu Czarnogłowców w Rydze. Traktat składał się z 26 artykułów. Obydwie strony zobowiązały się w nim do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa.
Traktat ryski kończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920, ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie. Po wycofaniu międzynarodowego uznania Ukraińskiej Republiki Ludowej, co było jednym z warunków traktatu ryskiego, Petlura przebywał w Polsce.
Po żądaniu ekspulsji (wydalenia) Petruli przez dyplomację sowiecką był ukrywany w Polsce przez Henryka Józewskiego i Stanisława Stempowskiego w ich mieszkaniach i domach, przy tolerancji władz polskich. Po objęciu władzy przez koalicję Chjenopiasta został zmuszony do opuszczenia Polski 31 grudnia 1923 roku, na emigracji kolejno w Budapeszcie, Wiedniu, Genewie i w Paryżu.
Chjeno-Piast – potoczna nazwa koalicji parlamentarnej w Sejmie II Rzeczypospolitej, która w 1923 i ponownie w 1926 tworzyła zaplecze dla drugiego i trzeciego rządu Wincentego Witosa.
Petrula zamordowany został przez zamachowca Szolema Szwarcbarda 25 maja 1926 roku. Zginął najpewniej z inspiracji OGPU, choć kwestia inspiracji zamachu nie została wyjaśniona jednoznacznie. Szwarcbard podczas procesu w Paryżu utrzymywał, że morderstwa dokonał w akcie zemsty za wymordowanie jego rodziny na Ukrainie w okresie rządów Petlury i został przez ławę przysięgłych (i w konsekwencji sąd) uniewinniony. Petrula mimo zabójstwa nie stał się bohaterem narodowym Ukraińców.
OGPU (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) – służba specjalna, policja polityczna, zajmująca się wywiadem, kontrwywiadem, w tym wojskowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, kontrolą granic działająca w ZSRR w latach 1923-1934, z przekształcenia GPU w związku z powstaniem ZSRR.
W pierwszych latach powojennych na ziemiach należących do Rosji Sowieckiej panował chaos spowodowany działaniami wojennymi i towarzyszące mu represje policji politycznej (Czeka) oraz równoczesna klęska głodu. Sytuacja poprawiła się po wprowadzeniu Nowej Ekonomicznej Polityki – NEP, która przewidywała częściowe odejście od komunistycznych dogmatów w kwestiach gospodarczych.
Po utrwaleniu władzy sowieckiej w Rosji i upadku oczekiwań na restytucję Rosji niebolszewickiej, 15 marca 1923 Rada Ambasadorów uznała suwerenność Polski na terytorium Galicji Wschodniej, przy zastrzeżeniu wprowadzenia przez Polskę statusu autonomicznego dla tego terytorium, czego surogat stanowiła ustawa o samorządzie wojewódzkim z września 1922, stwierdzająca już w samym tytule szczególny charakter terytorium Galicji Wschodniej w ramach państwa polskiego. W związku z decyzją Rady Ambasadorów, rząd Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, przebywający na emigracji w Wiedniu rozwiązał się 15 marca 1923. Po nieudanych próbach uzyskania niepodległości przez Ukraińców Polska odzyskała część utraconych podczas rozbiorów ziem wschodnich, a pozostałe części dzisiejszego terytorium Ukrainy podzielono między ZSRR, Czechosłowację oraz Rumunię.
Trudne braterstwo: historia sojuszu polsko-ukraińskiego: https://www.youtube.com/watch?v=s_dJJ3KC-DM. Czas około 53 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 kwie 2019, 15:12

Dalszy ciąg kompromitacji etosu nauczycielskiego.
Powiedziałaś nam we wtorek, mam pieniędzy cały worek, my czekamy cały czas, zwiodłaś, oszukałaś nas. Tyś nas oszukała, tyś nas okłamała, zwodziłaś kilka tygodni, nadzieje zabrałaś nam. https://twitter.com/i/status/1116698206539218944. Czytamy komentarze pod filmem.
Otworzyć chcę wam oczy, jak obrażają nas, wśród ludzi jestem leniem, już nie pierwszy raz. Czemu znów w portfelu widzę mróz i związać końca z końcem nie potrafię? https://twitter.com/i/status/1116703284817952769. Czytamy komentarze pod filmem.
Szkoła Podstawowa nr 3 Łobez (zachodniopomorskie). Zamienię niską pensję na wymarzony jacht, by zabrał mnie z powrotem przed reformy czas. Walczymy wciąż o uczniów, o ich lepszy byt, niech edukacji poziom wzniesie się na szczyt.
https://twitter.com/i/status/1116708854866370560. Czytamy komentarze pod filmem.
Szkoła Podstawowa w Skokach. Kłamstwa rządu o nas idą w świat, nie ma końca ich, krowa, świnia liczy się dla władz, dla nas nic a nic.
https://twitter.com/i/status/1116718920394792962. Czytamy komentarze pod filmem.
Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie. Mówią, mówią, że negocjację już skończyły się. Katecheta, ksiądz zastąpią nas. Mówią, mówią, że zakładników tu nie bierze się, powołaniem mamy żyć. To, co mam, swoi uczniom chętnie dam, ale chciałabym pięknie żyć, a nie w nocy z żalu wyć.
https://twitter.com/i/status/1116729368150183937. Czytamy komentarze pod filmem.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Dziś krowa, świnia ma swe dni, a nauczyciel tylko śni, by wreszcie dostać porządną wypłatę. Egzamin dla nich ważny jest, w komisjach może zasiąść też strażak, leśnik, siostra, ksiądz – ludzie, no co to jest za rząd?
https://twitter.com/i/status/1116733865056514051. Czytamy komentarze pod filmem.
Kto dla dzieci się poświęca, choć w portfelu ciągle nędza, no powiedz, kto? Dla dzieci pracowałam, a ty wolisz krowy zamiast mnie. Pińcet wszystkim obiecuje, a oświatę wciąż rujnuje, kto, wiadomo kto. https://twitter.com/i/status/1116780617692266496. Czytamy komentarze pod filmem.
Nauczyciele z Czeladzi: Jedzie rząd na rozmowy, ale plan nie gotowy, na podwyżki kasy brak, świniom, krowom owszem tak. https://twitter.com/i/status/1116856390012887040. Czytamy komentarze pod filmem.
ZSP w Poznaniu: Stanę na głowie, nic nie złamie mnie, rządzie, obudź się, milionami podziel się.
https://twitter.com/i/status/1116860797047717889. Czytamy komentarze pod filmem.
SP nr 1 w Połczynie-Zdroju: Chodź tak dużo myślę, tak niewiele znaczę, zrobię dzisiaj wszystko, by ceniono mą pracę. Stoczę bój o szkołę, bo ucznia cenie i rozumiem, ucznia zawieść nie umiem. https://twitter.com/i/status/1116976351041298432. Czytamy komentarze pod filmem.
Gdy Aneczka znów zawodzi, kiedy Beti głosi nowy plan, to w mojej głowie alarmowy stan. Rozbawia mnie ministra i cały ten okrutny rząd. Czas powiedzieć nie. Niech każdy widzi, że nie jest nam łatwo. Ja wyciągam dłoń na zgodę, a ta Beti ciągle nie, nie, nie.
https://twitter.com/i/status/1116982395515883521. Czytamy komentarze pod filmem.
ZSP2 Legionowo: Nie chcemy ochłapów, chcemy podwyyyżek, podwyyyżek, chcemy swym dzieciom zapewnić godny byt. My się nie damy, my się nie damy. Chcemy godności, tolerancji. Walczymy o siebie, o nasz wspólny los. https://twitter.com/i/status/1116989483260551169. Czytamy komentarze pod filmem.
SP4 w Krotoszynie: Chał, chał, chał, chał, miaaał, kwi, kwi, kwi, kwi, muuuuu, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, geeę, na farmie i tak spotkamy się. https://twitter.com/i/status/1116994088853700608. Czytamy komentarze pod filmem.
SP2 w Myśliborze: Dosyć dobrej zmiany, reform bez pomysłu, dosyć dobrej zmiany, my się nie poddamy. O celibacie mówiono nam i wydano pieniądze na trzodę. https://twitter.com/i/status/1117059338470862849. Czytamy komentarze pod filmem.
Wrocław, Bielany: Rozdają nie swoje, bo to nic nie boli, budują nastroje, zatrudniając trolli, żyją nienawiścią do tych, co nie z rasy, jak nie jesteś z nimi, nie dostaniesz kasy. https://twitter.com/i/status/1117067468617371650. Czytamy komentarze pod filmem.
Nie mamy nic do stracenia, programy ciągle nam zmieniają, za nic tu nas mają co dnia. Patologiczne kłamstwa muszą zniknąć, nasz własny rząd na przeszkodzie staje nam. https://twitter.com/i/status/1117202141175791616. Czytamy komentarze pod filmem.
SP7 Szczecin: Ósmego kwietnia się rozpoczęła walka o godność nauczyciela. W dzienniku mówią tylko o kasie, o 18 godzinach w klasie. Łatwiej by było znaleźć fundusze na szynkę, mleko, czy na półtusze, niż na poprawę kształcenia dzieci. https://twitter.com/i/status/1117241585245151233. Czytamy komentarze pod filmem.
SP 32 w Gliwicach: Tylko obietnice, a jak przyjdzie co do czego, świnia z krową znacznie więcej dziś dostanie, Słyszysz, każdy cię zastąpi, choćby pani z kasy Biedronki. Pasją się nie najesz, w misję nie ubierzesz, powołanie cię na wakacje do Chorwacji nie zabierze.
https://twitter.com/i/status/1117386057052577792. Czytamy komentarze pod filmem.
A co na to nawilżeni filuci z RFM Maxx wspierający strajk?: https://twitter.com/i/status/1117051131052666880.
Naprzód do strajku generalnego! Niech żyje rewolucja! Hasło komunistycznej, gimnazjalnej młodzieży wzywającej do rewolucji obyczajowej. Marzy im się sodomia na przerwach lekcyjnych. Pan od w.f. będzie im czyścił kominy w ramach edukacji seksualnej: https://twitter.com/i/status/1116755499158892544. Czytamy komentarze pod filmem.
Niestety, Twitter zablokował czytanie komentarzy pod filmami dla niezalogowanych. Domyślacie się dlaczego?
I co, tak chętnie głosowano w ubiegłych latach na komunę (UW, Kwaśniewski, SLD, PSL, PO) i mamy poziom nauczycieli z rozumem na poziomie dziecka. Komuna robi wszystko, aby uczelnie opuszczali nauczyciele właśnie na takim poziomie. Tam wykładają stare marksistowskie trepy i pilnują, aby młodsi zastępcy mieli tak samo zryte głowy, jak oni. Innych się nie awansuje. Takie kadry nauczycielskie, to tragedia dla narodu. Przecież nasza bursztynowa Pani, to też nauczycielka.
Europejska Koalicja zwana Tęczową wystawiła cały polski komunistyczny kwiat do parlamentu UE. Plan jest prosty: walka z religią przez seks i spacyfikowanie polskiej kultury. Wybór będzie też prosty między akceptacją dyktatury mniejszości seksualnych albo szantaż ekonomiczny. Każdy homofob będzie miał zapewnioną 5-letnią edukację seksualną w więzieniu. Po takim szkoleniu homoseksualista stanie się jego partnerem życiowym. Gdy mniejszość stanie się większością zapanuje wreszcie w Polsce miłość i tolerancja.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 kwie 2019, 17:13

Komuna w natarciu. Próbuje się rozwścieczyć Polaków i zniechęcić do LGBT. Właśnie o to chodzi, aby mniejszości seksualne poczuły się zagrożone. Zagrożone mniejszości będą zmuszone do głosowania na komunistów i umacnianie rewolucyjnej awangardy. Tak buduje się poparcie dla Tęczowej Koalicji. Marsz równości w Gnieźnie - 14 kwietnia 2019: https://youtu.be/7ZDy3SWpNQE. Czas około 15 minut.
Wojewoda zablokował marsz, ale "niezawisły" sąd zakaz odwiesił. Tak nasze sądy stają po stronie komunistycznej demoralizacji. Czy to są jeszcze polskie sądy?

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 kwie 2019, 10:14

C.D. Ukraina po traktacie ryskim. Naddnieprzańska Ukraina została przyznana Rosji Sowieckiej na mocy traktatu ryskiego podpisanego 18 marca 1921 r. W styczniu 1924 r. Rosja Sowiecka została przekształcona w federacyjny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którego część stanowiła Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka. Republika liczyła 29 milionów mieszkańców (w tym 23 miliony Ukraińców) i była drugą co do wielkości republiką ZSRR. Stolica USRR została umiejscowiona w Charkowie.
Bezpośrednio po powstaniu ZSRR następowała liberalizacja podejścia władzy sowieckiej do aspiracji narodowościowych w poszczególnych republikach. W USRR znalazło to odzwierciedlenie m.in. w nakazach stosowania języka ukraińskiego w korespondencji urzędowej, zwalczaniu analfabetyzmu (szczególnie wśród ukraińskojęzycznego chłopstwa), ekspansji języka ukraińskiego w szkolnictwie na wszystkich poziomach. „Ukrainizacja” życia doprowadziła do powstania partyjnej elity nastawionej na pielęgnowanie odrębności w ramach ZSRR, co wynikało z naiwnego, jak się później okazało wyobrażenia o partnerstwie pomiędzy republikami federacji. Kontrowersyjnym ideologiem tego nurtu został Mykoła Chwylowy, nawołujący w swoich pracach m.in. do otwarcia się na kulturę zachodnią w opozycji do dominujących wpływów rosyjskich.
Liberalizacja w sferze politycznej doprowadziła do swego rodzaju renesansu kultury ukraińskiej (na Ukrainie nazwanego później „rozstrzelanym odrodzeniem”). Chodziło o uśpienie aspiracji niepodległościowych Ukraińców, umocnienie sowieckich wpływów na Ukrainie i spacyfikowanie wrogów komunizmu. Po raz pierwszy w historii kultura ukraińska była wspierana przez państwo wraz z jego aparatem. Wśród najważniejszych pisarzy tego okresu należy wymienić: Maksyma Rylskiego, Olgę Kobylańską, Włodzimierza Sosiurę i Pawła Tyczynę. W kinie radzieckim znaczącą rolę odgrywał konkurent Eisensteina Ołeksandr Dowżenko. W latach dwudziestych, szczególnie w porównaniu z późniejszą sytuacją, uderza wielka ilość stowarzyszeń kulturalnych, klubów dyskusyjnych itp. Pomimo że funkcjonowały one wewnątrz systemu komunistycznego, bez ambicji wyjścia poza wyznaczone ramy ideologiczne, były jednym z katalizatorów odrodzenia się w latach 20. inteligencji ukraińskiej i nowoczesnej świadomości narodowej.
Należy w tym miejscu przypomnieć, kto ze strony polskiej negocjował porozumienie ryskie.
Rokowania polsko-sowieckie rozpoczęły się w sierpniu 1920 w Mińsku, w sytuacji zagrożenia przez wojska sowieckie niepodległości Polski. Premierem w tym czasie był Wincenty Witos (PSL Piast). Delegacji polskiej przewodniczył Jan Dąbski (PSL Piast) zaledwie od pół roku pełniący funkcje wiceministra spraw zagranicznych. Pozostali przedstawiciele to Henryk Strasburger (ekonomista, endecki polityk) i Leon Wasilewski (PPS, reprezentant Piłsudskiego), a delegacji sowieckiej Karl Daniszewski. 21 września 1920 negocjacje zostały przeniesione na grunt neutralny do Rygi (Łotwa), a Daniszewskiego zastąpił doświadczony dyplomata Adolf Joffe. Po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej i kampanii niemeńskiej polska delegacja miała znacznie korzystniejsze karty w swych rękach. Większość delegacji, stanowili więc przeciwnicy koncepcji federalizmu popieranej przez Piłsudskiego. Zakładała ona stworzenia środkowoeuropejskiego bloku państw, a na czele stać miała Polska. Pierwszym krokiem Piłsudskiego do stworzenia federacji był układ z przywódcą Ukrainy Semenem Petlurą wiosną 1920 r. oraz zajęcie Kijowa wkrótce utraconego na rzecz Sowietów.
Narodowa Demokracja opierała swój program na koncepcjach politycznych jej lidera Romana Dmowskiego. Jego celem było wytyczenie granicy obejmującej ziemie, na których przeważała ludność polska. Na wschodzie granica miała pokrywać się z linią II rozbioru Polski w 1793 r. Endecja była więc gotowa na podział ziem białoruskich i ukraińskich. Uważała, że słabe państwa na wschodzie złączone federacją z Polską będą łatwym celem dla Sowietów i wciągną Polskę w konflikt z Rosją Sowiecką. Koncepcja Daszyńskiego polegająca na rozbiorze terytorialnym Litwy Białorusi i Ukrainy między Polskę i Rosję Sowiecką stanie się przyczyną totalnej niechęci tych narodów do Polaków. Było to uznawane za zdradę (szczególnie przez Ukraińców). Ponadto endecja była przekonana o odrodzeniu się niekomunistycznej Rosji. Upatrywała w niej sojusznika w ewentualnym konflikcie z Niemcami.
Jedną z pierwszych decyzji, które zapadły w Rydze było wykluczenie z obrad delegacji Ukrainy sprzymierzonej z Polską. Wiceminister Jan Dąbski, godząc się na wykluczenie Ukrainy, jako pełnoprawnego partnera rokowań pogrzebał marzenia Ukraińców i Piłsudskiego o powstaniu niezależnego państwa. Tym samym Polska uznawała sowieckie panowania nad Ukrainą oraz włączenie jej przedstawicieli do negocjacji.
Ostatecznie w wyniku rokowań granice II Rzeczypospolitej na wschodzie kończyły się niemal w granicach drugiego zaboru. Polska zyskała część zachodniej Białorusi (bez Mińska) i Ukrainy, bez Kamieńca Podolskiego. Na północy jej rubieże wyznaczała Dźwina, a na południu Zbrucz i Dniestr. Tak niewielkie żądania terytorialne strony polskiej wywoływały niedowierzanie delegacji sowieckiej, która zdaniem części historyków była przygotowana do oddania całej Białorusi. W Rydze reprezentanci Rosji Sowieckiej zobowiązali się do wypłacenia Polsce odszkodowania w wysokości 30 mln rubli w złocie. Nigdy zapisów tych nie zrealizowali. Praktycznie na papierze pozostały również zobowiązania zwrotu zagrabionych dóbr kultury. Jednym z niewielu dzieł sztuki zwróconych Polsce był zagrabiony po powstaniu listopadowym pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.
Również ustalenia dotyczące praw Polaków zamieszkujących państwo sowieckie nie zostały dotrzymane. Powrócić do ojczyzny zdołało zaledwie ponad milion rodaków. Resztę – ponad 1,5 mln – spotkał tragiczny los – wysiedlenia, prześladowania, katorga, głód i śmierć. Szczególne represje spadły na polską ludność w Rosji sowieckiej pod koniec lat trzydziestych, gdy w ramach tzw. operacji polskiej NKWD zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Nie ma wątpliwości, że traktat ryski podpisany przez rząd Wincentego Witosa z Polskiego Stronnictwa Ludowego to wielka porażka. W jej efekcie straciło życie i zdrowie wiele milionów Polaków, których los pozostawiono w rękach sowieckich oprawców. Stanowisko polskie zaprzepaściło na długie lata nadzieje na odzyskanie niepodległości przez Litwę, Białoruś i Ukrainę. Było m.in. przyczyną Rzezi Wołyńskiej.
Warto jednak podkreślić, że Polska w 1921 r. była w fatalnej kondycji gospodarczej, która nie pozwalała na kontynuowanie wojny i pełną realizację idei federacyjnej. Mijał wówczas siódmy rok, gdy przez polskie ziemie przetaczały się armie, rujnując ogromne połacie kraju. Społeczeństwo pragnęło pokoju i odbudowy kraju.
TVG-9 HISTORIA Zdrady Ryskiej - Sprawa Ukrainy: https://www.youtube.com/watch?v=Felzo4qtIb0. Czas około 12 minut.
TVG-9 Zdrada Ryska - Ofiary Kaina Grabskiego: https://www.youtube.com/watch?v=-Xfd8tlcyVU. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 kwie 2019, 14:23

W Kościele katolickim szerzy się kult "świętego spokoju": https://www.youtube.com/watch?v=5HcuN2046jY. Czas około 22 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 kwie 2019, 18:18

Trudna droga Tuska do Belwederu: https://www.youtube.com/watch?v=M6k-zKjydNE. Czas około 17 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 kwie 2019, 09:48

Katedra Notre Damę w płomieniach, obiekt zabezpieczony najnowszymi osiągnięciami techniki. Wszystkie elementy drewniane były zabezpieczone powłokami niepalnymi. Pożar katedry to cud lub ostatnie ostrzeżenie dla chrześcijan. Symbol chrześcijańskiej Europy legł w gruzach. Jest to jedenasty kościół, który spłonął w tym roku we Francji. Pożar ten dla islamistów to też cud, ale zesłany przez Allaha. Dla komunistów z kolei jest to realizacja planów zburzenia katedry, które powstały jeszcze w okresie rewolucji francuskiej. Nasz koniec już blisko. https://www.youtube.com/watch?v=NAAP--c2o2g.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 kwie 2019, 08:44

C.D. Ukraińcy w Polsce międzywojennej. Ukraińcy stanowili największą mniejszość narodową w odrodzonej Polsce liczącą ponad 13% mieszkańców kraju (od około 4,4 mln do ponad 5 mln obywateli). W okresie kształtowania się państwa polskiego polityka wobec nich nie była jednoznaczna. Zwłaszcza na wschodnich terenach Galicji, których przynależność do Polski była przez długi czas niepewna. Podejmowano początkowo różne inicjatywy w celu zaspokojenia dążeń ukraińskich. Przykładem jest ustawa z 1922 r., przyznająca szeroką autonomię Małopolsce Wschodniej, przewidująca utworzenie dwujęzycznych samorządów i powołanie uniwersytetu ukraińskiego. Po ostatecznym przyznaniu Galicji Polsce ustawa ta nigdy nie została uchylona, ale jej postanowienia nie weszły też w życie. Jakkolwiek w okresie dwudziestolecia międzywojennego prawa należne mniejszości ukraińskiej wraz z przyznającymi je traktatami międzynarodowymi były ograniczane, mimo to II RP posiadała atrybuty państwa prawa. Prawa Ukraińców nie były jednak systemowo łamane, a działacze ukraińscy mieli możliwość propagowania swoich poglądów.
Polska międzywojenna: https://www.youtube.com/watch?v=gPE57mORx_Q. Czas około 21 minut.
Porażka koncepcji federacyjnej Piłsudskiego, przypieczętowana traktatem ryskim, spowodowała, że od początku lat dwudziestych do wybuchu II wojny światowej następowało stopniowe zaostrzanie kursu wobec mniejszości ukraińskiej, przerywane epizodami pozornej liberalizacji. Była to odpowiedź na radykalizację ruchów i organizacji ukraińskich. Polityka ta charakteryzowała się między innymi odsuwaniem inteligencji ukraińskiej od udziału w aparacie państwa i doprowadzeniem do ograniczania zasięgu oświaty ukraińskiej (z ok. 3 tys. szkół ukraińskich po I wojnie światowej, w końcu lat 30. ich liczba spadła do ok. 400). Niezamierzonym skutkiem odsuwania ukraińskich absolwentów szkół wyższych od udziału w administracji państwowej, był dynamiczny rozwój ukraińskiego ruchu spółdzielczego, w którym znajdowali oni zatrudnienie. Towarzyszył temu rosnący nacjonalizm pośród Ukraińców i coraz częstsze akty dywersji i terroryzmu skierowane przeciwko Państwu Polskiemu. Sprawę komplikowała niestabilność polityczna w Polsce. W okresie od powstania państwa Polskiego do wybuchu II wojny światowej (20 lat) mieliśmy 30 zmian składu rządu.
KALENDARZ HISTORYCZNY - TRAKTAT RYSKI - STRACONE ZŁUDZENIA: https://www.youtube.com/watch?v=MlrC28ZNGgc. Czas około 8 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 kwie 2019, 14:50

Żydzi i komuna (żydokomuna) atakują Polskę ze wszystkich stron. Z zewnątrz przez bezspadkowe roszczenia majątkowe Żydów na kwotę przeszło 300 mld dolarów oraz z wewnątrz przez komunistyczną opozycję. Właśnie obecnie komuna wykorzystuję nauczycieli do destabilizacji państwa Polskiego. Żydzi chcą kasy i nauczyciele też chcą kasy, ale to nie koniec. Komuna próbuje uruchomić jeszcze inne nieświadome grupy społeczne, które rozszarpią Polskę na kawałki. Mają już sprawdzony mechanizm osłabianie Polski przez umiejętne podsycanie konfliktów. Wiedzą, że Polacy słynący z braku poczucia swej wartości, rzucą się na własne państwo. Gdy nauczyciele nie są zdolni do oceny swego działania, to już straciliśmy Polskę. Naród wykształcony przez takich nauczycieli nie obroni swego państwa. Z łatwością wykorzystują to wrogowie Polski i z powodzeniem realizują swój plan. Jaki to plan można dowiedzieć się z wykładu Michalkiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=EDqWTE9aH0A. Czas około 104 minuty.
Można mieć tylko nadzieje, że PiS po wygranych wyborach zatrzyma ten atak na Polskę. Wszelkie inne ugrupowania oddadzą Polskę bez walki. Nowo powstała Konfederacja poprzez swój radykalizm może doprowadzić do ekonomicznej blokady Polski i w konsekwencji do chaosu politycznego i gospodarczego w kraju.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 kwie 2019, 09:48

Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Poraj z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Poraj wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5888.
Załącznik: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5888.
Przypominam, że dzisiaj w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 15.15 w Urzędzie Gminy Poraj - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.
Komisja będzie kontynuować rozpatrywanie skargi Rady Rodziców dotyczącej nieprawidłowości w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5884.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 kwie 2019, 12:07

Nauczyciele przegrali: https://www.youtube.com/watch?v=a2ANH-l5NI4. Czas około 6 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 kwie 2019, 17:10

Protesty "lewicowych bojówek" na UW! Karoń i Rola o proteście nauczycieli, ZNP i upadku edukacji? https://www.youtube.com/watch?v=u5ngRsgWXI0. Czas około 63 minuty. Pod filmem mamy komentarze.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 kwie 2019, 08:18

C.D. Ukraińcy w Polsce międzywojennej. W środowiskach ukraińskich na terenie II RP istniały ugrupowania skrajne (Ukraińska Organizacja Wojskowa i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów). Ogółem w całym okresie 1921–1939 ukraińskie podziemie nacjonalistyczne (UWO i OUN) przeprowadziło 63 zamachy, w których zginęło łącznie: 36 Ukraińców (w tym jeden komunista), 25 Polaków, 1 Rosjanin i 1 Żyd. Oprócz 63 zamachów na osoby fizyczne (w tym 11 na znane polskie i ukraińskie osobistości polityczne, z czego 8 udanych) ukraińskie podziemie nacjonalistyczne dokonało w latach 1921–1939 łącznie pięciu zamachów bombowych i 18 akcji ekspropriacyjnych (przymusowe pozbawienie własności). Zestawienie nie uwzględnia aktów sabotażu skierowanych przeciw mieniu publicznemu, społecznemu, czy prywatnemu, które były główną pozycją w zestawieniach policyjnych dotyczących działalności UWO i OUN.
Ukraińska Organizacja Wojskowa odpowiadała za nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego 25 września 1921 roku we Lwowie, nieudany zamach na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 5 września 1924 roku we Lwowie, śmiertelny zamach na kuratora szkolnego Stanisława Sobińskiego 19 października 1926 roku. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów odpowiadała za zabójstwo posła Tadeusza Hołówki 29 sierpnia 1931 roku w Truskawcu i zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego w 1934 roku w Warszawie. Odpowiedzią władz polskich były przeprowadzane pacyfikacje wsi ukraińskich, z których pierwsza miała miejsce jesienią 1930 roku. Po stronie polskiej politykę dialogu z Ukraińcami próbował prowadzić wojewoda wołyński w latach 1928–1937 Henryk Józewski, jednak po jego odwołaniu i w związku z licznymi aktami Ukraińców wzmożono w 1938 roku represje, przeprowadzając akcje pacyfikacyjne i niszcząc 138 cerkwi na Podlasiu i Chełmszczyźnie.
W życiu publicznym rolę nieoficjalnego przywódcy zaczynał pełnić unicki metropolita Lwowa Andrij Szeptyckyj (Kościół unicki – grekokatolicki). Życie polityczne pod względem ideologicznym obejmowało nurt nacjonalistyczny, liberalny, socjalistyczny i komunistyczny. Coraz ważniejszą rolę odgrywały partie nacjonalistyczne, choć atrakcyjna dla niektórych członków elity wydawała się opcja komunistyczna – szczególnie wobec opisanej wyżej liberalnej polityki w USRR w tym okresie.
Wieś wołyńska w kolorze – 1937: https://www.youtube.com/watch?v=lczgEyXI20k. Czas około 2 minuty.
Przedwojenny Lwów w filmie i fotografii: https://www.youtube.com/watch?v=uiekjno91WA. Czas około 7 minut.
Film niemiecki, Lwów 1938 r.: https://www.youtube.com/watch?v=bt4oor1VoOU. Czas około 12 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 kwie 2019, 09:37
letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 kwie 2019, 06:47

C.D. Wielki głód na Ukrainie – wywołany sztucznie przez komunistyczne władze ZSRR klęską głodu w latach 1932–1933 w ZSRR, która szczególne nasilenie przybrała na terytorium ówczesnej Ukraińskiej SRR (dzisiejsza Ukraina wschodnia i centralna). Systemowe działania władz sowieckich, które wywołały masowy głód, wynikały ze sprzeciwu ludności wsi Ukraińskiej SRR wobec wprowadzonej na przełomie 1929/1930 przez kierownictwo Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików) w skrócie WKP(b) i władze państwowe Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Była to polityka przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzględnej egzekucji przez organy państwowe (ze zwartymi oddziałami wojsk wewnętrznych OGPU i oddziałami Armii Czerwonej włącznie) narzuconych chłopom obowiązkowych, nieodpłatnych kontyngentów dostaw produktów rolnych w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi. Rafał Lemkin, twórca koncepcji i definicji ludobójstwa, w wykładzie Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie, wygłoszonym w nowojorskim Manhattan Centre w dwudziestą rocznicę Hołodomoru (1953), uznał sztucznie wywołany przez władze sowieckie głód na Ukrainie lat 1932–1933 za klasyczny przykład takiej zbrodni.
Wielki Głód na Ukrainie: https://www.youtube.com/watch?v=LbkMk4-e938. Czas około 7 minut.
Wielki Głód, Ukraina rok 1933, Stalin: https://www.youtube.com/watch?v=38NNtNJCYLA. Czas około 10 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 kwie 2019, 19:51

18 kwietnia 2019 r. miała się odbyć Komisja skarg, wniosków i petycji. https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5884. Komisja miała kontynuować prace związane z rozpatrzeniem skargi Rady Rodziców dotyczącej nieprawidłowości w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko. Na Komisję przybyło tylko 2 radnych (Superson-Kosztyła i Frendowski), reszta siedziała w domu i zlekceważyła skargę. Wynalazek radnego Bojanka poparty bezmyślnie przez opozycję działa. Nieobecnych było 3 radnych (Bojanek, Rajczyk, Adamczyk). W składzie Komisji zasiada tylko jeden radny opozycyjny Bartosz Rajczyk. Czyżby radny Bojanek już uwiódł radnego Rajczyka i radny Rajczyk też zlekceważył skargę Rady Rodziców i innych zainteresowanych? Coś ta nasza opozycja dryfuje na lewo. Nic to dobrego nie wróży dla naszej nieszczęśliwej gminy.
24 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 8 00 w Urzędzie Gminy w Poraju - sala nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5887
ZAWIADOMIENIE O VI SESII RADY GMINY PORAJ – 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 11.00: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5890.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 kwie 2019, 20:03

Informacja Wójta Gminy Poraj z dnia 18.04.2019 r. dotycząca wyznaczenia na obszarze gminy Poraj miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 wyborów do Parlamentu Europejskiego: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5892. Czyżby powieszenie plakatu wyborczego na tablicach o innej lokalizacji będzie płatne? Wychowanie komunistyczne wychodzi na każdym kroku.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 kwie 2019, 21:19

Coroczne obchody święta 1 maja w polskiej stolicy komunizmu, Dąbrowie Górniczej. Zupełnie legalnie maszeruje Komunistyczna Partia Polski, ochraniana przez komunistyczne sądy: https://www.youtube.com/watch?v=5Dh1hATTgfA
Na 9 grudnia 2018 r. dla równowagi zaplanowano spotkanie z Jackiem Międlarem w Dąbrowie Górniczej. Właściciel lokalu, w którym miało się odbyć spotkanie, został skutecznie zastraszony (otrzymywał telefony, że spalą mu lokal!). Czerwoni talibowie w Dąbrowie Górniczej nie śpią. Aktywny udział w organizacji demonstracji brał udział Klub Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej. Demonstracja antykomunistyczna odbyła się na Placu Wolności, za pomnikiem Czerwonych Sztandarów (dla jaj nazywany pomnikiem Jimi Hendrixa). Demonstracja ta rozgrzała do czerwoności czerwoną władzę Dąbrowy Górniczej:
Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=7-phV0cJUmI.
Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=1LNW8vv1ir8.
Część 3: https://www.youtube.com/watch?v=ZcCJfaiwAHA
Część 4: https://www.youtube.com/watch?v=p-N0upe_ngE.
Niech to będzie przestroga również dla naszych władz.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 kwie 2019, 11:30

Zaproszenie dla wszystkich mieszkańców i radnych Gminy Poraj.
W sobotę 27 kwietnia (sobota) 2019 r. o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju odbędzie się spotkanie z posłem Mariuszem Trepką. W spotkaniu weźmie udział wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myszkowie Zdzisława Polak.
Główny temat: "Nowa Piątka PiS".

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 kwie 2019, 15:32

Znakomity wykład o wychowaniu człowieka, etosie pracy i religijnych aspektach pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=eHe_OKP8ZZc. Czas około 44 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 kwie 2019, 08:29

C.D. Najważniejsze partie ukraińskie w Polsce w okresie międzywojennym:
- Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne – najważniejsza legalna partia ukraińska, o programie liberalno-demokratycznym. Miała stałą reprezentację w Sejmie. Skupiała szerokie spektrum poglądów, część jej działaczy wybierała z czasem działalność konspiracyjną.
- Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna – legalna partia socjalistyczna, popierająca ustrój demokratyczny równocześnie wroga wobec systemu komunistycznego.
- Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej (od 1923 r. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy) – część Komunistycznej Partii Polski, praktycznie w pełni infiltrowana przez ZSRR. Działała nielegalnie, jednakże miała swoich przedstawicieli w Sejmie.
- Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – nielegalna organizacja nacjonalistyczna, założona w 1929 r., stosująca terror polityczny jako metodę działania. W 1934 liczyła ok. 2 000 członków, a przez jej szeregi w latach 1929–1939 przewinęło się łącznie ok. 20 000 osób.
Wołyń przed 1939: https://www.youtube.com/watch?v=5bwAZLTLTK8. Czas około 6 minut.
17 września 1939 wskutek paktu Ribbentrop-Mołotow Związek Radziecki zajął wschodnie tereny Polski (w sowieckiej nomenklaturze Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś), a w 1940 północną Bukowinę i wschodnią część Besarabii. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców schroniło się w tym czasie na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Na terenach zajętych przez ZSRR rozpoczęła działalność konspiracyjna i zbrojna Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, jak również Sicz Poleska. Na terenach zajętych przez Niemców rozpoczęto tworzenie szkolnictwa ukraińskiego, działały również ukraińskie organizacje kulturalne, wydawano ukraińską prasę. Głównym centrum ukraińskiego życia stał się w tym okresie Kraków. Działała tam szkoła oficerska im. płk. Konowalca, tam nastąpił również rozłam w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów na frakcje OUN-B (banderowców) i OUN-M (melnykowców). Banderowcy utworzyli Ukraiński Komitet Narodowy, Wojskowy Ośrodek OUN, Służbę Bezpieki, a następnie Krajowy Sztab Wojskowy.
Z inicjatywy władz niemieckich utworzono Ukraiński Komitet Centralny.
22 czerwca 1941 Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Pomimo szybkiego ataku NKWD zdążyło zgładzić w więzieniach kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich więźniów. Zajęte przez Niemców terytorium podzielono następująco:
- Rumunia otrzymała Besarabię i część wybrzeża Morza Czarnego (Transnistria),
- z terenów Galicji zdobytych na ZSRR utworzono dystrykt galicyjski Generalnego Gubernatorstwa,
- z Wołynia i Naddnieprzańskiej Ukrainy utworzono Reichskommissariat Ukraine,
- wschodnie tereny Ukrainy objęła „strefa frontowa” pod zarządem wojskowym.
W ataku na ZSRR brały udział bataliony Nachtigall i Roland, zorganizowane przez Abwehrę z Ukraińców. Za atakującymi wojskami niemieckimi postępowały grupy pochodne OUN (zarówno OUN-B, jak i OUN-M), mające za zadanie przejęcie na zdobytych terenach administracji lokalnej oraz służb porządkowych. W Kijowie melnykowcy zorganizowali Kureń Kijowski (półwojskowa jednostka OUN-M).
Niemcy na terenie Ukrainy utworzyli własne formacje policyjne, złożone z Ukraińców i Niemców: Ukraińską Policję Pomocniczą i bataliony policyjne Schuma.
30 czerwca 1941 we Lwowie ogłoszono niepodległość Ukrainy. Jednak rząd Jarosława Stećki działał tylko 12 dni, po czym został aresztowany. Niemcy rozpoczęli represje wobec OUN-B aresztując około 80% jej działaczy, reszta rozpoczęła działalność w konspiracji.
SS GALIZIEN – rosyjski film propagandowy, podobno zakazany na Ukrainie: https://www.youtube.com/watch?v=y_MQHSGcppY. Czas około 11 minut. Wybieranie napisów w języku polskim: na dolnym pasku ekranu włączyć Napisy. W Ustawieniach wybrać Napisy. Włączyć Przetłumacz automatycznie. Wyświetli się lista języków i wybrać język Polski.
SS Galizien: https://www.youtube.com/watch?v=tuf77BQIsm0. Czas około 3 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 kwie 2019, 13:04

Transmisja na żywo z VI sesji Rady Gminy Poraj: https://ugporaj.sesja.pl/

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 kwie 2019, 20:44

Echa VI sesji Rady Gminy. Dalszy ciąg radosnej twórczość byłego wójta: W dniu 31 lipca 2017 r. zawarto umowę wsparcia między spółką „Poreco” oraz Gminą Poraj, oraz Komunalnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z Warszawy. W umowie tej chodzi o emisję obligacji na kwotę 3 570 000 zł dla spółki „Poreco”. Ponieważ spółka „Poreco” nie ma takich dochodów, aby wykupić w przyszłości wyemitowane obligację i ponieść koszty ich emisji, Gmina Poraj zagwarantowała swoim majątkiem rzetelność i terminowość spłat. Na co przeznaczoną kwotę 3 570 000 zł nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że na rok 2019 przypadają dwie raty do zapłacenia w sumie 648 774,16 zł i stąd przewidziano dofinansowanie z budżetu gminy spółkę „Poreco” w wysokości 650 000 zł. Na rok 2020 przewidziano wysokość spłaty w wysokości 641 823,25 zł. W sumie za tę emisję obligacji gmina zapłaci 4 764 112,82 zł. Ostatnia rata przypada na 2025 r. Koszty emisji tych obligacji wynoszą 1 194 112,82 zł (prowizja + odsetki), co stanowi prawie 35% kwoty pozyskanej. Wniosek jest prosty: do długu gminy należy doliczyć dług spółki „Poreco” w wysokości
4 463 769,21 zł (300 343,61 zł zostało spłacone). Przejrzałem jeszcze raz Wystąpienie Pokontrolne i ta emisja obligacji nie została wykryta przez NIK.
Radni muszą wyjaśnić:
- czy jest uchwała poprzedniej Rady Gminy zezwalająca na emisję obligacji przez spółkę „Poreco”, spółki w 100% zależnej od gminy?
- czy jest uchwała zezwalająca na zawarcie umowy wsparcia pomiędzy Gminą Poraj, spółką „Poreco” i Komunalnym Funduszu Inwestycyjnym?
I pytanie najważniejsze: na co przeznaczono 3 570 000 zł uzyskanych z wyemitowanych obligacji przez spółkę „Poreco”?

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 kwie 2019, 20:53

Przebieg VI sesji Rady Gminy Poraj: https://ugporaj.sesja.pl/2019/04/25/vi- ... tnia-2019/.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 kwie 2019, 12:48

Oglądając sesje Rady Gminy Poraj, można dojść do wniosku, że nie tylko władze gminy mają mentalność rodem z PRL, ale również sprzęt nagłośniający to też PRL-owski produkt. Jak radni mogą tolerować taki poziom techniczny transmisji. Przecież nowoczesny sprzęt nagłaśniający to koszt około 15 tysięcy złotych. Dobrej jakości system mikrofonowy (16 mikrofonów): https://midi.pl/Naglosnienie-k16/System ... 28356.html. Cena około 12 600 zł. Zestaw nagłaśniający: http://www.allforpeople.pl/zestaw-naglo ... p3-3b.html. Cena około 2 200 zł. Moc: 2 x 170W (4Ω), odtwarzacz MP3: USB, gniazda: USB, karta SD (rejestracja sesji), 2 mikrofony bezprzewodowe. Dlaczego Gmina nie zwróci się do sponsorów (tak chętnie finansujących różne bale i imprezy) o darowiznę na sprzęt nagłaśniający? Dźwięk transmisji powinien być pobierany nie z oddzielnego mikrofonu, ale ze wzmacniacza po mikserze i kompresorze dynamiki dźwięku. Zabezpieczy to transmisję przed skokami poziomu dźwięku. W czasie transmisji powinien być pokazywany zrzut ekranu wyświetlający wyniki głosowania. Poziom obsługi technicznej transmisji to niestety też PRL.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 kwie 2019, 16:33

W Polsce próbuje się wyhodować prawdziwy antysemityzm, ponieważ to jest potrzebne wrogom Polski. Chodzi potwierdzenie tezy Żydów o anty semityzmie Polaków. Gdy się to udowodni, to Polskę się rozjedzie politycznie i gospodarczo: Powstała nam Konfederacja (Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy) chce właśnie się do tego przyczynić. Grają na ostro ustawą 447, jednocześnie ostrzegając społeczeństwo przed obniżeniem poziomu życia z tego powodu. Mają też w zanadrzu likwidacje wszystkich programów socjalnych. Organizują demonstrację 11 maja w Warszawie przeciw ustawie 447. Mamy teraz do wyboru Konfederację, która jasno przyznaje, że wywoła burzę światową przeciw Polsce lub PiS, który próbuje to spokojnie rozgrywać, aby nie doprowadzić do zwarcia ze Światowym Kongresem Żydów. Mamy jeszcze do wyboru opozycję, która pewnie sprzeda Polskę na pniu? Dlaczego taki wniosek? Bo opozycja unika tematu ustawy 447 jak ognia. Nie wykorzystuje jej przeciw PiS-owi, czyli skrycie ją popiera? https://www.youtube.com/watch?v=tjvHqGr4zME. Czas około 67 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 kwie 2019, 18:38

CZY USA NAS SZANTAŻUJĄ? Żaryn i Winnicki o notatce Chodorowicza i ustawie 447:
https://www.youtube.com/watch?v=21Rk2N7ZsxU. Czas około 18 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 kwie 2019, 09:16

C.D. Odrodzenie się ukraińskiego nacjonalizmu. Znamy już z grubsza podejmowane przez Ukraińców próby odbudowy swojego państwa, czas więc na krótką analizę przyczyn narodzin ukraińskiego nacjonalizmu. Już Kozacy Bohdana Chmielnickiego kierowali się w połowie XVII w. ideologią równie wyrafinowaną, jak budowa cepa – wyrżnąć wszystkich Lachów (Polaków), księży katolickich i Żydów! Niespełna trzy stulecia później ich następcy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów dokonali wytężonej pracy myślowej i stworzyli konstrukcję dostosowaną do zmienionych warunków dziejowych, a mianowicie księży przesunęli do kategorii wszystkich Lachów, a w ich miejsce wstawili – tym razem nie bez powodu, trzeba przyznać – moskiewską komunę.
Protoplastą pogromców Lachów był XVI wieczny Bulba, którego Gogol opisywał w XIX w. już w języku rosyjskim, choć jeszcze jego przodek nosił nazwisko Hohol-Janowski i był szlachcicem wyznającym zasadę brzmiącą w znienawidzonej przez Kozaków łacinie: „Gente Rutenus, natione Polonus” (z pochodzenia Rusin, narodowością Polak).
Nikołaj Wasiljewicz Gogol (ros. Николай Васильевич Гоголь); urodzony w Soroczyńcach Wielkich, zmarł w Moskwie (1809 - 1852). Rosyjski pisarz, poeta, dramaturg i publicysta pochodzenia ukraińskiego; klasyk literatury rosyjskiej.
Taras Boroweć Ataman Siczy Poleskiej, Ukraińskiej Powstańczej Armii przyjął w latach 40. XX stulecia na cześć swego przodka pseudonim Taras Bulba. Podobno Taras Bulba w przeciwieństwie do banderowców – nie rżnął wszystkich Polaków, jak leci, ale tylko po uważaniu. W śpiewnym języku Gogolowskiego bohatera Tarasa Bulby nowe hasło brzmiało: „Smert' Lacham, Żydam i moskowśkij komuni!”.
Problemy z mieszkańcami ukrainnych ziem Rzeczpospolitej istnieją od wieków. Walka z polskością rozwijała się na Rusi mniej więcej od końca XVI stulecia, co można oczywiście wiązać z nasileniem kolonizacji polskiej po unii lubelskiej, z zaprowadzeniem pańszczyźnianej gospodarki folwarcznej i żydowskich arendarzy (dzierżawców), z konfliktami wyznaniowymi po ustanowieniu greckokatolickiego Kościoła unickiego, a może nawet z docieraniem tu wieści o prawosławnym „trzecim Rzymie” w Moskwie.
Zaczynem buntów nie stali się jednak najbardziej dotknięci zmianami chłopi, lecz Kozacy zaporoscy wzięci na zbrojne usługi – ale też pod ochronę! – przez króla polskiego. Te bunty nieodmiennie wiązały się z paleniem i rabowaniem dworów, pałaców i kościołów rzymskokatolickich, gwałtami oraz mordowaniem Lachów i Żydów. Bestialstwo tych mordów, z zadawaniem ofiarom wyjątkowo strasznych męczarni, nie zmieniało się od wzięcia Baru w 1648 r. poprzez tragedię Humania w 1768 r. do rzezi Wołynia w 1943 r. Jednak dopiero wpływ rewolucji bolszewickiej na Ukrainę powoduje rozwój ruchów socjalistycznych i komunistycznych. Rozpoczyna się walka z chrześcijaństwem i rozkwit ateizmu. Ateizm wyzwala najgorsze instynkty w Ukraińcach. Ruchy socjalistyczne przekształcają się w narodowy socjalizm (nazizm). Zaczyna się walczyć nie z prawdziwymi wrogami Ukrainy, lecz z Polakami, którzy chcą współpracować z Ukraińcami. Penetracja organizacji ukraińskich przez służby sowieckie miała na celu nie dopuścić do pojednania polsko-ukraińskiego i osłabić chrześcijaństwo na Ukrainie. Tak narodziło się bestialstwo Ukraińców. Mechanizm podobny jak podczas rewolucji francuskiej, wojny hiszpańskiej, nazizmu w Niemczech i rewolucji bolszewickiej w Rosji. Podłożem wszystkich zbrodni był ateistyczny system zwany socjalizmem, który przekształcał się w komunizm lub narodowy socjalizm. Najdoskonalszą formą socjalizmu był nazizm, leninizm i stalinizm, trzy zbrodnicze systemy o wspólnych korzeniach.
WARTO WIEDZIEĆ: Ukraina bez mitów (dr Jan Przybył): https://www.youtube.com/watch?v=5uM3VBOSt50. Czas około 46 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 kwie 2019, 14:26

Na ostro. Muzyczny opis rewolucji marksistowskiej. Fascynacja kiczowatą nową kulturą europejską (nawet anioł lubi lody). Potem anioł zostanie oskubany w miłosnym uniesieniu. Później jego zwłoki zostaną wywleczone. Będziemy się taplać w błocie (jak u Owsiaka). Następny etap to zniewolenie własnymi namiętnościami i podporządkowanie LGBT. https://www.youtube.com/watch?v=PBvwcH4XX6U.
A tu muzyczny opis kultury i tradycji budowanej przez ludzkość od tysiącleci. https://www.youtube.com/watch?v=z1-QLr6aBaw.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 kwie 2019, 12:33

Wczoraj 27 kwietnia odbyło się spotkanie z posłem M. Trepką. Obecnych było około 20 osób. Na spotkaniu była radna powiatowa Pani Polak. W spotkaniu nie uczestniczyli radni Gminy Poraj, nie pojawili się też radni opozycyjni, którzy zostali wybrani z komitetu Gmina dla Wszystkich. Nie pojawił się też szef tego komitetu Andrzej Broniewski. Pan poseł zupełnie tym faktem się nie przejmował. Nie reagował na maje pytania o aktywność struktur powiatowych PiS. Z tych faktów można wyciągnąć następujące wnioski, czy prawdziwe to się okaże w przyszłości:
1. Komitet wyborczy stworzony przez Andrzeja Broniewskiego i ludzie, którzy dostali się do Rady Gminy z tego komitetu, nie mieli i nie mają nic wspólnego z PiS-em.
2. To, że PiS nie ma ani jednego swojego przedstawiciela w Radzie Gminy wynika z tego, że w Poraju nie ma PiS-u, a jest tylko jego atrapa.
3. Wyraźnie widać, że PiS oddał całkowicie Gminę Poraj w ręce PO/PSL/SLD i nie można sobie robić nadziei, że raport NIK-u będzie miał jakiekolwiek konsekwencje.
4. Ta ekipa rządząca w naszej gminie dotrwa spokojnie do końca kadencji bez względu na problemy finansowe. Gwarantuje jej to myszkowski PiS swoim zachowaniem.
5. Potwierdza się twierdzenie poza PiS-owskiej prawicy, że te dwa ugrupowania prowadzą wojnę pozorną, nie robiąc sobie nawzajem krzywdy. Są to igrzyska dla niezorientowanej i znudzonej społeczności.
6. Radni opozycji prowadzą grę pozorów i są do wzięcia. Kwestią jest tylko cena.
7. Sytuacja w gminie nie ulegnie zmianie, dopóki kilkanaście osób z jajami nie pomaluje je na kolory wojenne i spróbuje ratować swoją gminę. Wojnę należy wytoczyć nie konkretnym ludziom, tylko patologii panującej w gminie.
Galerię zdjęć ze spotkania można obejrzeć na: https://kgpp.pl/galeria.html.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 kwie 2019, 12:52


letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 kwie 2019, 17:52

P R O T O K Ó Ł Nr V/19 z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 28 marca 2019 roku: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5898. W punkcie 2 ustalano porządek obrad (działka PKP w Ż.L.).
Przyjęto bulwersującą uchwalę Nr 37(V)19 w sprawie zmiany uchwały o ustaleniach wysokości diet dla Radnych: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5856. Dyskusja nad uchwałą punkt 6,1. Wyniki głosowania: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5856.
Przyjęto jednogłośnie uchwalę Nr 39(V)19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2019 roku. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5859
Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 40 300 zł. Dyskusja nad uchwałą punkt 6,3 (miejsce do krótkiego przetrzymywania zwierząt, schronisko, sterylizacja, koszty itp.).
Przyjęto uchwalę Nr 42(V)19 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „CZARODZIEJKI”, w ramach wsparcia finansowego projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej": http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5862.
Burzliwa dyskusja nad uchwałą punkt 6,6. Wsparcie dla spółdzielni 30 tys. zł, dotacja w wysokości 200 tys. zł. Wyniki głosowania: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5862.
Przyjęto uchwalę Nr 46(V)19: w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5864. Gmina: Mazowiecki dawaj kasę, nauczyciele: Mazowiecki dawaj kasę, Żydzi: Mazowiecki dawaj kasę.
Wyniki głosowania: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5864.
Punkt 11 informację na temat działalności Spółki Poreco. Starcie radnego Lacha z radcą prawnym p. Moniką Stańczyk-Mroczko.
Punkt 13: Sprawy różne. Władze gminy zasypano wieloma pytaniami. Odczytano pismo Sołtysa i Rady sołeckiej z Żarek Letnisko na temat sprzedaży działek w sołectwie.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 kwie 2019, 18:20

Okiem liberała. Chętnych do obrabowania Polski przybywa: https://www.youtube.com/watch?v=LBQMS70QL38. Czas około 18 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 29 kwie 2019, 09:37

C.D. Odrodzenie się ukraińskiego nacjonalizm. Skąd to bestialstwo wśród ludu na co dzień spokojnego, miłego, pracowitego i śpiewającego rzewne pieśni? Niektórzy kresowi Polacy sądzili, że to natura żywiołu, który z łagodnego wietrzyku musi zamienić się co pewien czas w niszczący wszystko huragan. Natura? Może, wedle rosyjskich badań genetycznych opublikowanych w 2007 r., a przypomnianych niedawno przez białoruskiego historyka Anatola Tarasa („Anatomia nienawiści”), Ukraińcy mają największą wśród Słowian domieszkę genów wojowniczych Scytów i Sarmatów.
Klęska wojsk Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie z Polską w 1919 r. była istotną przyczyn umocnienia się ukraińskiego nacjonalizmu, który w wyniku różnorakich uwarunkowań i przemian przyjął ostatecznie formę ukraińskiego modelu faszyzmu (jedynie w detalach różniącego się od hitleryzmu), stanowiącego rodzaj biblii ukraińskiego, integralnego nacjonalizmu.
Historia ukraińskiego ruchu narodowego staje się niezrozumiała, jeśli nie uwzględni się szoku i traumy, jaką powodował katastroficzny dla Ukraińców wynik I wojny światowej. Nawet społeczeństwa tak małe, jak Litwini, czy Estończycy wybiły się na niepodległość, gdy tymczasem najbardziej liczna w regionie społeczność ukraińska nie uzyskała własnego państwa. Ukraiński ruch narodowotwórczy w wieku XIX i do I wojny był w przeważającej mierze zorientowany socjal demokratycznie i lewicowo. Katastroficzna porażka wywołała dyskusję o jej przyczynach oraz zasadniczy zwrot ku nacjonalizmowi. Nie następuje to jednak od razu. Część ukraińskich elit intelektualnych wiąże przez krótki czas nadzieję na niezależność z nowopowstałą ukraińską sowiecką republiką. Nie bez powodu, ale nie bez ogromu złudzeń. W początku lat dwudziestych ukraińska kultura może rozwijać się tam dość swobodnie. Po raz pierwszy w dziejach młodzież uczyć się może w ukraińskojęzycznej szkole. Po stronie polskiej ruch ukraiński nie miał aż takich swobód. Od roku 1927 Stalin dokonuje jednak czystki ukraińskich „nacjonalistów”, co oznaczało koniec iluzji co do ułożenia się stosunków rosyjsko-ukraińskich na równych prawach. Lewicowe tendencje w ukraińskim ruchu narodowym ewoluują w kierunku narodowego socjalizmu (nazizmu). Mogą się oni organizować jedynie w II RP i na emigracji. Wśród młodzieży ukraińskiej, której przywódca staje się żołnierz I wojny Jewhen Konowalec, następuje radykalizacja.
Program Dmytro Doncowa, czołowego ideologa ukraińskiego, niewiele odbiega w treści od programu Adolfa Hitlera zawartego w Mein Kampf. Identyczne są w owych programach treści o krwi i rasie, o nadrzędnych wartościach nacjonalizmu ukraińskiego, o nadrzędnej w stosunku do innych narodów jego roli, funkcji i przeznaczeniu. Zarówno Hitler, jak i Doncow zalecają wojny i bezlitosne traktowanie pokonanych narodów. Hitler głosił program utworzenia Tysiącletniej Rzeszy Niemieckiego Imperium, Doncow powstanie wielkiej, czystej etnicznie Ukrainy.
Polityczna biblia wojującego ukraińskiego integralnego nacjonalizmu Dmytro Doncowa, ogłoszona w 1926 r. pt. Nacjonalizm, stanowiła i stanowi do dziś jego podstawowy dokument programowy. Wyznawcy tego programu działają do dziś – głównie na zachodnich terenach Ukrainy, w Kanadzie, USA i w Polsce.
Ukraina: Historia Ukrainy w 12 minut: https://www.youtube.com/watch?v=6bhZzULV_2s. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 29 kwie 2019, 14:22

Moja analiza sytuacji politycznej przed wyborami europejskimi. Jest to analiza powstała z informacji pojawiających się w internecie i z własnej obserwacji. Czy będzie trafna okaże się za kilka miesięcy. Z tych informacji wynika, że w Polsce prowadzona jest wojna trzech służb: ruskich, pruskich i amerykańsko-żydowskich. Służby rosyjskie rozgrywają nas, prowadząc akcję de stabilizacyjne (m.in. Fundacja Otwarty Dialog), podżegając różne grupy zawodowe do strajków i demonstracji. Akcje te są prowadzone niezależnie od barw politycznych polskiego rządu, chociaż bardziej walczą z rządem proamerykańskim. Głównym celem tych służb jest osłabienia Polski i UE. Służby niemieckie mają na celu podporządkowanie sobie rządu polskiego, dlatego wspierają proeuropejskie ugrupowania PO/PSL/SLD. Dla Niemiec zagrożeniem jest każdy rząd proamerykański i mówiący o reformie UE.
Bardzo niepokojące są sygnały przemytu broni z Ukrainy i wspieranie finansowe banderowców przez Niemcy. W Polsce pracuje obecnie około 800 tys., a czasowo przebywa około 1,2 mln Ukraińców. Po wyposażenie Ukraińców w broń wywołanie „majdanu” w Polsce staje się realne.
Służby amerykańsko-żydowskie wspierają rządy proamerykańskie i opowiadające się za reformą UE. Antyamerykańska i silna gospodarczo UE nie leży w interesie USA. Wszystko wskazuje na to, że służby amerykańsko-żydowskie doprowadziły do klęski proeuropejską PO, organizując podsłuchy kelnerów. Wygrana PiS-u była korzystna dla USA, ale nie do końca. Prawdopodobnie niepewność zachowań PiS-u spowodowało powstanie amerykańskiej ustawy 447. PiS znalazł się z tego powodu w pułapce. Przed wyborami do euro parlamentu nie może zdecydowanie odrzucić roszczeń żydowskich dotyczących mienia bez spadkowego. Takie odrzucenie może spowodować ingerencje służb i doprowadzenie do przegrania wyborów przez PiS (wywołanie sztucznie afery). Należy tu przypomnieć, że PiS prawdopodobnie mając informację o żądaniach Żydów, wyprzedzająco ruszył temat niemieckich odszkodowań wojennych. Taki ruch był mocno krytykowany przez PO/PSL/SLD jako nierealny. Być może jest taki warunek PiS-u: Wypłacimy odszkodowania Żydom za mienie bez spadkowe pod warunkiem otrzymania niemieckich odszkodowań. Można przypuszczać, że otrzymamy wsparcie od USA w tej kwestii. Po takiej transakcji zostanie nam jeszcze pokaźna kwota. Takie stanowisko Polski jest niekorzystne dla Niemiec i ich służby będą robić wszystko, aby wygrała koalicja PO/PSL/SLD. Wygranie koalicji to zgoda na wypłacenie Żydom odszkodowań i odstąpienie od roszczeń wobec Niemiec. Wygranie koalicji to też zatrzymanie budowy baz amerykańskich w Polsce na życzenie Niemiec. Wplątani zostaliśmy w kleszcze służb i wyjście z tej sytuacji jest możliwe dopiero po wyborach jesiennych do parlamentu. Dopiero na jesieni w razie konieczności, będzie można oficjalnie przeciwstawić się ustawie 447. Wtedy konsekwencję takiego stanowiska nie będą wpływać na wybory (oprócz prezydenckich w 2020 r.), ale mogą się pojawić jakieś sankcje gospodarcze wobec Polski. Jak PiS rozegra tę sprawę, zobaczymy. Jedno jest wiadome, jeżeli wygra na jesieni Koalicja Europejska, to nie będzie odszkodowań niemieckich, ale będzie bez spadkowy zwrot majątku w naturze organizacjom żydowskim (budynki, działki, lasy i kopaliny o wartości przeszło 300 mld dolarów). Ten proces będzie przeprowadzony w sposób utajniony, spokojny i będzie rozłożony na około 30 lat, tak aby nie wywołać niepokojów społecznych.
To bardzo trudne położenie Polski próbuje wykorzystać powstała niedawno Konfederacja.
Konfederacja to koalicja zawiązana przez Korwina, Brauna, Liroya, Narodowców. Do Konfederacji dołączyli: działaczka pro-life Kaja Godek, Marek Jakubiak oraz przedstawiciele środowiska kresowego Włodzimierz Osadczy, Andrzej Zapałowski i Lucyna Kulińska. 1 kwietnia ogłoszono przyłączenie do Konfederacji byłych struktur stowarzyszenia Kukiz’15 z Zabrza, Bytomia i Gliwic. 10 kwietnia do koalicji przystąpiła Partia Kierowców. 25 kwietnia podczas konferencji prasowej posłowie Konfederacji ogłosili, że nowym przewodniczącym zostanie Marek Jakubiak, zastępując Jacka Wilka. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 zarejestrował listy we wszystkich trzynastu okręgach.
Planem Konfederacji jest odebranie PiS-wi jak największą ilość głosów w wyborach jesiennych. PiS nie mając większości, będzie musiał zawrzeć koalicję z Konfederacją. Konfederacja będzie wtedy dyktować PiS-owi swój skrajnie prawicowy program (odrzucenie ustawy 447, zerwanie współpracy wojskowej z USA, zwrócenie się w kierunku Rosji i likwidację wszystkich programów socjalnych). Głównym punktem sporu z PiS-em w kompanii wyborczej będzie ustawa 447 o bez spadkowym mieniu żydowskim. Konfederacja już żąda od PiS-u natychmiastowego i bezwarunkowego sprzeciwienia się ustawie 447 bez względu na konsekwencję. Tajne układanie się PiS-u z USA i Żydami dla Konfederacji jest dowodem zdrady narodu polskiego. Właśnie organizowana w dniu 11 maja manifestacja pod hasłem „Stop447” będzie wyrazem tych żądań Konfederacji. https://nczas.com/2019/04/04/wielka-man ... tawie-447/.
Zastanawiająca jest zbieżność celów Konfederacji z celami służb rosyjskich (zerwanie współpracy wojskowej z USA, zwrócenie się ku Rosji, wywołanie destabilizacji w wyniku likwidacji programów socjalnych). Konfederacja nie bierze pod uwagę, że takie manewry mogą doprowadzić do zwycięstwa w wyborach do sejmu Koalicji Tęczowej (dostając dodatkowo premię w wyniku metody D’Hondta) i wtedy nie będzie odszkodowań niemieckich, będzie bez spadkowy zwrot mienia żydowskiego, nie będzie wojsk amerykańskich (na życzenie Niemiec).
W Polsce wykreowała się bardzo skomplikowana sytuacja polityczna nie tylko dla polityków, ale również dla służb zagranicznych. PiS nie może tego tłumaczyć społeczeństwu, ponieważ może się narazić służbom, a wkurzone służby mogą doprowadzić do klęski PiS również w jesiennych wyborach (spreparowanie poważnej afery tuż przed wyborami). Czy zachowanie Konfederacji w tych warunkach politycznych to działanie na korzyść Polski, czy wręcz przeciwnie? Na to pytanie będziemy musieli odpowiedzieć sobie sami.
Nawet Michalkiewicz stracił trzeźwość umysłu i zapomniał, że liberalizm doprowadził do rozkwitu socjalizmu, a następnie komunizmu. Istnienie państwa liberalnego, w którym pomoc socjalna jest na minimalnym poziomie to utopia podobna do komunizmu. Inteligencja osoby, która tego nie rozumie, niczym się nie różni od inteligencji komunisty. Jeżeli chodzi o ustawę 447, to Michalkiewicz nie ogarnia tej skomplikowanej sytuacji politycznej i bredzi. Amerykanie mogą naciskać na Polskę jeszcze 10 lat (dla uciechy organizacji żydowskich), ale nic nie będzie się złego działo. Michalkiewicz zakochał się w Konfederacji i jest pod wpływem szoku miłosnego może zaznanego po raz pierwszy w życiu, dlatego należy mu wybaczyć te brednie pod warunkiem, że nie bierze za to pieniędzy. https://www.youtube.com/watch?v=zDVhcMNevfk. Czas około 26 minut.
Należy przypomnieć, że ustawa 447 nie dotyczy tylko Polski, a o tym nasz Michalkiewicz nie mówi.
Jeszcze fragment dotyczący ustawy 447: https://www.youtube.com/watch?v=2B3xngXnfAA. Czas około 16 minut.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2019, 09:12 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 01 maja 2019, 09:11

C.D. Ukraiński nacjonalizm. Do Wiednia zwołano zjazd ukraińskich, nacjonalistycznych ugrupowań na styczeń-luty 1929 r. Nastąpiło tam zjednoczenie uczestników i tak powstała Ukraińska Organizacja Nacjonalistów (UON lub OUN). UON ma krytyczne nastawienie wobec tego, co dzieje się w USRR, jest antybolszewicka. Ma też nastawienie antypolskie, jest wrogo nastawiona do nurtu ukraińskiego ruchu narodowego związanego z zamordowanym Petrulą. Polskie obietnice dane Ukraińcom nie zostały dotrzymane (m.in. utworzenie uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie) a życie kulturalne i ukraińska oświata była w II RP coraz bardziej krępowane. Powstanie UON tylko pogłębia te negatywne tendencje po stronie polskiej a z czasem narastająca radykalizacja UON powoduje też coraz silniejszą wzajemną wrogość. OUN oraz inne skrajnie nacjonalistyczne organizacje i formacje związane ideologicznie z jej programem postanowiły tworzyć Imperium ukraińskie, zaczynając od czystek etnicznych, wysiedleń, masowych morderstw całych grup etnicznych zamieszkujących od wieków na obszarach przyszłego imperium. W skład Imperium miałyby zostać włączone, przy użyciu siły, ziemie polskie aż w pobliże Krakowa, słowackie, wschodnie obszary Węgier i Rumunii, a na wschodzie aż do granic Kazachstanu.
Podstawy tworzącej się ideologii uzupełniono pismami Mykoły Sciborskiego (również w 1920 r. uczestnika wojny polsko-bolszewickiej), a zwłaszcza jego najważniejszą pracą Nacjokracja z 1935 r. W przeciwieństwie do Doncowa, który pozostał niezależny politycznie, Sciborski był jednym z założycieli OUN, a wybrany do Prowidu, czyli zarządu organizacji, kierował jej referatem politycznym. W 1939 r. na zlecenie Andrija Melnyka – ówczesnego prowidnyka (przewodniczącego) OUN – przygotował projekt konstytucji Ukrainy, którą określał jako państwo suwerenne, autorytarne, totalitarne i zawodowo-stanowe.
Już w 1929 r. teorie Doncowa i Sciborskiego wykorzystywano w nacjonalistycznych pismach propagandowych, które z kolei już bez niedomówień określały Polaków i Żydów jako element, który należy zniszczyć.
Dekalog ukraińskiego nacjonalisty (1929 r.), którego pierwotny tekst ułożył Stepan Łenkawski, a motto stworzył Doncow:
Ja – Duch odwiecznej walki, który uchronił Cię od potopu tatarskiego i postawił między dwoma światami, nakazuję nowe życie:
- Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz, walcząc o nie.
- Nie pozwolisz nikomu plamić sławy ani czci Twego Narodu.
- Pamiętaj o wielkich dniach naszej walki wyzwoleńczej.
- Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walki o chwałę Trójzęba Włodzimierzowego.
- Pomścij śmierć Wielkich Rycerzy.
- O sprawie nie rozmawiaj, z kim można, ale z tym, z kim trzeba.
- Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy.
- Nienawiścią oraz podstępem będziesz przyjmował wrogów Twego Narodu.
- Ani prośby, ani groźby, tortury, ani śmierć nie zmuszą Cię do wyjawienia tajemnic.
- Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców.

Zapowiedzi owego dekalogu, czyli „największe zbrodnie, nienawiść, podstęp i ujarzmianie cudzoziemców”, rychło doświadczyliśmy na własnej skórze, dekalogu, który z Bożym niewiele miał wspólnego.
Polski Lwów - lata 30.: https://www.youtube.com/watch?v=thRsxHFdNPQ. Czas około 9 minut.
Polacy i Ukraińcy: https://www.youtube.com/watch?v=eiEXlAKIyvs. Czas około 10 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 01 maja 2019, 13:27

Bananowy protest. Każdy ma prawo ośmieszać się przed kamerą, nawet ludzie wysokiej kultury: https://www.youtube.com/watch?v=OTlbzRjER3M.
Nikt już nie zatrzyma rewolucji bananowej. Każdy ma prawo lizać i brać w usta banana. PiS nam tego nie zakaże: https://www.youtube.com/watch?v=YjeTAVAjKCE.
Głębokie gardło to cecha każdej kulturalnej dziewczyny i kulturalnego chłopaka: https://twitter.com/i/status/1122480544216952836.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 01 maja 2019, 22:37

Marsz Suwerenności (01.05.2019), czy marsz zielonych ludzików Putina? Mamy do wyboru skrajną lewicę PO/PSL/SLD, środek PiS oraz skrajną prawicę – Konfederacje: https://www.youtube.com/watch?v=tJ7IitURODo. Czas około 176 minut. Teraz wiemy, kto jest partią pruską, kto amerykańsko-żydowską, a kto putinowską. Niestety głosowaliśmy przez wiele lat na komunę, dlatego nie stać nas na partię polską. Musimy teraz wybierać mniejsze zło. Kto nie czytał mojej wcześniejszej analizy politycznej z dnia 29 kwietnia, proszę to zrobić.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 14:48 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 02 maja 2019, 14:47

Marsz Suwerenności - próba blokady przez Antife 1.5.2019 (akcja policji): https://www.youtube.com/watch?v=WXYVLKAtO80. Czas około 1 minuty.
1 maj 2019 Warszawa godzina 11: https://www.youtube.com/watch?v=76zA3fbN_kE. Czas około 2 minuty. Jest to film z kanału Odrodzenie komunizmu.
Dla poprawy nastroju komunistom proponuje: https://www.youtube.com/watch?v=nF_7TfrOtf8.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 02 maja 2019, 15:42

Marsz Suwerenności 01.05.2019 r. „od tyłu”: https://www.youtube.com/watch?v=TzxIkIurvWk. Czas około 20 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 maja 2019, 10:01

C.D. Ukraiński nacjonalizm. Jeszcze przed wkroczeniem armii sowieckiej na obszar Wołynia, w pierwszej połowie września 1939 r. Ukraińcy dopuszczali się zabójstw, rabunków i podpalali polskie gospodarstwa, bili i okaleczali swoich polskich sąsiadów. Po 1 września mordowano osadników wojskowych, uciekinierów cywilnych z terenów centralnej i zachodniej Polski, właścicieli majątków ziemskich. Po wkroczeniu we wrześniu 1939 r. na polskie tereny południowo-wschodnie armii sowieckiej Ukraińcy dokonywali grabieży polskiego mienia, aresztowań, a następnie przekazywali aresztowanych Polaków w ręce NKWD. W okresie największych deportacji Polaków w głąb europejskiej i azjatyckiej części Związku Sowieckiego, w latach 1940–1941 Ukraińcy aktywnie uczestniczyli w aresztowaniach; to oni wskazywali, kogo należy aresztować i deportować.
Uzbrojone grupy ukraińskich nacjonalistów, wyposażone w broń ręczną, maszynową i granaty, dokonywały napaści na niewielkie grupy miejscowej ludności polskiej, na pojedynczych żołnierzy i grupy żołnierzy Wojska Polskiego, na policjantów. Zabierano im broń, mundury i najczęściej mordowano. W tej działalności uczestniczyli i nacjonaliści, i komuniści ukraińscy.
OUN wraz z niezorganizowanym chłopstwem ukraińskim po napaści niemieckiej na sowieckiego sojusznika w czerwcu 1941 r. podjęła współpracę z Niemcami, uczestniczyła w mordowaniu Żydów, Polaków i wziętych do niewoli żołnierzy sowieckich. Masowo mordowali Żydów w miejscach ich zamieszkania, na ulicach, w pobliskich lasach, na polach. Ponieważ były problemy z usuwaniem ciał ukraińska policja konwojowała transporty ludności żydowskiej do ośrodków zagłady w Bełżcu, Sobiborze, gdzie zabijano ich w komorach gazowych, do obozu janowskiego SS we Lwowie, gdzie rozstrzeliwano ich w tamtejszym jarze, na piaskowni. Szczytowy okres zagłady Żydów kresowych to rok 1942. Ukraińska policja i administracja cywilna aktywnie w tym uczestniczyły.
Po napaści niemieckiej na sowieckiego sojusznika w dniu 22 czerwca 1941 r. ukraińscy nacjonaliści frakcja banderowska OUN w 1942 r. stworzyła formację zbrojną pod nazwą Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). UPA działała głównie na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na terenach na zachód od linii Curzona. Twórcą UPA był wspomniany wcześniej Taras Borowec ps. „Bulba”.
O zakorzenieniu idei Doncowa wśród ukraińskich nacjonalistów może świadczyć fakt, że na początku 1943 r. kierownictwo OUN zalecało podległym sobie formacjom zbrojnym na Kresach Wschodnich RP stosowanie następujących metod czystek: wysiedlania przymusowego „obcych narodowościowo” (głównie Polaków i Żydów), zawłaszczania, grabieży majątku wysiedlanych, a w razie oporu z ich strony – palenia gospodarstw i całych wsi, mordowania wszystkich bez wyjątku Polaków: mężczyzn, kobiet i dzieci włącznie z niemowlętami.
Jeszcze przed rozpoczęciem masowych czystek, już w drugiej połowie 1942 r. UPA podjęła akcje terrorystyczne wobec Polaków, głównie wobec ludności wiejskiej. Napadano na polskie gospodarstwa, mordowano polskich nauczycieli, leśników, niezbyt liczną polską inteligencję. Bulbowcy aktywnie działali w powiatach kostopolskim i sarneńskim. W następnym roku, w dniu 9 lutego 1943 r., dokonali zbiorowego mordu na ok. 150 osobach, mieszkańcach kolonii Parośla i w gminie Antonówka w powiecie sarneńskim, wykazując wobec swoich ofiar rzadko spotykane okrucieństwo. Mordowano wszystkich: kobiety, niemowlęta, starców. W tym samym czasie fizyczną likwidację Polaków rozpoczęły dwa inne ugrupowania skrajnego ukraińskiego nacjonalizmu – Stefana Bandery i Andrija Melnyka.
Wojna o Kresy - Wojny polsko-ukraińskie: https://www.youtube.com/watch?v=PezsECXHB_Y. Czas około 10 minut.
Przyczyny ukraińskiego ludobójstwa na Polakach: https://www.youtube.com/watch?v=F7Wear8LdDE. Czas około 11 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 maja 2019, 18:15

Kabaret Moralnego Niepokoju - Nauczycielka śpiewu: https://www.youtube.com/watch?v=VWlWOFElMVk. Czas około 9 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 maja 2019, 13:48

Tylko dla dorosłych. Przerażający BERLIN, nieformalna stolica UE - bezdomność, alkohol, narkotyki i napady: https://www.youtube.com/watch?v=9KI8Ws8AFIc. Czas około 14 minut.
Arabskie klany opanowały Berlin! https://www.youtube.com/watch?v=UUG-No-D4jE. Czas około 4 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 maja 2019, 23:31

Czas na Jumpstyle (hard house) - podgatunek muzyki house wywodzący się z Chicago, zyskał popularność przede wszystkim w Belgii i Holandii, gdzie wyewoluował do obecnej postaci i skąd obecnie pochodzi najwięcej twórców tego gatunku. Charakterystyczny dla tego gatunku jest skoczny, przesterowany i głęboki dźwięk bębna basowego, podobny do występującego w muzyce Gaber:
https://www.youtube.com/watch?v=AkIrxoV5N2c.
https://www.youtube.com/watch?v=mfSIcx1YgVE.
https://www.youtube.com/watch?v=iWRolPgp9JY.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 maja 2019, 10:21

C.D. Ukraiński nacjonalizm. W marcu 1943 r. grupa OUN Bandery powołała do życia własną formację wojskową i siłą podporządkowała sobie istniejącą już UPA Borowca-„Bulby”. Ta nowa formacja przyjęła też nazwą UPA. Nowa UPA działała głównie, choć nie tylko, na dawnych kresach południowo-wschodnich RP, na wschodnich i południowo-wschodnich terenach Rzeszowszczyzny, we wschodnich powiatach Lubelszczyzny. Oddziały UPA zwalczały polską i sowiecką partyzantkę, głównie jednak realizowały totalną czystkę, eksterminację ludności polskiej – przede wszystkim na Wołyniu, a również w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim.
W skład grup garnizonowych i oddziałów polowych, a zwłaszcza Służby Bezpieki UPA weszły duże liczebnie grupy ukraińskiej policji pomocniczej działającej wcześniej w strukturach niemieckich, ci sami, którzy w poprzednim okresie uczestniczyli w pogromach i w zagładzie Żydów na całych Kresach Wschodnich RP. Poza nimi w skład oddziałów UPA weszła spora liczba członków ukraińskich pułków policyjnych SS. Poczynając od marca–kwietnia 1943 r. UPA podjęła zakrojoną na olbrzymią skalę operację mordowania ludności polskiej, grabieży jej dobytku i palenia domów. Na Wołyniu doszczętnie palono całe polskie wsie, mordując wszystkich bez wyjątku mieszkańców, palono ludzi żywcem w domach i kościołach, mordowano polskich księży przy ołtarzach.
LWÓW LIPIEC 1943: https://www.youtube.com/watch?v=NzdCsdH4JWY. Czas około 22 minuty.
Na przełomie lat 1943/1944 rzezie ludności polskiej objęły cały Wołyń, województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie. Oddziały UPA oraz niezorganizowane chłopstwo ukraińskie mordowały Polaków na wschodnich terenach województw lubelskiego i rzeszowskiego. Już po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji na terytorium Ukrainy i Polski, w roku 1944 r. oddziały UPA działały nadal, prowadząc dzieło zagłady. Na południowo-wschodnich ziemiach państwa polskiego wyrzynano polskie wsie, palono gospodarstwa, mordowano żołnierzy Wojska Polskiego i milicjantów, nauczycieli, sołtysów i urzędników gminnych.
Jeśli idzie o okrucieństwo w zadawaniu śmierci przez członków UPA i jej Służby Bezpieki, na obszarze Europy porównywalne są w okresie minionej wojny i aż do 1947 r. jedynie do zbrodni Chorwatów-faszystów pod wodzą Ante Pawelića dokonywane na Żydach i Serbach oraz do zbrodni ludobójstwa dokonywanych na Polakach, Żydach i jeńcach radzieckich przez faszystowskie formacje litewskie: Lietuviu Aktyvistu Frontas (LAF), Sauguma (litewskie gestapo), Ypatyngas Burys (odpowiednik niemieckich jednostek egzekucyjnych SD).
Gwoli sprawiedliwości i dla oddania należnego hołdu ukraińskim ofiarom OUN–UPA należy przypomnieć, że formacja ta zamordowała także, najczęściej w okrutny sposób, ok. 40 tys. Ukraińców – głównie za to, że odmawiali wstąpienia do UPA, zabicia współmałżonka polskiej narodowości, za ukrywanie Polaków lub Żydów, za uprzedzenie polskiego sąsiada o grożącym mu ze strony UPA niebezpieczeństwie.
Historycy, badacze dziejów ludności polskiej na Kresach Wschodnich RP po 1 września 1939 r. i do końca 1945 r. zgodni są co do tego, że eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w latach 1943–1944 przekroczyła w sensie okazywanego okrucieństwa wszystko to, czego dokonała UPA na pozostałych obszarach Kresów. Dowiedzione zostało, iż masowe morderstwa na Polakach na Wołyniu organizowali na polecenie swoich zwierzchnich władz i nadzorowali lokalni działacze-nacjonaliści oraz kierowani tu z innych województw południowo-wschodnich specjaliści w zakresie czystek etnicznych.
KALENDARZ HISTORYCZNY 15 X STEFAN BANDERA - WRÓG RZECZPOSPOLITEJ, BOHATER UKRAINY: https://www.youtube.com/watch?v=J0_IsQO2DeM Czas około 8 minut.
Nacjonaliści na Ukrainie 1942: https://www.youtube.com/watch?v=rlo0pZdnjnE. Czas około 2 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 maja 2019, 14:28

Sarmatyzm – utrwalone przez działaczy polskiego oświecenia pejoratywne określenie ideologii przyjętej i propagowanej przez szlachtę polską od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Opierała się ona na przekonaniu, że szlachta polska pochodzi od Sarmatów – starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą a Donem.
Homosermatyzm nowy nurt kultury polskiej, nurt tęczowej świadomości utrwalany przez działaczy LGBT. Jest nową formą polskiego oświecenia, jest próbą stworzenia homo elity intelektualnej umiejscowionej w obszarze kultury, sztuki i nauki: https://www.youtube.com/watch?v=nuptdKH ... r_embedded. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 2135
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 maja 2019, 15:05

Okiem liberała: Gdybym miał władzę, prawdziwą władzę, to bym zrobił tak... - Stanisław Michalkiewicz: https://www.youtube.com/watch?v=xtafd7_1WE4. Czas około 15 minut.

ODPOWIEDZ