Wiedza społeczna

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
ODPOWIEDZ
letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 30 cze 2019, 19:52

Aktualny komentarz polityczny Michalkiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=094pTTbN998. Czas około 28 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 01 lip 2019, 11:41

Mamy wreszcie zapis z VIII sesji Rady Gminy Poraj (z 27 czerwca 2019 r.): https://ugporaj.sesja.pl/2019/07/01/vii ... rwca-2019/. Czas 5 godzin i 32 minuty. Zapis dźwięku tragiczny.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 02 lip 2019, 09:03

C.D. Marksistowscy reformatorzy:
Guy Debort (1931-1994 r., francuski pisarz, filozof, myśliciel polityczny, filmowiec, przedstawiciel grupy Socialisme ou Barbarie oraz członek założyciel Międzynarodówki Letrystycznej (Internationale lettriste) i Międzynarodówki Sytuacjonistycznej (Internationale situationniste). Polski wydawca jego Dzieł filmowych pisze w nocie o nim tak: „pisarz, strateg, alkoholik. Nazywany również filozofem, teoretykiem, artystą i filmowcem”. Pod koniec życia cierpiał na neuropatię, efekt długoletniego upijania się. Zmarł śmiercią samobójczą.
Trzecia faza rewolucji kontrkulturowej objęła tzw. „baby-boomers", czyli pokolenie powojennego wyżu demograficznego - wychowane bez doświadczenia wojny i we względnym dobrobycie „dzieci – kwiaty”. Rewolucję narkotykową rozpoczęła w 1964 r. grupa Merry Prankster, hasło „flower-power” ukuł Allen Ginsberg w 1965 r., amerykańską Wielką Odmowę rozpoczął Timothy Leary podczas zlotu hipisów pod nazwą Human Be-In (protest przeciwko delegalizacji narkotyku LSD) w Golden Gate Park (Los Angeles) w 1967 r. Rewolucja osiągnęła szczyt w 1969 r. podczas festiwalu Woodstock i załamała się nagle po morderstwach „wspólnoty pierwotnej” Charlesa Mansona i zabójstwie jednego z widzów podczas festiwalu w Altamont. W Europie ostatnia faza rewolucji kontrkulturowej miała o wiele głębszy i poważniejszy przebieg. Jej siłą napędową była wywodząca się z letryzmu Międzynarodówka Sytuacjonistyczna Guy Deborda. (Letryzm - kierunek w poezji francuskiej). W 1967 r. Debord opublikował manifest antykonsumpcjonizmu pt. „Społeczeństwo spektaklu”, a sytuacjoniści opracowali wszystkie współczesne techniki socjomanipulacji, jak „wojna komunikacyjna” i „zakłócanie kultury”. Oni też byli inicjatorami rozruchów studenckich 1968 r. w Paryżu i Berlinie Zachodnim. Mimo to rewolucja kontrkulturowa w wymiarze społecznym została pokonana własną bronią. Nowy człowiek antykulturowy gotów był do zabawy, happeningu, rozróby, nawet do rzucania koktajli Mołotowa, ale nie miał ani ochoty, ani kwalifikacji do przejęcia władzy i organizowania społeczeństwa w jakimkolwiek celu. Filozofia krytyczna wyczerpywała się w radości z samej destrukcji. Jednym słowem - rewolucja antykulturowa nie stworzyła własnych kadr, a więc nie mogła przejąć władzy, a nie chciała jej oddać w ręce komunistów zorganizowanych w prosowieckie, zachodnie partie komunistyczne.
Protest przeciw delegalizacji LSD. Human Be-In 1967 - Golden Gate Park - San Francisco: https://www.youtube.com/watch?v=evjEZZbryw0. Czas około 8 minut.
Woodstock 1969: https://www.youtube.com/watch?v=czFr_kJCdKQ. Czas około 8 minut. Proszę włączyć polskie napisy (Napisy, Ustawienia, Napisy, Przetłumacz automatycznie i wybieramy język Polski)
Atmosfera Woodstock 1969: https://www.youtube.com/watch?v=7EWehhSB0s4. Czas około 57 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 02 lip 2019, 10:17

Co kobiety lubią w mężczyznach? - Joe Rogan & Gad Saad: https://www.youtube.com/watch?v=xGkcr7UFf8c. Czas około 16 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 lip 2019, 10:35

Molestowanie nieletnich. Pedofilia. Wywiad z Agnieszką Widera-Wysoczańską doktorem psychologii, adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,1521 ... ciele.html.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 lip 2019, 14:55

Dlaczego mężczyźni nie chcą się żenić? - Karen Straughan: https://www.youtube.com/watch?v=UYQSvSzuZXo. Czas około 25 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 lip 2019, 22:14

P R O T O K Ó Ł Nr VI/19 z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 25 kwietnia 2019 roku: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6012.
Punkt 2: dyskusja nad rozszerzeniem porządku obrad.
Punkt 5a: oświadczenia Przewodniczącego Klubu Radnych „Gmina dla Wszystkich” Radnego p. Leszka Lacha.
Punkt 6a: dyskusja w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok.
Punkt 6.4: dyskusja o drogach.
Punkt 7.2: dyskusja o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punkt 12: Wyjaśnienia dotyczące umowy pomiędzy Gminą a Spółką Poreco.
Przyjęto uchwały: https://poraj.bip.net.pl/?c=544.
Punkt 13: sprawy różne.
P R O T O K Ó Ł Nr VII/19 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poraj w dniu 30 maja 2019 roku: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6013.
Punkt 3.4: Dyskusja i uchwała Nr 57(VII)19 w sprawie pozostawienia anonimowej skargi z dnia 5 marca 2019 r. na nieprawidłowości w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko bez rozpoznania – załącznik nr 17 została przyjęta – 9 głosami „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu, 1 osoba nie oddała głosu. https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5988. Na końcu jest uzasadnienie. Protokół głosowania: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5988.
Przyjęto uchwały: https://poraj.bip.net.pl/?c=555.
Na zakończenie zabrała głos Pani Wójt, a następnie radca prawny Pani Monika Stańczyk-Mroczko. Oba wystąpienia są zaskakująco ciekawe.
Radni otrzymali poważne ostrzeżenie. Wszelkie nadużywanie instytucji interpelacji i zapytań może podlegać karze. I co? I pomogło. Ostatnie zapytanie jest z dnia 28 maja i na tym koniec: https://poraj.bip.net.pl/?c=533. Naprawdę wybraliśmy bardzo zdyscyplinowanych radnych. Brawo my!

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 lip 2019, 09:08

C.D. Mniejszości - rewolucyjna awangarda.
Marginalizowane i uciskane mniejszości społeczne jako potencjalna siła rewolucyjna mająca żywotny interes w niszczeniu status quo pojawia się już w Teorii krytycznej Horkheimera z 1937 r. W Tolerancji represywnej Marcusego z 1969 r. stają się one głównym reprezentantem postępu i „nowym proletariatem” rewolucji. We współczesnym, cywilizowanym świecie istnieje tylko jeden rodzaj mniejszości, która spełniają wszystkie warunki idealnego proletariatu freudomarksistowskiej antykultury. Są to mniejszości seksualne. To przecież według marksistowskich psychologów od tłumienia seksualności rozpoczyna się proces faszyzacji kultury. Symbolicznym początkiem wyzwoleńczej rewolucji mniejszości seksualnych były zamieszki w czerwcu 1969 r. w barze dla homoseksualistów Stonewall w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village, kolebce beat generation (nieformalny awangardowy ruch literacko-kulturowy, propagujący idee anarchistycznego indywidualizmu) i amerykańskiej awangardy artystycznej.
Rewolucja seksualna: https://www.youtube.com/watch?v=c59x9sMZb_s. Czas około 28 minut.
Marksistowscy reformatorzy Europy:
Serge Moskovici (1925-2014 r., francuski psycholog społeczny pochodzenia rumuńskiego, dyrektor Europejskiego Laboratorium Psychologii Społecznej).
Lata 60. to okres podsumowań osiągnięć nurtu psychologii nazywanego behawioryzmem oraz okres formowania się nowoczesnej psychologii społecznej, której jednym z prekursorów był Erich Fromm. Większość fachowych periodyków poświęconych tej dziedzinie powstała w drugiej połowie lat 60. i na początku lat 70. Behawioryzm badał fizjologiczne podstawy procesów psychicznych, w tym przede wszystkim mechanizmu uczenia się. Psychologia społeczna bada modyfikujący wpływ grupy na psychikę indywidualną oraz wzajemne relacje grup społecznych. Połączona wiedza tych dwóch dziedzin pozwala nie tylko zrozumieć mechanizm społecznych interakcji, ale i opracować techniki ich kształtowania (to psychologia społeczna dokładnie przeanalizowała mechanizm powstawania kultury). Jedną z takich technik była odkryta i opracowana w 1976 r. przez francuskiego psychologa Serge'a Moscovici teoria konwersji wpływu mniejszości umożliwiająca dobrze zorganizowanej mniejszości sterowanie postawami i zachowaniem większości. Teoria konwersji Moscovici stała się więc technicznym rozwiązaniem problemu Herberta Marcuse, nierozwiązanego w Tolerancji represywnej i umożliwiła skuteczne przeprowadzenie drugiej rewolucji antykultury - marszu przez instytucje. Nowa „technika zarządzania” odpowiadała nowej strukturze społeczeństwa zatomizowanego, pozbawionego wykształcenia i tożsamości, niezdolnego do formułowania i realizacji jakiegokolwiek programu pozytywnego i całkowicie obojętnego na ideologie. Była to technika „zarządzania chaosem”. Tolerancja represywna w praktyce: https://www.youtube.com/watch?v=MFSoq-7566g. Czas około 2 minuty.
Rudi Dutschke 1940-1979 r., ideolog i główny rzecznik lewicowego ruchu studentów niemieckich w latach 60. XX wieku. W 1967 r. przywódca rewolty studenckiej w Berlinie Zachodnim Rudi Dutschke przedstawił mało wówczas czytelny plan marszu przez instytucje. Plan był odpowiedzią z jednej strony na coraz ostrzejsze reakcje policji na anarchizujące miasto studenckie demonstracje, z drugiej zaś na coraz bardziej niechętny stosunek społeczeństwa do ciągle protestującej młodzieży. Marsz przez instytucje formułował nową taktykę przekształcenia systemu demokratycznego i objęcia realnej władzy przez niewielkie grupy lewicowych aktywistów. Mieli oni stopniowo wnikać do instytucji społecznych, opanować je i przekształcić od środka. Hasło marszu brzmiało: „Wywrócić cały ten sklep do góry nogami”. Istota idei marszu przez instytucje była jednak znacznie głębsza i obejmowała przejęcie i przebudowę instytucji rozumianych nie jako struktury organizacyjne, ale jako mechanizmy życia społecznego - języka, religii, polityki, nauki, sztuki, kultury, a wreszcie elementarnej tożsamości indywidualnej i wspólnotowej. Koncepcja marszu kryła w sobie jeszcze jeden nieoczywisty, ale być może najważniejszy cel. Zrywała z pokutującym od początków XIX wieku wyobrażeniem rewolucji jako procesu niszczenia instytucji starego systemu w celu zrobienia miejsca pod budowę systemu nowego. Marsz przez instytucje zakładał nie zniszczenie, ale przejęcie instytucji tradycyjnego społeczeństwa z całym ich społecznym prestiżem i wypełnienie ich nową, antykulturową treścią. Hasło „wywrócenia sklepu do góry nogami” oznaczało więc w gruncie rzeczy totalną demoralizację instytucji tradycyjnej kultury i wystawienie jej na działanie mentalnej korupcji. W tak zakrojonym planie najważniejszą była demoralizacja najsilniejszego przeciwnika - chadecji. Skutkiem marszu przez instytucje było opanowanie przez lewicowych intelektualistów już w latach 90. większości kluczowych stanowisk w kształtujących opinię publiczną środowiskach akademickich i w mediach.
MARKSIZM SEMANTYCZNY: https://www.youtube.com/watch?v=-GmMZOKrKQg. Czas około 54 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 lip 2019, 16:05

Męskość i kobiecość z perspektywy ewolucyjnej - Bret Weinstein: https://www.youtube.com/watch?v=HZmr914tcRI. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 lip 2019, 16:41

Friendzone: czy kobiety chcą "dobrych chłopców"? - Karen Straughan: https://www.youtube.com/watch?v=Y7G5GgCQap0. Czas około 25 minut.
Friendzone (ang.friend zone - strefa przyjaźni) oznacza relację między dwojgiem osób, w której jedna z nich darzy drugą miłością, będąc jednocześnie traktowana przez drugą osobę wyłącznie jako przyjaciel. Sytuacja ta zazwyczaj odnosi się do mężczyzn, którzy bezskutecznie chcą zainicjować romantyczny związek z kobietą.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 lip 2019, 09:10

Protokół głosowania wniosku o dopisanie do porządku sesji punktu dotyczącego odczytania Protestu rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Poraju dot. wyboru nowego dyrektora szkoły: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6020.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 lip 2019, 09:33

6 TYPÓW KOBIET z którymi się NIE UMAWIAĆ! https://www.youtube.com/watch?v=VMzBGx0harU. Czas około 18 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 lip 2019, 16:59

A jak ocenić takie kobiety? https://www.youtube.com/watch?v=M5cphx_O0pQ. Czas około 12 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 lip 2019, 20:52

Kobieto. Ukryj mnie w Twoim sercu: https://www.youtube.com/watch?v=ikoJ7O8 ... M&index=27.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 lip 2019, 11:55

CZYM JEST WOLNOŚĆ? Jak przetłumaczyć to prawicy i nie dać się lewicy! https://www.youtube.com/watch?v=N5vTuPDaiH8. Czas około 80 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 lip 2019, 14:29

C.D. Eurokomunizm. Główny nurt antykultury rozwijał się w opozycji zarówno do demokratycznego systemu zachodniego, jak i do ortodoksyjnego marksizmu reprezentowanego przez komunistów rosyjskich. Przemiany następowały jednak również w środowiskach zachodnich partii komunistycznych podporządkowanych Moskwie w ramach Kominternu. Wprawdzie Komintern został zlikwidowany taktycznie przez Stalina w 1943 r. dla uśpienia podejrzliwości aliantów co do agenturalnej roli tych partii na Zachodzie, ale wszystkie partie komunistyczne i wiele socjalistycznych było przez Moskwę finansowanych i sterowanych kadrowo aż do likwidacji Związku Radzieckiego (jak jest obecnie, nie wiadomo). Zasadniczy przełom w stosunkach między zachodnimi komunistami a moskiewską centralą stanowiła inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 r., a to dlatego, że stłumiła ona nieantykomunistyczny zryw społeczeństwa (Praska Wiosna nie była antykomunistyczna). Była to próba wewnętrznej reformy komunizmu i „zmiany warty” wg receptury zachodniej Nowej Lewicy. Inwazja ostatecznie robiła złudzenia zachodnich komunistów co do historycznej roli „pierwszego państwa proletariackiego”. Mimo że w dalszym ciągu brali oni z Moskwy pieniądze (potwierdzają to dokumenty ujawnione przez Mitrochina i Bukowskiego), inwazja na Czechosłowację obudziła myśl o stworzeniu centrum światowego komunizmu w Europie Zachodniej. Inicjatorami ruchu nazwanego eurokomunizmem były partie komunistyczne w Hiszpanii i we Włoszech. Receptą na odzyskanie przez włoskich komunistów społecznego poparcia miało być odejście od doktrynalnego marksizmu klasycznego (m.in. od teorii walki klasowej) i historyczna koalicja z chrześcijańską demokracją. Wprawdzie koalicja rozpadła się po spektakularnych akcjach lewicowych terrorystów (zamordowanie Aldo Moro), ale kilkuletnia współpraca umożliwiła wielu komunistom i kryptokomunistom wejście do włoskiego parlamentu, a potem do Parlamentu Europejskiego. Marsz przez instytucje prowadzony był „szerokim frontem”.
EUROKOMUNIZM I GENDER: https://www.youtube.com/watch?v=JqCTd9L32ms. Czas około 61 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 lip 2019, 09:54

Dlaczego mężczyźni są potrzebni dziś bardziej niż kiedykolwiek? - Maria Woźniak: https://www.youtube.com/watch?v=Ss54LWCqbI8. Czas około 24 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 lip 2019, 09:59

Dlaczego kobiety są bardziej wrażliwe? - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=ZcmhrvL ... k&index=17. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 lip 2019, 15:49

Kabaret: https://www.youtube.com/watch?v=lrjAglUCgN8. Czas około 21 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 lip 2019, 16:24

Ponieważ usunięto powyższy kabaret proponuje inny: https://www.youtube.com/watch?v=tuGKHmrlISk. Czas około 28 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 lip 2019, 09:58

C.D. Reformator Europy Altiero Spinelli: (1907-1986 r., komunista, włoski polityk, zwolennik federalnej koncepcji zjednoczenia Europy). Nazywany ojcem Unii Europejskiej. Był osobą, która wywarła istotny wpływ na proces integracji europejskiej po II wojnie światowej.
Antykulturowy marksizm programowo nie formułował konkretnych wizji nowego systemu społecznego a jedynie - niszcząc tradycyjną kulturę - tworzył możliwość kształtowanie sprzyjających lewicy roszczeniowych postaw społecznych. Moralny prestiż Rosji na Zachodzie zdobyty zwycięstwem nad hitlerowskimi Niemcami ostatecznie legł w gruzach po wojnie w Afganistanie w 1979 r., a podjęty na początku lat 80. wyścig zbrojeń tworzył niebezpieczeństwo konfliktu globalnego, którego pierwszą ofiarą miała być Europa Zachodnia i centralna. Rosja wchodziła w fazę gospodarczego rozkładu i nie tylko przestała być nadzieją światowego komunizmu, ale stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla całej Europy. Dla komunistów zachodnich ten układ sił stwarzał okazję do przekształcenia systemu suwerennych, wprawdzie konkurujących ze sobą, ale powiązanych wspólnotą interesów ekonomicznych państw w jedno totalitarne superpaństwo. Idea ta przedstawiona jeszcze w 1941 r. w Manifeście z Ventotene przez włoskiego komunistę Altiero Spinelliego zastąpiła tzw. plan Schumana przewidujący integrację ekonomiczną suwerennych państw. Nowa idea została zaakceptowana przez Parlament Europejski w 1984 r. jako podstawa programowa i wprowadzona do realizacji Traktatem z Maastricht w 1993 r. w atmosferze euforii wywołanej likwidacją Związku Radzieckiego i przyłączenia NRD do RFN. W 1999 r. wszedł w życie Traktat Amsterdamski wprowadzający tzw. gender mainstreaming (strategia polityczna na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn) jako oficjalną strategię kulturową Wspólnoty Europejskiej. W 2009 r. wszedł w życie Traktat Lizboński (podpisany przez Polskę w 2007 r.) formalnie tworzący Unię Europejską jako tymczasową organizację ponadpaństwową (a nie międzypaństwową) likwidującą prawną suwerenność państw narodowych. Neomarksistowska antykultura jest oficjalną ideologią tego politycznego organizmu, a jego system prawny nakazuje państwom członkowskim wdrażanie antykultury we wszystkich sferach życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego. Realizacji tego celu podporządkowane są ogromne środki finansowe Unii i budżety państw członkowskich. Zgodnie z obowiązującym prawem ani Unia jako całość, ani jej państwa członkowskie nie mają prawa finansować żadnych przedsięwzięć kulturalnych sprzecznych z neomarksistowską ideologią antykultury.
ALTIERO SPINELLI I NOWA EUROPA: https://www.youtube.com/watch?v=kPLi3Y_ySCw. Czas około 32 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 lip 2019, 12:55

Czego pragną kobiety? | Kobiece fantazje seksualne - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=FFMHXFIEK3E. Czas około 4 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 lip 2019, 12:57

RIO uchyliło uchwałę Nr 53(VI)19: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=8375, ponieważ nie spełniono ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej, polegającego na nieujęciu w niej długu z tytułu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 31 lipca 2017 r. umowy wsparcia spółki komunalnej. Chodzi o spółkę „Poreco”.
Uchwała Nr 53(VI)19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5908.
Protokół głosowania: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5908.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 lip 2019, 09:44

Komentarz do unieważnienia uchwały Nr 53(VI)19 przez RIO: Wielokrotnie zwracałem uwagę na pomijanie przez Władze Gminy zobowiązań wynikających z zawartej umowy wsparcia spółki „Poreco”. Nasza Droga Pani nie uwzględniała tych zobowiązań w podawaniu wysokości długu Gminy. Po raz kolejny radni opozycji (klub Gmina dla Wszystkich) głosowali bezmyślnie i poparli Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowaną z istotnym naruszeniem prawa. Radni w dalszym ciągu nie wiedzą, na co spółka „Poreco” przeznaczyła pieniądze z emisji obligacji w kwocie 3 570 000 zł.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 lip 2019, 09:47

Jak kobiety i mężczyźni wybierają partnerów seksualnych? - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=cr6NjMY ... k&index=22. Czas około 7 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 lip 2019, 13:15

Unia Europejska a masoneria: https://www.youtube.com/watch?v=_tXaswpE0Z0. Czas około 17 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 lip 2019, 08:46

C.D. Finansowanie antykultury. Pierwszym i najważniejszym silnikiem rewolucji seksualnej był i jest kapitał. Ogromne korporacje powstające u końca dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku rozpaliły pożądania nie tylko dominowania w świecie i pomnażania dóbr, ale też przebudowy świata według własnego projektu i pod własne potrzeby. Potentaci tacy, jak i przede wszystkim Rockefeller, Morgan, Rothschild, Carniege, Watson i inni, w seksualnym liberalizmie dostrzegli ogromny potencjał, który zapragnęli wykorzystać. Chodziło m.in. o dochody, jakie rewolucja seksualna mogła wygenerować. Już w latach 30. zeszłego wieku zainwestowano wielki kapitał w rewolucję seksualną. Służyło temu świadome kreowanie postaw konsumpcyjnych, a przede wszystkim eugenicznych. Eugenika („dobrze urodzony”) – pojęcie wprowadzone w 1869 przez Francisa Galtona, kuzyna Karola Darwina, które dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt oraz ludzi, aby ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone. Hojne dotacje zasiliły badania Alfreda Kinseya.
Alfred Charles Kinsey (1894 – 1956 r.) – amerykański biolog. Autor nazwanego jego nazwiskiem Raportu, dzieła przełomowego w historii seksuologii. Profesor zoologii, w tym entomologii. W 1947 założył Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction na Indiana University, znany dzisiaj jako Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction (Kilsneyowski Instytut Badań nad Seksem, Płcią i Rozrodem). Współpracował z pedofilami, badając orgazmy dzieci. Gdy cel został osiągnięty (publikacja raportów o seksualnych preferencjach Amerykanów), nieprzydatny już dla swych mocodawców naukowiec został pozostawiony sam sobie i zdesperowany targnął się na swoje życie.
Moc oddziaływania rewolucji seksualnej odkryli behawioryści finansowani przez brytyjską rodzinę królewską, Rothschilda i Rockefellera, Watsona (IBM) w ramach działania Wellington House, a później Instytutu Tavistock. Początkowo badane były możliwości wpływania na opinię publiczną w kwestii przystąpienia do I wojny światowej, później nad zachowaniami konsumpcyjnymi, a następnie – nad zachowaniami i warunkowaniem społeczeństw w ogóle. Do grupy, o której mowa, należeli m.in. Edie Bernays (bratanek Freuda – ojciec Public Relations - Publicznych Relacji i komunikacji społecznej), Walter Lippmann, Margaret Mead (uważana za jedną z głównych propagatorek swobód seksualnych) i jej mąż, Gregory Bateson, Abraham Maslov i inni. Na jej obrzeżach swoje działania prowadził Aldous Huxley. To właśnie praca tego grona została zwieńczona sukcesem zawartym w stwierdzeniu Edie Bernaysa, który w swoim słynnym dziele Propaganda napisał, że „wszystko zaczęło się od seksu […] jeśli zrozumiemy mechanizmy działania i motywy zbiorowego umysłu, sprawowanie kontroli nad masami zgodnie z naszą wolą i bez ich wiedzy stanie się możliwe”. Freudowska psychoanaliza zdecydowanie skierowała Bernaysa ku eksperymentom, w których odkrył w seksie przydatne narzędzie socjotechniczne.
Interesująca w tym kontekście jest rola rodziny Huxleyów. Zaprzyjaźnieni z Darwinami, ale także i bliscy klanu Galtonów, byli tak dalece oddani koncepcji rasizmu, (Galton sam posiadał niewolników i uważał ich za pośredni etap pomiędzy małpą i człowiekiem), że w obrębie tych rodzin postanowiono wyselekcjonować wyjątkową linię potomków. Thomas i jego syn Julian Huxley byli zaangażowani w eugenikę i projekty społeczeństwa doskonałego. Julian Huxley został jednym z głównych dyrektorów Biura Eugenicznego, a później inicjatorem i pierwszym szefem ONZ-owskiej agendy UNESCO od początku zaangażowanej w rozpowszechnianie „praw reprodukcyjnych”.
Aldous Huxley, brat Juliana, twórca i kierujący programem dla CIA – MK-ULTRA (trwający 20 lat eksperyment wykorzystania LSD i innych halucynogenów w wojsku i podczas tortur), autor Brave New World („Nowego Wspaniałego Świata” – jednej z najpopularniejszych książek naszych czasów), poświęcił życie na rzecz eksperymentów i propagowania narkotyków. Tak zwane soma (fikcyjna używka wywołująca spłycenie afektu), podobnie jak swoboda seksualna, jest według Huxleya koniecznym elementem funkcjonowania opisanego przez niego społeczeństwa „szczęśliwego”. Jak twierdził Huxley, jego książka tylko opisuje konstrukt społeczeństwa dyskutowany w wąskich środowiskach – osobiście uważał go za bezduszny, ale w sposób nieunikniony i konsekwentnie wynikający z realizacji technokratycznych, aktualnie dyskutowanych w elitach celów. Jest to świat, w którym nie ma rodzin, ludzie są hodowani i „warunkowani” (jak w tresurze) przystosowywani od urodzenia do wyznaczonych im zadań. Druga żona Aldousa założyła Instytut warunkowania dzieci, które są wyjątkowo na to podatne, „zanim staną się ludźmi”.
W latach 60. duży kapitał popłynął do instytucji pracujących nad seksualizacją dzieci w Ameryce (Sexuality Information and Education Council of the United States – SIECUS - Rada ds. Informacji i Edukacji o Seksualności). W ostatnim czasie na naszym rynku tego typu akcje wspierały m.in. Netflix, Google, Morgan, czy Nielsen. Również eugenika i chorobliwe poczuwanie się do roli, w której decyduje się o jakości urodzenia i liczbie żyjących ludzi, leżało i leży nadal u podstaw ciągłego popychania tej machiny seksualnej naprzód – odkrycie, że im więcej seksu i antykoncepcji, tym zadanie jest prostsze i daje większą możliwość nadzoru.
„Prawa człowieka” – koń pociągowy nowej rewolucji seksualnej – stanowią serce idei liberalnych, a jednak to lewica powołała do życia światowe organizacje, które aktualnie znamy jako niekwestionowanych liderów i światowych dysponentów owych postulatów. To właśnie na gruncie rewolucji seksualnej liberalizm i socjalizm połączyły się uściskiem miłości „wyzwolenia i wyboru”.
Historia gender: https://www.youtube.com/watch?v=HQolXNwbEq0. Czas około 94 minuty. C.D.N.

Awatar użytkownika
Bruner
Guru
Posty: 260
Rejestracja: 03 gru 2008, 08:08

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Bruner » 10 lip 2019, 12:24

Dawno tu nie zaglądałem, widzę że dyskusja zmieniła się w monolog. Widać że Letnik nie ma co robić

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 lip 2019, 15:38

Nigdy nie wątpiłem w spostrzegawczość Brunera. Tak trzymaj ziomal.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 lip 2019, 15:51

Fakty biologiczne, których nikt nie chce znać - ROGAN & PETERSON: https://www.youtube.com/watch?v=K9BakxszIKw. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 lip 2019, 16:44

Różnica między kobietą, a mężczyzną - Jordan B Peterson & Camille Paglia: https://www.youtube.com/watch?v=EwdbDkNnfLI. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 lip 2019, 12:46

Seks: perspektywa ewolucyjna - Bret Weinstein & Heather Heying:
https://www.youtube.com/watch?v=BPqO8kr ... jQ&index=3. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 lip 2019, 12:49

Mężczyźni, którzy narzekają na żony - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=VtGt8fx ... k&index=28. Czas około 2 minuty.
W seksie nie ma nic niebezpiecznego? - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=IL3XEUz ... k&index=42. Czas około 4 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 lip 2019, 13:19

Blchary: https://youtu.be/V6GAG9i0zzQ?t=61. Czas około 17 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 lip 2019, 19:24

W związku z uchyleniem przez RIO uchwały Nr 53(VI)19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5908, przyjęto nową uchwałę Nr 66(VIII)19 z dnia 27 czerwca 2019 r., gdzie uwzględniono już zobowiązania spółki Poreco: http://www.poraj.bip.net.pl/?p=document ... ar_id=6023.
Na stronie 11 są podane planowane wysokości spłat długu Gminy do 2033 r.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 lip 2019, 19:36

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Poraj w dniu 17 lipca 2019 r.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6029.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 lip 2019, 08:59

C.D. Czy Polska się stanie drugą Irlandią? Jest taka scena z amerykańskiego filmu „Znikający punkt” nagranego w 1971 r., gdzie główny bohater jedzie drogą po pustkowiu i zatrzymuje go dwóch facetów z uszkodzonym samochodem. Na samochodzie jest napis „nowożeńcy”. Nasz bohater zabiera uszczęśliwionych gejów do samochodu i ruszają przed siebie. Jeden z gejów mówi do kierowcy: „jesteś bardzo miły”. Kierowca odpowiada obojętnie: „nie ma sprawy”. Gej pyta kierowcy: „coś nie tak”? Prawdopodobnie poczuł się obrażony brakiem zainteresowania ze strony kierowcy. Kierowca pyta: „niby dlaczego”? „Bo jesteś taki naburmuszony”. Kierowca: „bo taki już jestem”. Gej pyta: „z czego się śmiejesz”? Kierowca odpowiada: „wcale się nie śmieje”. Gej: „śmiejesz się, w głębi duszy się śmiejesz”. „Czy dlatego, że jesteśmy gejami”? Nie słysząc odpowiedzi, gej wyjmuje pistolet i przykłada do głowy kierowcy, mówiąc „to jest napad”. Kierowca zaczyna się śmiać. Gej pyta: „z czego rżysz maleńki”? A drugi gej chwyta kierowcę za włosy. Kierowca błyskawicznie załatwia gejów (był w Wietnamie) i wyrzuca ich razem z bagażami do rowu i odjeżdża. Jeden z pobitych gejów, pełen nienawiści wykrzykuje za odjeżdżającym kierowcą „dziwka”. Kierowca przeżył i wyszedł z tego zwycięsko.
Ta scena jest opisem tych operacji, które są stosowane i przeprowadzane od kilkudziesięciu lat na zachodnich społeczeństwach, a obecnie wprowadzanych u nas. Jest to metoda bezczelna i histeryczna, ale bardzo skuteczna. Tutaj jest tylko jeden zwycięzcą – LBGT. Uczestniczących w tych operacjach homoseksualistów i innych mniejszości nie trzeba szkolić jak dawniej klasę robotniczą. Oni od momentu wykrycia swojej odmienności przechodzą intensywne samo szkolenie. Będąc „odmieńcami”, muszą funkcjonować w heteroseksualnej rzeczywistości. Nieprzyjazne otoczenie programuje u nich nietolerancję i agresję oraz powoduje solidarność wszelkiej maści mniejszości. Korzystając z badań psychologów zachowań tych środowisk, marksiści doszli do wniosku, że te grupy znakomicie się nadają do wykorzystania w rewolucji antykulturowej. Są zdeterminowane, odważne, agresywne, ale potrzebują wsparcia oraz obrony. Ponieważ marksiści zaoferowali im wsparcie i obronę, w rewanżu mniejszości zaoferowali im pomoc w „unieszkodliwieniu” prawicowego społeczeństwa bez użycia siły. Dodatkowo marksiści otrzymali od LGBT bezwarunkowe poparcie polityczne. Jest to metoda tym potężniejsza, że działać może na każdego człowieka (wystarczy, że ma poglądy lewicowe) i nie wymaga od niego żadnych kwalifikacji, kosztów czy przygotowania. Umęczone społeczeństwo prowokacjami i paradami, obrażane i poniżane godzi się w końcu na zmiany prawne postulowane przez środowiska LGBT. Tak było w Hiszpanii, Portugalii i Irlandii, w katolickich krajach. Czy pójdziemy w ślady Irlandii?
Wracamy do filmu. Kierowca robi gejom przysługę, a oni wmawiają mu, że on się z nich śmieje w głębi duszy. Obecnie nazywa się to homofobią. Zaczynają go traktować jak wroga i uważają, że mają prawo wyjąć pistolet i przyłożyć mu do głowy. To jest dokładnie to, co się dzieje na paradach równości. Traktują wszystkich prawicowców jako wrogów i przykładają bezbronnemu społeczeństwu broń do głowy. Kierowca, ryzykując utratę życia, zdobył się na wyrzucenie ich z samochodu, a czy my jesteśmy w stanie usunąć ich z ulic? Chyba nie, bo nie jesteśmy komandosami. Czy oni mają nad nami przewagę? Tak, bo jesteśmy tolerancyjni, a oni nie. Oni są nietolerancyjni, agresywni i zdeterminowani. Przy obojętności katolików łatwo przewidzieć finał tej rewolucji. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że w rewolucji seksualnej nie chodzi o seks. W tej rewolucji chodzi o zniszczenie chrześcijaństwa, a seks jest tylko bardzo przydatnym narzędziem. Prawdopodobnie po zwycięstwie antykultury, rewolucja seksualna będzie częściowo cofnięta, bo większość będzie musiała się wziąć do roboty. Zdemoralizowane społeczeństwo terrorem zmusi się do pracy. Aby zastosować terror, muszą być przygotowane kadry. Właśnie środowiska LGBT przygotowują takie kadry, które po rewolucji obejmą strategiczne stanowiska.
Ofensywa gender: https://youtu.be/SjG7btrTKNk. Czas około 1 minuty.
Pedofilskie elity: https://www.youtube.com/watch?v=AR8TYlucd2U. Czas około 58 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 lip 2019, 11:08

Komentarz polityczny liberała: https://www.youtube.com/watch?v=Cb-MZBqjW5U. Czas około 20 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 lip 2019, 15:04

Prawda o rozwodzie: https://www.youtube.com/watch?v=DY3B-jmnKvI. Czas około 7 minut.
Prawda o samotnym macierzyństwie: https://www.youtube.com/watch?v=qgoAl7BV0wI. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 lip 2019, 09:04

Film o prawdzie i fałszu: https://www.youtube.com/watch?v=T1vW8YDDCSc. Czas około 100 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 lip 2019, 17:34

Czy poliamoria działa? - Joe Rogan & Bret Weinstein: https://www.youtube.com/watch?v=7J0Z7Re ... jQ&index=5. Czas około 12 minut.
Poliamoria, inaczej miłość mnoga czy wielomiłość, przez niektórych jest utożsamiana ze związkiem otwartym czy tzw. swingowaniem, gdzie seks odgrywa główną rolę. Inaczej mówiąc to związek miłosny z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie. Jak jednak przekonują zwolennicy poliamorii, w ich związku seks nie odgrywa pierwszorzędnej roli.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 lip 2019, 17:38

Łapówkowo: https://www.youtube.com/watch?v=ecBSaKr7Oxo. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 lip 2019, 09:00

C.D. Rewolucja seksualna w Rosji bolszewickiej. Pierwszą rewolucję seksualną w Rosji bolszewickiej wprowadził Lenin już w 1917 r. W okresie PRL-u te fakty były skrzętnie ukrywane: https://historia.org.pl/2015/07/08/bols ... seksualna/.
W grudniu 1917 r. przywódca bolszewików Włodzimierz Ilicz Lenin podpisał serię dekretów likwidujących w praktyce instytucję małżeństwa oraz znoszących dotychczasowe kary za utrzymywanie stosunków homoseksualnych i usuwanie ciąży. Tak zaczęła się w Rosji bolszewicka rewolucja seksualna, zmierzająca do rozbicia rodziny i zniszczenia starej, tzw. burżuazyjnej moralności. Obowiązujące w latach 20 hasło brzmiało: „Rozbijając ognisko rodzinne, wymierzamy ostateczny cios ustrojowi burżuazyjnemu”. Odbierane rodzinom dzieci umieszczano w domach dziecka. Przepełnionym domom dziecka brakowało pieniędzy na utrzymanie dzieci. Głodne dzieci zaczęły uprawiać prostytucję. I tak powstały pierwsze na świecie legalne domy publiczne dla pedofilów. Dochód z prostytucji nieletnich przeznaczano na utrzymanie i rozbudowę przepełnionych domów dziecka. Kiedy już wydawało się, że nie ma ratunku dla tych małych nieszczęśników, do akcji wkroczył Anton Semionowicz Makarenko. Z jego inicjatywy w Rosji zaczęły powstawać kolonie przeznaczone dla bezdomnych dzieci. Pierwszą taką bezprizorną „komunę” zorganizowano pod Moskwą, w miejscowości Bolszewo. Była to komuna chłopięca. Do Bolszewa kilkukrotnie przyjeżdżał sam Feliks Dzierżyński, który mawiał, że te smoluchy to moi najlepsi przyjaciele. Ja u nich odpoczywam. Czerwony kat lepiej czuł się wśród krańcowo zdemoralizowanych chłopców niż wśród swoich złowrogich czekistów. W każdym razie Dzierżyński doczekał się w Związku Radzieckim wielu kolonii i ośrodków dla młodzieży swego imienia.
Miliony zdziczałych dzieci. Przemilczany problem Związku Radzieckiego: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/ ... eckiego/#3.
W okresie rewolucji seksualnej w Rosji gwałty na żeńskiej i męskiej młodzieży głównie „burżuazyjnej” stały się normalnością. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. zauważono gwałty nie tylko na jeńcach, ale nawet na ciężko rannej męskiej młodzieży lwowskiej leżącej na polu walki. Były to odrażające elementy nowej „kultury” sowieckiej. Zdarzało się coraz powszechniej, że w moskiewskich tramwajach podróżowała naga gotowa do kopulacji rewolucyjna bolszewicka młodzież. W fabrykach gwałty na robotnicach przez aktyw rewolucyjny zaburzały tok produkcji. Wybuchły epidemie chorób wenerycznych. Szpitale nie miały leków (nie znano jeszcze antybiotyków). Dopiero po niewyobrażalnych szkodach społecznych Stalin w 1936 r. ograniczył rewolucję seksualną i pozamykał najbardziej aktywnych homoseksualistów i gwałcicieli. Potrzebował żołnierzy na wojnę, a nie „żołnierzy” do łóżka. Feministki wcielił do Armii Czerwonej, gdzie wiernie „służyły” ojczyźnie. Zatrzymanie rewolucji seksualnej w Rosji sowieckiej spotkało się z dużą krytyką marksistów zachodnich i amerykańskich. Rosję traktowano przez teoretyków marksizmu, jako poligon doświadczalny rewolucji seksualnej. W odwecie wstrzymano wszelkie zachodnie fundusze wspierające rewolucję seksualną w Rosji. Po tych doświadczeniach marksiści wschodni odrzucili rewolucję obyczajową proponowaną przez marksistów zachodnich. Konserwatyzm obyczajowy w bloku wschodnim utrzymano do upadku komunizmu .
Nasz generał też prawdopodobnie padł ofiarą pozostałości po sowieckiej rewolucji seksualnej. Wywodził się z rodziny szlacheckiej. Wychowany w patriotycznej rodzinie katolickiej i wychowanek katolickiej szkoły: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski. Zesłany wraz z rodziną na Syberię. W 1942 r. aresztowany na 3-tygodnie za odmowę przyjęcia radzieckiego tymczasowego zaświadczenia tożsamości (prawdziwy polski patriota). W swojej biografii przyznał, że w więzieniu po raz pierwszy doznał upokorzenia od innych. O co chodzi? 19-letni młodzieniec o dziewczęcej urodzie dostaje się do wieloosobowej celi sowieckiego więzienia. Czy został wielokrotnie wykorzystany? Czy to wpłynęło na jego miłość do ZSRR? Czy to wykorzystała NKWD do szantażu młodego chłopaka a później żołnierza? Czy były jakieś jeszcze inne kompromitujące Wojtka materiały? W każdym razie już w roku 1943 dostrzeżono w nim swojego bolszewika oraz oficera i skierowano do Szkoły Oficerskiej 1 Korpusu Sił Zbrojnych w Riazaniu (szkoła Ludowego Wojska Polskiego prowadzona przez sowietów). Czyżby to był pomysł NKWD, aby wychować sowieckiego agenta z polskim nazwiskiem i rodowodem? Błyskawiczna wojskowa kariera Jaruzelskiego potwierdza uwikłanie w agenturę. Czy sowieci, mając kompromitujące materiały na generała, zdobyli lojalnego wykonawcę rozkazów Moskwy? Czy umocowany w najwyższych organach Polski Ludowej był dalej lojalnym wykonawcą rozkazów Moskwy? Doświadczenia syberyjskie niewątpliwie wpłynęły również na jego życie prywatne. Ożenił się w 1960 roku w wieku 37 lat. Żona w wywiadzie przyznała, że na pierwszą randkę Jaruzelski przyszedł z mamusią. Natura nie pozwoliła mu też na spłodzenie męskiego potomka.
Rozmowa o rewolucji seksualnej w Rosji i jej społecznych skutkach: https://www.youtube.com/watch?v=b_QzbgMT-Ag. Nagranie z 2014 r. Czas około 46 min.
Czy Stalin był homoseksualistą? https://www.youtube.com/watch?v=J2S9fG7A7Ag. Czas około 2 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 lip 2019, 11:00

5G i telefony komórkowe - czy są dla nas zagrożeniem? https://www.youtube.com/watch?v=RQEMyutwyZM. Czas około 38 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 lip 2019, 17:05

Wakacje w Niebie: https://www.youtube.com/watch?v=gW148aUD1WQ. Czas około 10 minut.
Świętokrzyskie Style: https://www.youtube.com/watch?v=6tKc_-R ... M&index=27.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 lip 2019, 10:09

Jordan B Peterson. Jak uczyć myślenia krytycznego? https://www.youtube.com/watch?v=PcefQdy ... 8P-MTqHctk. Czas około 4 minuty.
NIE WIEM, ALE SIĘ WYPOWIEM: https://www.youtube.com/watch?v=Oc12HjsdCSQ. Czas około 26 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 lip 2019, 09:32

C.D. Rewolucja seksualna w PRL. Stan wojenny bardzo źle został przyjęty przez polską młodzież. Zapanował stan beznadziei. Władzę PRL widząc ten stan, postanowiły wykorzystać doświadczenia obyczajowe zachodniej lewicy z lat 60. Tuż po ogłoszeniu stanu wojennego ukazuje się książka „Sztuka kochania” Michaliny Wisłockiej. Po pewnym czasie pojawia się „Kamasutra”. Są to książki o technikach seksualnych zachęcające młodzież do eksperymentów. Jednak na Zachodzie w latach 60. zachęcano młodzież do działań politycznych służących poszerzeniu wolności obyczajowych, a w Polsce próbowano odciągnąć młodzież od polityki i zapędzić ją do łóżka. Był to dość ryzykowny eksperyment. Stan wojenny doprowadził polskie społeczeństwo do „dobrobytu” na poziomie Bangladeszu. Ponieważ w biednych krajach młodzież i dzieci szukają poprawy swojego nastroju w narkotykach, również w Polsce powstało takie zjawisko. Nastąpił wysyp „butaprenowych” nieletnich narkomanów. „Butaprenowych”, bo nie było dostępu do marihuany i innych „tanich” narkotyków. Pierwszy odzew był wśród dzieci najbiedniejszych i z rodzin alkoholików. Zjawisko się szybko rozprzestrzeniało również na inne bardziej zadbane dzieci. Nawet w czasie przerw lekcyjnych wąchano klej po kątach.
Zjawisko to nigdy nie doczekało się solidnego opracowania. Bano się tego tematu? Jest to do dzisiaj temat tabu, praktycznie nieanalizowany przez socjologów, seksuologów, psychologów i polityków. Na ulicach naszych miast pojawiły się półprzytomne dzieci w wieku 7-15 lat z plastikowymi workami napełnionymi „Butaprenem”. Potem pojawiały się grupki narkotyzujących się dzieci i młodzieży w podmiejskich lasach i parkach. Ponieważ „Butapren” był dostępny we wszystkich sklepach szewskich, chemicznych i budowlanych walka z tym zjawiskiem była praktycznie niemożliwa. Spragnione kleju dzieci gotowe były na wszystko. Zamroczone klejem dziecko nawet nie wiedziało co się z nim dzieje. Rozbudzona seksualnie młodzież szczególnie książką „Kamasutra” i narkotyk w postaci kleju stworzyło niebezpieczną mieszankę. Dzieci były wykorzystywane seksualnie przez starszych kolegów i pedofilów za tubkę kleju. Później dzieci same proponowały usługi seksualne za pieniądze. Był to okres największego rozkwitu prostytucji i homoseksualizmu w Polsce. Ta nasilająca się rozwiązłość obyczajowa młodzieży miała cechy rewolucji seksualnej.
Setki tysięcy młodych ludzi zniszczyło sobie „Butaprenem” pamięć i inteligencję. Wielu wartościowych młodych ludzi skończyło życie, wchodząc w twarde narkotyki (heroinę) oraz w alkoholizm. Najważniejsze jednak było uwikłanie rodzin w poważne problemy swoich dzieci. Zmusiło to skutecznie rodziców do zaprzestania zajmowania się polityką. Dodatkowo zmuszenie do emigracji politycznej setek tysięcy wykształconych ludzi miało wybić zęby rewolucji solidarnościowej. To była zbrodnia przeciw narodowi polskiemu. Czy nasz Wymiar Sprawiedliwości stanął na wysokości zadania i ukarał tych zbrodniarzy? Nie. Dalej odpowiedzialni za to ludzie mieli decydujący wpływ na politykę po 1990. roku. Duża część społeczeństwa z głupoty jest w dalszym ciągu dumna z dokonań generała.
Następne zjawisko z okresu stanu wojennego to prostytucja nastoletnich dziewczyn i chłopców przy granicy niemieckiej. To zjawisko zostało przeniesione w głąb kraju i było skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną. Podobno aktyw partyjni i towarzysze na „dole” o tym zjawisku nic nie wiedzieli. Czasami pojawiały się nocne reportaże w TV powierzchownie omawiające to zjawisko. Na weekend zjeżdżała się pod granicę niemiecką „dobrze poinformowana” młodzież z całej Polski. Każdy Niemieć za 10 marek zachodnich mógł mieć dowolną polską nastolatkę lub nastolatka. A za 20 marek zachodnich (równowartość średniej płacy w Polsce) Niemiec otrzymywał najbardziej wyrafinowany seks z nastolatkami. Niemcy słyną z takich perwersji. Były przypadki, że polscy chłopcy bili się o niemieckiego klienta. Wszystko z komunistycznego dobrobytu. Pojawiali się również w Polsce seks turyści z innych krajów zachodnich. Dzisiejsze wyśmiewane przez rewolucjonistów 500+ skutecznie zmniejsza zjawisko prostytucji nieletnich w Polsce. Chroni dzieci przed wczesną seksualizacją i hamuje rozwój rewolucji seksualnej. Dlatego te 500+ jest tak atakowane przez neomarksistów i doprowadza ich do szału.
Coraz więcej dzieci i młodzieży uciekało z domów. Wyjeżdżali do dużych miast i tam za jedzenie i spanie byli wykorzystywani seksualnie. W Warszawie było kilka miejsc zbiórek dzieci i młodzieży na „gigancie”, gdzie można było nawiązać nowe znajomości i się najeść, wykąpać i przespać za seks. Takich „gigantów” przewożono również do mniejszych miast w ramach wymiany. W tym okresie bardzo nasiliły się zabójstwa homoseksualistów. Było to bardzo dziwne zjawisko, które również nie zbadano. Obecnie ilość i aktywność homoseksualistów jest większa, a o zabójstwach homoseksualistów się praktycznie nie słyszy. Pojawiały się wtedy informację, że te zabójstwa były inspirowane przez służby. Podobno pozbywano się tych homoseksualistów, którzy źle się wypowiadali o PRL lub walczyli z komuną. Władzę PRL w drugiej połowie lat 80. zorientowały się, że tracą kontrole nad tymi zjawiskami i zdecydowały się na działanie. Ogłoszono tajną akcję pod kryptonimem „Hiacynt”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_%E2 ... t%E2%80%9D. Milicja przystąpiła do legitymowania i spisywania wszystkich osób podejrzanych o homoseksualizm. Robiono naloty na homoseksualne i pedofilskie „meliny”. Zdarzało się, że np. u urzędnika państwowego nocowało kilka dziewczyn i kilku chłopców. Zakładano kartoteki wszystkim, jak leci. Ciekawe, że wolnościowiec Korwin Mikke do dzisiaj popiera tę milicyjną akcję. Władze PRL były w szoku, gdy przedstawiono raport z tej akcji. Szokowała liczba zarejestrowanych osób. Ponieważ wielu homoseksualistów było zaangażowanych w „antykomunistyczną” działalność (popierali zachodnich neomarksistów i ich wolność obyczajową), ten rejestr wykorzystywała też Służba Bezpieczeństwa do swoich celów. Mając dowody na kontakty seksualne z nieletnimi, zmuszali zarejestrowane osoby do podpisu zgody na współpracę. Natomiast tych zarejestrowanych nieletnich głównie z dobrych domów, którzy przewijali się w tych kartotekach, wykorzystywano do demoralizacji księży. Wysyłano ich na pielgrzymki, do seminariów (mieli się zaprzyjaźniać z klerykami), i do wybranych parafii. Taki uwiedziony ksiądz był później szantażowany przez SB i zmuszony do podpisu współpracy. Był to jeden z podstawowych sposobów werbowania konfidentów w Kościele. Nie wiadomo ilu księży, czy kleryków oparło się tym działaniom. Hierarchowie kościelni bali się lustracji i przez lata próbowali ukrywać te mechanizmy stosowane przez służby. Po latach to zaniechanie mocno się zemściło na hierarchach kościelnych.
Pornografia i prostytucja w PRL: https://www.youtube.com/watch?v=CsLNlbgOvQA. Czas około 24 minuty.
Prawdę mówiąc - Prostytucja nieletnich (rok 2012): https://www.youtube.com/watch?v=-5BiJZKvHzg. Czas około 24 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 lip 2019, 12:21

Naukowa różnica między byciem sexy, a pięknem - Joe Rogan & Bret Weinstein: https://www.youtube.com/watch?v=aZRx7dVJ0nk. Czas około 9 minut.
Religia w polityce i małżeństwa homoseksualne - Ben Shapiro & Dave Rubin: https://www.youtube.com/watch?v=h7alPC7-5KM. Czas około 14 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 lip 2019, 09:45

Inteligencja, edukacja i pieniądze | Kto powinien zarabiać? - Jordan B Peterson:
https://www.youtube.com/watch?v=iCCzUoF ... k&index=23. Czas około 6 minut.
Psychopaci: jak ich rozpoznać? - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=tNjATw95c9k. Czas około 4 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 lip 2019, 17:49

Blachary: https://www.youtube.com/watch?v=olZAV-03brI. Czas około 7 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 lip 2019, 09:50

C.D. Emigracja z Afryki. Obecnie pojawiają się informację o przygotowaniach nastoletnich Afrykanów i Arabów do europejskiego dobrobytu. Na podróż do Europy ci najbiedniejsi muszą sobie podobno zarobić swoim ciałem. Są odpowiednie „meliny”, gdzie wre praca „turystów” europejskich. Płaci się głównie w euro. Taka emigrantka, czy emigrant musi się mocno poświęcić i napracować, aby zarobić kilka tysięcy euro na podróż do Europy. Gdy zarobią potrzebną kwotę i przyjadą do Europy to europejscy homoseksualiści i pedofile, mają już gotowy „materiał” do wykorzystania za drobne euro. Dlatego tak jest akceptowana emigracja do Europy szczególnie atrakcyjnych arabów nie tylko przez homoseksualistów i pedofilów, ale i przez feministki i heteroseksualistów. Zapotrzebowanie na piękne arabki i przystojnych arabów w Europie ciągle wzrasta. Ci zamożniejsi, co się wywinęli z takich „kursów”, są z kolei zagrożeniem terrorystycznym. Chcą pomścić swoich wykorzystanych „braci” i karać niewiernych. Mamy tu znakomicie pomyślany przez marksistów plan na chaos kulturalny, społeczny i polityczny konieczny i do wywołania rewolucji w Europie. Tak chce się uderzyć w znienawidzony przez marksistów kapitalizm.
Tylko dla dorosłych. Afrykańskie dzieci i prostytutki w Europie: https://www.youtube.com/watch?v=N1WpLZU3DO4. Czas około 87 minut.
Seksturystyka dziecięca Tropem pedofilów: https://www.youtube.com/watch?v=WHeT_x_wLnM. Czas około 36 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 lip 2019, 13:33

Aktualny komentarz polityczny liberała: https://www.youtube.com/watch?v=37peXDR549k. Czas około 20 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 lip 2019, 15:21

Jak zdobyć szacunek do samego siebie? - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=9O3gxALU5_g. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 lip 2019, 09:24

Poznaj swoją ciemną stronę - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=XwRMJzVymHE. Czas około 6 minut.
Po co rozwijać swojego wewnętrznego psychopatę? - Jordan Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=thXA-8D ... 8P-MTqHctk. Czas około 6 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 lip 2019, 20:31


letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 lip 2019, 08:53

C.D. Narkotyki, muzyka i seks. Wiemy już, że główną siłą rewolucyjną dla nowych marksistów jest młodzież dążąca do zaspokojenia popędu seksualnego wbrew normom społecznym. Aby powiększać szeregi rewolucyjnej młodzieży, wymyślono programy wspierające rozrost tych grup. Jednym z tych programów jest żądanie wprowadzenia nie tylko edukacji seksualnej w szkołach, ale również legalizacji marihuany. Edukacja seksualna jako taka nie budzi powszechnego sprzeciwu więc próbuje się ją wykorzystać do seksualizacji dzieci, a w konsekwencji do powiększenia liczby młodych osób uzależnionych od seksu. Osoba uzależniona od seksu jest tolerancyjna dla alternatywnego seksu i staje się twardym elektoratem lewicy. Drugim elementem programu nowych marksistów jest szerzenie tzw. miękkich narkotyków wśród młodzieży. Narkotyki znakomicie niwelują „fałszywy” wstyd przed wyzwolonym seksem. Rośnie tolerancja na wyzwolony seks, co umożliwia odkrywanie nowych wrażeń i przyjemności. Połączenie marihuany z seksem uwalnia młodzież spod religijnych zakazów i norm kulturowych i obyczajowych. Ecstasy, dopalacze i tabletki gwałtu wzmacniają to zjawisko. Seks oralny i analny (aktywny i bierny) za narkotyk to częste zjawisko na imprezach. Tak powiększa się liczebność gejów i lesbijek wśród nie tylko biedniejszej młodzieży.
Ecstasy (MDMA) to narkotyk popularny wśród tak zwanych „niedzielnych narkomanów” - osób, które sięgają po środki psychoaktywne tylko w weekendy, często przy okazji wyjścia do klubu czy na koncert. Ecstasy (inaczej piguły, pixy, dropsy) nie jest tak toksyczne, jak „twarde” narkotyki, ale może być bardzo niebezpieczne dla osób mających problemy z układem krążenia – w niektórych przypadkach wystarczy jedna tabletka, aby doprowadzić do zapaści i w konsekwencji do zgonu.
Walka a religią i jej ośmieszanie powiększa szeregi ateistów. Dorastający homoseksualiści szybko tracą wiarę i zasilają szeregi ateistów. W ten sposób rosną grupy osób gotowych do walki z religią. Pierwsze doświadczenia w rewolucjonizowaniu młodzieży marksiści zdobyli w latach 60. Była to pierwsza częściowo udana hipisowska rewolucja seksualna, która zapoczątkowała wieloletni proces jej udoskonalania i wdrażania. Ostatecznie opracowano sprytnie pomyślaną metodę na samonapędzającą się rewolucję seksualną. Rewolucja seksualna ma utorować drogę do tej zasadniczej rewolucji, o której marzą marksiści.
Hipisi. Bardziej szczegółowe omówienie ruchów hipisowski pozwoli nam poznać proces stopniowego eliminowania tradycyjnej kultury wśród dzieci i młodzieży i zastępowania jej seksem, narkotykami i muzyką.
W drugiej połowie lat 60. udało się marksistom wywołać w USA i Europie rewolucję hipisowską zwaną również seksualną. Dużą rolę w tej rewolucji odegrały właśnie narkotyki i muzyka. Rewolucja wybuchła w miastach we Francji, Niemiec Zachodnich, Włoch, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Japonii, a także w mniejszym stopniu w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji i w Austrii.
Rewolucja seksualna w USA: https://www.youtube.com/watch?v=KLPjnRptKMs. Czas około 5 minut.
Lato miłości (tylko dla dorosłych). Po hipisowskie subkultury: https://www.youtube.com/watch?v=A6IfSkXZ3yE. Czas około 53 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 lip 2019, 18:01

Dlaczego warto być niebezpiecznym - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=p5_OV3w ... k&index=46. Czas około 10 minut.
Czy warto być potworem? - ROGAN & PETERSON: https://www.youtube.com/watch?v=nv9VvRlAbPA. Czas około 6 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 lip 2019, 19:41

Blokady pierwszej parady równości w Białymstoku – 20.07.2019 r.: https://www.facebook.com/oko.press/vide ... =2&theater. Czas około 40 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 lip 2019, 23:00

Proszę obejrzeć, jak sprytnie obmyślono plan podsycaniu konfliktów społecznych. Środowiska katolickie są bezsilne. Dokonano podziału mieszkańców Białegostoku perfekcyjnie. Organizacje LGBT narzucają pole konfliktu doprowadzając bezsilnych narodowców do szału. Tak postępuje rewolucja obyczajowa i rosną szeregi zwolenników LGBT.
Relacja Mediów Narodowych z marszu równości w Białymstoku (20.07.2019 r.) Reporter nieźle się wysila, aby zafałszować rzeczywistość: https://www.youtube.com/watch?v=aDzrqOgDQqI. Czas około 78 minut.
Momenty z pierwszego marszu równości w Białymstoku (20.07.2019 r): https://www.youtube.com/watch?v=B6-mSjPIgjM. Czas około 7 minut.
Rozbicie blokady przez Policję: https://www.youtube.com/watch?v=wrfnsYvX0No. Czas około 5 minut.
Dla dorosłych: https://www.youtube.com/watch?v=KTFBjW_dScA. Czas około 12 minut.
Rozbicie kolejnej blokady przez Policję: https://www.youtube.com/watch?v=CcNVnvXsYOI. Czas około 2 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 lip 2019, 09:06


letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 lip 2019, 09:19

Po co być odpowiedzialnym dorosłym? - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=fH0YhsD2lJo. Czas około 11 minut.
Jak mając 25 lat ogarnąłem samego siebie - Jordan Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=Vxx3hzA ... tk&index=2. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 lip 2019, 15:39

Kabaret. Egzamin Ósmoklasisty: https://www.youtube.com/watch?v=oaapoLo4_Ns. Czas około 41 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 22 lip 2019, 09:42

C.D. Pierwsi hippisi w PRL pojawili się już w 1967 roku, zaraz po przedrukach artykułów o nowym ruchu z zachodniej prasy w tygodniku „Forum”. Początkowo władze komunistyczne widziały rewoltę młodzieży na Zachodzie jako przejaw upadku kapitalizmu i triumfu socjalizmu. Podczas gdy na Zachodzie hippisi występowali przeciwko burżuazyjnej władzy, konsumpcji i pieniądza, w Polsce sprzeciw młodzieży skierował się przeciwko komunistycznej tyranii. Po 1968 hippisami zaczęła interesować się Milicja Obywatelska, a w prasie zaczęły się ataki propagandowe. Ówczesne gazety („itd”, „Żołnierz Wolności”, „Polityka”, „Przekrój”, „Radar”, „Sztandar Młodych”) przedstawiały w artykułach hippisów jako wyrzutków społeczeństwa, leni wpatrzonych w amerykańską modę. Okazało się, że ruch antykapitalistyczny i socjalistyczny przekształcił się w Polsce w antykomunistyczny. Hipisi odrzucali komunizm sowiecki, ale popierali marksistów zachodnich. Dla nich istotna była wolność obyczajowa, jaką głosili komuniści zachodni.
Polscy hippisi zakładali komuny, w których żyli wspólnie, mieli wspólne ubrania, dzielili zarobki na utrzymanie, organizowali letnie zloty. Przyjęło się, że każdy nosił przy sobie odpis wiersza Skowyt Allena Ginsberga i odczytywał go przynajmniej raz dziennie. Poemat ten kompletnie „odjechany” pokazuje, jakie „wartości” chcieli marksiści zachodni przekazać młodzieży. Podaje link do filmu, gdzie aktorzy czytają wiersz „Skowyt”. Jest to film tylko dla dorosłych: https://www.youtube.com/watch?v=M1WID8K66cc. Czas około 14 minut. Ten popularny wśród młodzieży hipisowskiej poemat musiał wywrzeć destrukcyjny wpływ na kulturę europejską i amerykańską. Jest tam np. opis hipisów błyskających pośladkami i nagością w jeziorze, dających zadek z radością świętobliwym motocyklistom, wrzeszcząc przy tym z uciechy. Amerykańskie gangi motocyklowe poszukiwali koczujące grupy hipisów i urządzali z nimi orgie heteroseksualne i homoseksualne.
Polscy hipisi od hippisów z Zachodu nie przejęli wolnego seksu, chociaż związki wśród nich były znacznie luźniejsze. LSD i inne narkotyki długo pozostawały poza ich zasięgiem. Początkowo ich surogatem było tri – rozpuszczalnik do czyszczenia ubrań oraz szewski klej butapren. Później fermetrazyna – środek na odchudzanie produkcji jugosłowiańskiej zawierający amfetaminę, który kupowano na fałszywe recepty. Równie popularne były tabletki przeciw chorobie Parkinsona – parkopan (zwany „parkanem” lub „sztachetą”) lub oślepiające, też dostępne wtedy bez recepty w aptekach krople Inoziemcowa zawierające opium. W aptekach kupowano też papierosy dla astmatyków Astmosan, zawierające w składzie liście bielunia dziędzierzawy zawierającego m.in. atropinę. Śmiercionośny makowy kompot pojawił się w Gdańsku w 1976 r. – technologię jego otrzymywania opracowali studenci chemii miejscowej uczelni. Później młodzi ludzie z Zachodu zaczęli przywozić haszysz, marihuanę, a nawet LSD. To ostatnie było jednak w osiemdziesiątych latach wciąż rzadkością – korzystano głównie z obróbki mleczka makowego. W materiałach zbieranych przez Służbę Bezpieczeństwa pojawiła się następująca notka (dot. koncertu i hippisów z Jarocina): Dużo zmartwienia wywołuje fakt, że kończy się słoma makowa. W związku z powyższym część z ww. osób zaczyna odwiedzać lekarzy psychiatrów, by tą drogą (legalnie) otrzymać leki psychotropowe. Klej „Butapren” oraz heroina otrzymywana z mleczka makowego i słomy makowej zniszczyły życie wielu wartościowym młodym ludziom w PRL. Były też próby przygarnięcia polskiej antykulturowej hipisowskiej młodzieży przez Kościół wyznający tradycyjną kulturę (pielgrzymki na Jasną Górę itp.).
Hipisi w PRL, wybory w PRL: https://www.youtube.com/watch?v=f1u_uHfhNEQ. Czas około 15 min.
Rewolucja w 1968 r. oczami marksistów z „Polityki”: https://www.youtube.com/watch?v=ynLdL4tJEzs. Czas około 2 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 22 lip 2019, 16:01

Jak zniszczyć życie sobie i innym? - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=mo1QfaS_CVY. Czas około 9 minut.
Jak radzić sobie z ludźmi nieobliczalnymi - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=3UTgZKfpvh0. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 lip 2019, 09:51

Sokrates i siła prawdy - Jordan B Peterson & Timon Dias: https://www.youtube.com/watch?v=yXYrzxiZwd8. Czas około 5 minut.
Porada dla ludzi z depresją - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=FtrWPQ4 ... k&index=35. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 lip 2019, 09:09

C.D. Hipisi w Polsce. Od jesieni 1967 partia (PZPR) poprzez Służbę Bezpieczeństwa zaczęła inwigilować środowiska hippisowskie. Zaczęły się aresztowania pod różnymi pretekstami, katowanie aż do krwi i uszkodzeń ciał połączone z goleniem włosów do łysej skóry (ciekawostką jest fakt, iż aresztowanym hippisom milicjanci nie golili bród), przetrzymywanie ich w areszcie po kilka tygodni lub miesięcy, nie licząc aresztowań za uchylanie się od służby wojskowej. Szczególne nasilenie represji SB nastąpiło po wybuchu tzw. Wiosny Praskiej, po styczniu 1968. Miało to związek z artykułem w Komsomolskiej Prawdzie, w którym skrytykowano długie włosy i wielkie maltańskie krzyże noszone na szyjach przez czechosłowackich hippisów. Wykorzystywano również zarzuty o szerzenie narkomanii.
Zespołem najbardziej identyfikującym się z ruchem hipisowskim był Osjan (polski zespół muzyczny- powstał w 1971 r.), z którego wyrósł zespół Maanam, a Olga Jackowska, należąc do ruchu hippisowskiego, przyjęła imię Kora. Idee oraz odwołania do ruchu hippisowskiego można odnaleźć w tekstach Czerwonych Gitar („kwiaty we włosach potargał wiatr”), Maryli Rodowicz („za duże buty miał mały żołnierz”), Marka Jackowskiego („Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba”). Jedną z najbardziej znanych grup hipisowskich w latach 60. była 74 Grupa Biednych z Ustki. Założycielem grupy był J. Izdebski. Nieoficjalnym hymnem polskich hippisów była śpiewana przy gitarze, piosenka Grosza nie mam, zaczynająca się od słów: Ja o drogę się nie pytam, bo nieważny dla mnie czas. Poetą chętnie czytanym był Edward Stachura. Najbardziej znaną instytucją wyrosłą z tego nurtu jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak przyznaje, że należał do grupy mazowieckich hippisów, zapatrzonych na „swoich” amerykańskich „braci”, a jego Przystanek Woodstock wyrósł z legendy Woodstock 1969, która w nim wzrastała. Obecnie zmieniono nazwę na Pol'and'Rock Festival. Jest to festiwal dalej podtrzymujący hipisowskie tradycje wolnej miłości wspomaganej narkotykami. Jest to próba stworzenia marksistowskiego przyczółka i wykorzystania go do rewoltowania młodzieży.
Michel Houelebecqua w książce „Cząstki elementarne" napisał, że ruch hipisowski i rewolucja obyczajowa zniszczyły relacje międzyludzkie, doprowadzając do upadku wartości rodzinnych. Wszystko zgodnie z marksistowską koncepcją rewolucji kulturalnej.
Michel Houellebecq (właściwie Michel Thomas ur. 26 lutego 1956 r.) – francuski pisarz, eseista, poeta i autor piosenek.
Zlot hipisów na Jasnej Górze w 1978 r.: https://www.youtube.com/watch?v=VY23wAUsFaQ. Czas około 10 minut.
Komuna Ottona Muehla: https://www.youtube.com/watch?v=hcgjrWEdf64. Czas około 3 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 lip 2019, 21:11

Zaburzenie osobowości typu borderline - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=5rW3du5f9dw. Czas około 7 minut.
Porada dla ludzi kreatywnych i znerwicowanych - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=VZWDGwLK2Eo. Czas około 4 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 lip 2019, 08:44

Psychologia uzależnienia - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=TL9iC1T ... k&index=61. Czas około 5 minut.
Cena uzależnienia - Jordan B Peterson & Stefan Molyneux: https://www.youtube.com/watch?v=hd6iZBJPXl4. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 lip 2019, 11:44

Jak nauczyciele bezkarnie zaorali polską młodzież: Natychmiast powinni dostać podwyżkę od wrogów Polski, co najmniej po 1000 zł: https://www.youtube.com/watch?v=2EFmU3-gcrg. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 lip 2019, 09:39

C.D. Narkomania w PRL. Ogólnie można podzielić narkomanię młodzieży w okresie PRL na trzy okresy.
Pierwszy okres to okres do końca lat 60. Można nazwać ten okres „okresem medycznym”, w którym przeważała lekomania (morfina i amfetamina). Preparaty te zażywały głównie osoby dorosłe, najczęściej związane bezpośrednio lub pośrednio z medycyną (lekarze, pielęgniarki, personel szpitalny). Nie notowano uzależnień wśród dzieci. Uzależnienia od medykamentów stosowanych w psychiatrii otwartej i zamkniętej były często spowodowane przepisaniem przez lekarzy zbyt dużej dawki środków psychoaktywnych, zwłaszcza środków nasennych i uspokajających. Dochodziło również do przypadków uzależnień pacjentów chirurgicznych, przyjmujących środki przeciwbólowe.
Drugi okres zwany „okres młodzieżowy” to przełom lat 60. i 70. W tym czasie lekomania stała się popularna wśród młodszych odbiorców. W okresie tym młodzi ludzie zaczęli eksperymentować z detergentami i substancjami wykorzystywanymi w gospodarstwach domowych.
Wraz z płynnym przejściem z „okresu medycznego” w „młodzieżowy”, narkotyki stały się popularniejsze wśród szerszego i zdecydowanie młodszego grona odbiorców. W związku z trudnościami w dostępie do środków odurzających młodzi ludzie zaczęli eksperymentować z ogólnodostępnymi substancjami. Sięgano do domowej apteczki, np. po aspirynę czy preparaty przyjmowane przez krewnych: środki pobudzające, czy preparaty wykorzystywane przy leczeniu Parkinsona lub otyłości. Dla wzmocnienia efektu odurzenia leki mieszano, tworząc niejednokrotnie zupełnie przypadkowe zestawy o trudnych do przewidzenia efektach.
Doskonałym przykładem pomysłowości było przetwarzanie środków medycznych zawierających opiaty jak np. krople Inoziemcowa. Preparat ten, stosowany powszechnie w warunkach domowych na ból żołądka, zawierał w swoim składzie pewną dawkę opium. Wystarczyło podgrzać lek, aby odparować zbędne związki. Pozyskane opium można było przyjąć doustnie lub dożylnie. W związku z powyższym procederem krople zostały z czasem wycofane z obrotu.
Poszukując nowych doznań, młodzi ludzie sięgnęli nawet po ogólnodostępne substancje wykorzystywane w gospodarstwie domowym. W latach 60. i 70. popularność zdobył płyn „Tri”, służący do usuwania na sucho plam z tekstyliów. Był tani i dostępny w każdej drogerii. Wdychanie jego oparów pozwalało szybko osiągnąć upojenie narkotyczne. Inhalacja „Tri” powodowała euforię, której niekiedy towarzyszyły również halucynacje wzrokowo-słuchowe. W związku z wykorzystywaniem „Tri” przez młodzież do odurzania się płyn ten zniknął ze sklepowych półek. Zamiennikiem „Tri”, choć nie tak skutecznym, stały się proszki do prania, np. „E”, czy „IXI”. Zawierały one dużo substancji enzymatycznych, które po podgrzaniu – najlepiej na patelni – utleniały się i zaczynały parować. Inhalacja oparów pozwalała osiągnąć stany euforyczne. „Smażony” proszek wdychano często grupowo, w zamkniętych, niewietrzonych pomieszczeniach. Odurzano się również innymi ogólnodostępnymi środkami: detergentami do mycia naczyń, a nawet pastą do butów. Popularne, zwłaszcza wśród młodszych poszukiwaczy wrażeń było również wąchanie par rozpuszczalników, benzyny, kleju Butapren lub substancji, w skład których wchodziła nitroceluloza (lakiery). Wlewano je do słoików lub torebek, skąd wdychano opary. Efektem były halucynacje i chwilowe upośledzenie motoryczne. W dokumentach Departamentu Profilaktyki oraz Współdziałania z Organizacjami Państwowymi i Organizacjami Społecznymi Prokuratury Generalnej znajduje się informacja, że do narkotyzowania się młodzi ludzie wykorzystywali również ładunki gaśnic przeciwpożarowych. Nie ma informacji dotyczącej skuteczności tej ostatniej metody.
Dla zwielokrotnienia efektu zwiększano dawki. Było to jednakże ryzykowne, gdyż wdychanie wymienionych substancji mogło doprowadzić do ostrego zatrucia. Opary mogły uszkodzić niektóre narządy wewnętrzne oraz komórki mózgowe. Przedawkowanie groziło nie tylko zdrowiu, ale i życiu inhalującego. W opracowaniu dotyczącym ruchu hippisowskiego sporządzonym przez Służbę Bezpieczeństwa dla władz miejskich Warszawy oraz Komendy Głównej, Wojewódzkiej i Stołecznej Milicji Obywatelskiej znaleźć można informację, że w roku 1969 zanotowano na terenie kraju kilka zatruć oparami tri. Dużym problemem było utrudnienie młodym dostępu do rozpuszczalników i kleju.
Źródło: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/b ... dziezy.pdf.
Taśmoteka o narkomani: https://www.youtube.com/watch?v=BWw_mr_81XY. Czas około 32 minuty. Film pokazuje jak trudno młodzieży uświadomić niebezpieczeństwa związane z narkomanią. Nasze szkoły w dalszym ciągu nie uczą dzieci i młodzieży myślenia i wyciągania logicznych wniosków. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 lip 2019, 17:49

Jak unikać alkoholu? – Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=8xRIIqQ1G2k. Czas około 4 minuty.
Niepozorny zabójca: https://www.youtube.com/watch?v=gQEfx4N2zDY. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 lip 2019, 22:34

JESTEM JESZCZE KAWALEREM wyk.CieNTY WALENTY'': https://www.youtube.com/watch?v=HuCX6ZE ... M&index=36.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 lip 2019, 09:58

Pandemia Pornografii: https://www.youtube.com/watch?v=KVbWHyc_-So. Czas około 12 minut.
Czy filmy PORNO są szkodliwe? - co sądzi o tym nauka: https://www.youtube.com/watch?v=l8hsa_xJP5w. Czas około 28 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 lip 2019, 10:03

C.D. Narkomania w PRL. W Polsce młodzi ludzie rzadziej sięgali po naturalne halucynogeny. Eksperymentatorzy, którzy zdecydowali się z nich skorzystać, nie mieli większego problemu ze znalezieniem dla siebie czegoś „odlotowego”. Polskie lasy i parki pełne były (i do tej pory są) roślin o właściwościach narkotycznych. Wśród zwolenników naturalnych metod popularne były grzyby psylocybinowe (tzw. magiczne grzybki, np. łysiczka meksykańska) czy muskarynowe (np. muchomor czerwony) oraz rośliny zawierające atropinę (np. wilcza jagoda lub bieluń dziędzierzawa). Przyjmowano je zazwyczaj doustnie, jedząc owoce i grzyby (bezpośrednio lub po ususzeniu), przygotowując wywary lub żując nasiona. Efektem były „trwające kilka godzin zmiany nastroju, euforii, rozkojarzenie oraz halucynacje wzrokowe”.
Jedną z najciekawszych metod odurzania się było palenie skórek banana, często w połączeniu z marihuaną lub haszyszem. Miało to teoretycznie niwelować charakterystyczny zapach kannabinoli, wzmagając jednocześnie działanie narkotyku. Naukowcy IPiN (Instytut Psychiatrii i Neurologii) przeprowadzili badania, z których wynikało, że bananowe skórki istotnie zawierają środki psychoaktywne (np. dopaminę, tzw. hormon szczęścia), jednakże są to śladowe ilości. Wiele wskazuje, że omawiany efekt intensyfikacji doznań narkotycznych był jedynie placebo, który udzielał się również osobom palącym same skórki.
Trzeci okres to koniec lat 70. i początek 80. to „okres makowy”, w którym pojawiły się substancje powstałe w wyniku chałupniczej obróbki maku lekarskiego. Od tego momentu można mówić o narkomanii w Polsce na szerszą skalę.
W połowie lat 70. XX wieku narkomani zaczęli produkować używki na własną rękę. Jedna po drugiej pojawiły się trzy metody przetwarzania maku lekarskiego o różnym stopniu skomplikowania, pozwalające otrzymać narkotyk w warunkach domowych. Ten właśnie moment stał się kamieniem milowym historii zjawiska narkomanii w Polsce. Wykorzystanie maku lekarskiego to symbol początku okresu, który specjaliści nazywają właśnie „makowym”. Równie istotny dla rozgraniczenia jest fakt, że używki wykorzystywane w poprzednich okresach do odurzania się powodowały w większości zależność jedynie psychiczną (poza morfiną, która jest jednakże pochodną maku). Dawało to pewną możliwość manewru pomiędzy poszczególnymi środkami. Użytkownicy nie byli przywiązani do jednego specyfiku, zdarzało się przyjmowanie kilku na raz, dla lepszego efektu.
Zjawisko to określa się mianem politoksykomanii. Młodzi poszukiwali coraz silniejszego „haju” – często nie była istotna metoda, liczył się efekt. Produkowane na własną rękę środki odurzające z maku różniły się od specyfików medycznych tym, że bardzo mocno uzależniały fizycznie.
Rozpoczęto próby – zakończone sukcesem – opracowania nowego typu narkotyku. Powiększała się liczba przyjmujących środki odurzające, osoby wcześniej uzależnione potrzebowały większych dawek. Ustawodawca oraz milicja próbowali ograniczyć dostęp do medykamentów o właściwościach narkotycznych. Prawie w ogóle nie istniał zorganizowany przemyt, ten prywatny, na własne potrzeby, nie zaspokajał zaistniałego popytu. Źródło: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/b ... dziezy.pdf.
Jarocin 1980: https://www.youtube.com/watch?v=b2RnU-q ... 8&index=47. Czas około 5 minut.
Uliczny Opryszek – Butapren: https://www.youtube.com/watch?v=xf-WDNzDaxo. Czas około 4 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 lip 2019, 10:44

Film wyjaśniający mechanizm powstawanie nałogu pornografii i innych nałogów: https://www.youtube.com/watch?v=btEZC-- ... e=youtu.be. Czas około 70 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 lip 2019, 17:17

„Przeciw przemocy” w sprawie LGBT. Wiec lewicy w Białymstku (dzisiaj, 28.07.2019 r.): https://www.youtube.com/watch?v=W9CMp7vPG38. Czas około 99 minut. „Misjonasz” nowej religii Biedroń w akcji.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 lip 2019, 18:44

Kabaret: https://www.youtube.com/watch?v=HGZYXwUiDtg. Czas około 17 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 29 lip 2019, 11:42

Dyskryminacja pozytywna i jej negatywne skutki: https://www.youtube.com/watch?v=D_F9oxJ ... Q&index=60. Czas około 9 minut. Mamy tu opis dyskryminacji pozytywnej ze względu na płeć i kolor skóry. Są to tylko manewry do prawdziwej rewolucji kulturowej. Za kilka lat będziemy mieć dyskryminację pozytywną ze względu na orientację seksualną. Unia Europejska wprowadzi parytety narzucające obowiązek uprzywilejowania osób o orientacji homoseksualnej. Najlepsze szkoły i uczelnie będą przyjmować w pierwszej kolejności tylko młodzież o orientacji homoseksualnej. Również firmy będą oferowały najlepiej płatną pracę dla osób homoseksualnych. Po takiej regulacji prawnej nawet narodowcy będą się łączyć w pary jednopłciowe, aby dostać się na studia.
Tolerancja: https://www.youtube.com/watch?v=GpwCw5D ... zy&index=6. Czas około 2 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 30 lip 2019, 08:45

C.D. Narkomania w PRL. Trzy metody przetwarzania maku lekarskiego miały różne stopnie skomplikowania. Zdobycie maku było bardzo proste, gdyż dostęp do upraw maku był de facto nieograniczony. Najłatwiej było otrzymać tzw. makiwarę, nazywaną również „zupą”. Sama nazwa wskazuje procedurę postępowania. Susz makowy, najczęściej słomę, gotowano. Otrzymany napar przyjmowano doustnie. Środek ten dawał najkrótszy i najsłabszy efekt oraz mógł wywoływać torsję.
Nieco bardziej skomplikowane było pozyskanie mleczka makowego. Narkoman musiał naciąć zielone, niedojrzałe główki rośliny. Z utworzonych na makówce bruzd obficie wypływał mleczny sok. Otrzymany płyn należało zebrać, wysuszyć, a następnie rozmieszać z bezwodnikiem kwasu octowego. Gotowy roztwór aplikowano poprzez iniekcję, bezpośrednio do żyły. Dawało to silny efekt odurzenia. To właśnie ta metoda jest najczęściej kojarzona z narkomanami schyłku PRL, wstrzykiwany zaś płyn często był błędnie nazywany kompotem.
Prawdziwy kompot makowy, który zyskał sobie również buńczuczne miano tzw. polskiej heroiny, był – spośród trzech wymienionych narkotyków opartych o mak lekarski – najbardziej czasochłonny w produkcji. Do procesu potrzebne były, prócz zmielonej słomy makowej, odczynniki chemiczne, które w większości wypadków można było kupić w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego.
Początkowo narkomani zdobywali niezbędne odczynniki, wykorzystując w pomysłowy sposób substancje nabyte bez większych problemów w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego, np. płyn do czyszczenia akwariów. Nasiłowski i Sybirska podają jednakże, że zdarzały się kradzieże odczynników z aptek i laboratoriów. Założyć można, że kradzieże owe zdarzały się w późniejszym okresie, gdy składniki niezbędne do produkcji „kompotu” były szerzej znane i nie chciano ich sprzedawać osobom wyglądającym na narkomanów. Kompot był najsilniejszym środkiem odurzającym, jaki można było wyprodukować z maku w warunkach domowych
W związku z przygotowywaniem „polskiej heroiny” przez ludzi w większości wypadków bez wykształcenia chemicznego, dodawaniem różnej jakości składników, bez dokładnego mierzenia, moc narkotyku była zmienna, w zależności od producenta, czy nawet konkretnej partii. Choć wstrzykiwana ilość kompotu mogła być zawsze taka sama, stężenie opiatów za każdym razem było inne. Groziło to pogłębieniem uzależnienia lub nawet przypadkowym przedawkowaniem, a co za tym idzie, śmiercią. Mimo dużych zagrożeń, dzięki prostocie produkcji, przepis na „polską heroinę” stał się szeroko znany w środowisku narkomanów. Co więcej, makowe narkotyki domowe były relatywnie tańsze od wódki. W 1985 roku blisko 80% osób leczonych ambulatoryjnie (odwyki) stanowili uzależnieni od narkotyków opiatowych: zupy, mleczka i kompotu. Źródło: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/b ... dziezy.pdf.
Rzadkie nagranie radiowe z lat 80. opisujące prostytucję nieletnich narkomanów (butaprenowych) za śmietnikami w mieście Łodzi: https://www.youtube.com/watch?v=lydkug5DmVM. Czas około 4 minuty.
SIEKIERA na żywo Jarocin '84: https://www.youtube.com/watch?v=zq6d92o ... u8&index=5. Czas około 3 minuty.
FALA - Jarocin '85 (+18): https://www.youtube.com/watch?v=2bHAbgM ... 8&index=18. M.in. wywiad z młodym Kukizem. Czas około 80 minut.
Jarocin 87 - Wywiady z uczestnikami festiwalu: https://www.youtube.com/watch?v=Biu_t41 ... u8&index=2. Czas około 7 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 30 lip 2019, 15:08

Wolność słowa: prawo podstawowe - Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=Ujp9KBm ... k&index=20. Czas około 31 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 31 lip 2019, 09:27

Opętanie ideologiczne: https://www.youtube.com/watch?v=YphJE0Ymsso. Czas około 7 minut.
Jak rozmawiać z fanatykiem? https://www.youtube.com/watch?v=yrbyiZhGBvQ. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 31 lip 2019, 12:13

Bohaterski radny Grzegorz Bojanek złożył interpelacje nr 80 do Wójta Gminy Poraj z dnia 19.07.2019 mimo ostrzeżeń o narażeniu się na odpowiedzialność karną: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6030.
Odpowiedź na interpretację: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6030.
Radny Grzegorz Bojanek złożył jeszcze dwa zapytania polityczne, Nr 81 i 82 (obydwa z datą 22.07.2019 r.). Gdy się pojawią odpowiedzi, umieszczę odpowiednie linki. Inni radni wyciszyli swe ego i siedzą jak mysz pod miotłą. Nie ma bardziej komfortowej sytuacji niż podporządkowanie radnych (nadzorców Zarządu) Zarządowi.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 31 lip 2019, 14:11

Okiem liberała. Komentarz polityczny: https://www.youtube.com/watch?v=FidFpCeR53Y. Czas około 14 minut.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 01 sie 2019, 09:46

C.D. Narkomania w PRL. W połowie lat 70. studenci Politechniki Gdańskiej opracowali „przełomową” metodę produkcji tzw. kompotu, zwanego również „polską heroiną”. W 1985 roku uchwalona została ustawa o zwalczaniu narkomanii, która zmieniła wcześniejsze zapisy dotyczące narkotyków, pochodzące głównie z 1951 i 1969 roku.
W Polsce narkotyki, takie jak: marihuana, haszysz, LSD czy amfetamina pojawiały się w małych ilościach, głównie dzięki prywatnemu przemytowi zza granicy. Nie był to jednakże proceder nastawiony na zysk. Osoba, która przywiozła ze sobą pewną dawkę substancji odurzającej, spożywała ją sama lub dzieliła się z najbliższym gronem znajomych. Dealerzy, których obecnie kojarzymy z nielegalną dystrybucją środków uzależniających, posiadający stały dostęp do określonych narkotyków, w PRL praktycznie nie istnieli. Czarny rynek zaczął się organizować pod koniec lat 80., by w pełni się rozwinąć na początku lat 90.
W związku z rosnącym w latach 80. popytem na marihuanę, którego nie był w stanie zaspokoić import detaliczny, zaczęto zasiewać ją w Polsce. Początkowo, w związku z brakiem zorganizowanych grup przestępczych oraz brakiem rynku zbytu, uprawiano ją jedynie na potrzeby własne lub grona znajomych. Część „upraw” była efektem ściągnięcia nasion np. z Holandii; inne były próbą udomowienia występujących naturalnie samosiejek o niskiej zawartości substancji psychoaktywnych. Szkodliwość zarówno polskich, jak i zagranicznych kannabinoli jest oceniana przez większość ekspertów jako zdecydowanie niższa od narkotyków opiatowych, czy butaprenu. Do dziś występują kontrowersje dotyczące legalizacji marihuany. Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy legalnego dostępu do kannabinoli (organiczne związki chemiczne występujące w konopiach) dysponują rzeczowymi argumentami na potwierdzenie swoich stanowisk. O konopiach będzie więcej w następnych wpisach. Źródło: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/b ... dziezy.pdf.
„DIABELSKIE NASIENIE" czyli jarocińskie subkultury '90 r.:
https://www.youtube.com/watch?v=o37F55C ... 8&index=27. Czas około 18 minut. Cichy dźwięk.
Czad młodzieży wychowanej w PRL. Jarocin 1991 r.: https://www.youtube.com/watch?v=TCKEPCJSDZs. Czas około 11 minut.
JAROCIN '91 - „PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ": https://www.youtube.com/watch?v=mSk3Gf_ ... u8&index=3. Czas około 18 minut.
SKRĘT Z MARIHUANY? Polska Kronika Filmowa (1992 r.):
https://youtu.be/yEtPqJSHDUc?list=PLyMy ... IPK2&t=196. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2198
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 01 sie 2019, 17:11

Jak działa propaganda? https://www.youtube.com/watch?v=aZnOaK0149U. Czas około 6 minut.
Jak nie dać sobą manipulować? [podstępna technika]: https://www.youtube.com/watch?v=cBndLykrvMk. Czas około 14 minut.

ODPOWIEDZ