Wykonanie Budżetu Gminy za 2017r

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
ODPOWIEDZ
Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1256
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Wykonanie Budżetu Gminy za 2017r

Post autor: Zdzisława Polak » 05 kwie 2018, 15:51

Zapraszam do przeczytania i przeanalizowania budżetu Gminy za 2017r . Istotna jest struktura budżetu a szczególnie struktura wydatków.
Proszę porównać plan do wykonania zarówno dochodów jak i wydatków, zauważyć w jakim % wykonano wydatki bieżące a w jakim majątkowe, itp.
i wyciągnąć wnioski.
A oto link:
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5363
Miłej lektury.

widz
VIP
Posty: 634
Rejestracja: 28 lip 2010, 14:20

Re: Wykonanie Budżetu Gminy za 2017r

Post autor: widz » 07 kwie 2018, 13:22

Czytajcie dokładnie te opisówki do budżetu -wiele się można dowiedzieć np. że Urząd Gminy wydał ok 52 tys. zł na wodę mineralną? to niesamowite ile oni piją?

Igor
Guru
Posty: 286
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Wykonanie Budżetu Gminy za 2017r

Post autor: Igor » 07 kwie 2018, 19:03

większośc to chleja radni na komisjch i sesjach
memento

warcaby
Stały bywalec
Posty: 89
Rejestracja: 23 lis 2017, 12:13

Re: Wykonanie Budżetu Gminy za 2017r

Post autor: warcaby » 07 kwie 2018, 22:28

Albo Ty jak masz kaca!!!

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1256
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wykonanie Budżetu Gminy za 2017r

Post autor: Zdzisława Polak » 18 kwie 2018, 15:48

Wykonanie budżetu Gminy Poraj za 2017 r
Dochody
Planowano dochody w kwocie około 52,5 mln zł a wykonano tylko 40,3mln zł tj tylko 76,72% ,
w tym: dochody bieżące 39,7 mnl zł tj. 99% a majątkowe tylko 0,5 mln, zł tj 1%
Na turystykę planowano dotację ok 2 mln zl nie otrzymano nic,
Na gospodarkę mieszkaniową planowano wpływy 3,7 mln zł a uzyskano tylko 0,8 mln zł (21%).
Dochody od osób prawnych zaplanowano w kwocie 19,5 mln zł a uzyskano tylko 17,7 mln zł(90%)
Transport plan 0,7mln zł uzyskany dochód 0,2 mln zł (32%).
Gospodarka komun. i ochr. środowiska planowano dochód 4,3 mln zł a uzyskano 1,2mln zł(28%)
w tym na gospodarkę ściekowa plan był 2 mln zł a otrzymano 60 zł czyli 0 % .
Należności Gminy wymagalne na koniec 2017 r. wynosiły 2.792.219zł w tym:
– podatki od nieruchomości 1.034.439 zł ,
– i należności od dłużników alimentacyjnych 1.406.790 zł . Kwoty te świadczą o słabej
ściągalności należności.
Należności pozostałe (gospodarowanie odpadami) wynosiły 152.228 zł,
w tym zaległości 110.888 zł ( muszę dopytać czy nie jest to zaległość tego pana, która wyrzucił
odpady niebezpieczne w kamionkach w Choroniu i wójt podpisał z nim ugodę na spłaty ratami.)
Wydatki
Plan wydatków to kwota 51, 1 mln zł zaś faktycznie wydatkowano kwotę 40, 4 mln zł tj. (79,06%).
Z tego aż 38,3 mln zł to wydatki bieżące tj. (94% ) a wydatki majątkowe tylko 2,1 mln zł tj (6%)
Plan wydatków majątkowych wynosił 8,6 mln zł a wykonanie 2,1 mln zł (25% planu.)
W dziale gospodarki komun. planowano wydać 6,1 mln zł wydano tylko 2,7 mln zł tj. (45,62%),
w tym na gospodarkę ściekową planowano wydać 2 mln zł a wydano tylko 294 tys. zł tj. (14,68%).
W dziale Transport i drogi planowano wydać 2 mln zł a wydano tylko 1,1 mln zł tj (54% planu).
W dziale Turystyka planowano wydać tez ok. 2 mln zł a wydano tylko 98 tys zł tj. 4,6%.
w tym wypłacone kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych wyniosły ponad 31 tys.zł
(domyślam się, że za szkody poniesione na dziurawych drogach).
W dziale Oświaty planowano 15,7 mln zł a wydano 13,4 mln zł tj. 85,39% do planu, w tym wydatki
na koszty postępowania sadowego około 1 tys.zł (komu i za co?)
W dziale Pomoc społeczna plan 2.7 mln zł a wypłacono tylko 1,5 mln zł tj. ( 58,55%) Dlaczego
taka oszczędność właśnie w tym dziale? Czy społeczeństwo tak się zbogaciło , że nie prosiło o
pomoc czy były inne przyczyny? Jeśli tak , to jakie? Czy może brak środków na wypłatę zapomóg?.
W dziale Administracja publiczna plan był 6,4 mln zł i wydano 6,3 mln zł tj (98% do planu).
- w tym na same koszty utrzymania urzędu wydano 5,3 mln zł tj. 99% w stosunku do planu,
– w tym koszty postepowania sądowego to kwota 3.549 zł ( z jakiego tytułu zapłacone?)
– w tym szkolenie pracowników 21.184 zł ( któremu pracownikowi płacono na studia?)
W rozdziale Promocja wydano aż 258.126 zł ( jeszcze nie dawno wydawane było 4 tys, zł) dlaczego
tak dużo wydano? I na co? (proszę o szczegółowe rozliczenie tej kwoty komu i ile ).
W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego wydano aż 417.811 zł ( na co i
komu).
W dziale Obsługa długu czyli same odsetki od kredytów i pożyczek kosztowały nas 885.990 zł.
Zobowiązania Gminy na 31.12.2017r – 3. 282,352 zł w tym :
-niewymagalne 3.053.381zł (pochodne od wynagrodzeń) aż tyle ? To za jaki okres?
-wymagalne 228.971 zł.
Moje wątpliwości budzą też wykazane Rozchody
Planowana spłata pożyczki w 2017 r 1.856.279,78 zł
zmiana planu spłaty na koniec 2017r. 1.466.279,78 zł
a spłacono 5.438.811,85 zł
Przy czym przychody z pożyczek w 2017 r wynosiły 4.944.811,85 zł
minus rozchody z tyt. spłaty pożyczek w 2017r -”- - 5,438.811,85 zł
Daje różnicę - 493.437,46 zł odsetek koszty debetu na rach. Bankowym Gminy i pożyczki w
Magellanie Łóódż. Pytanie za jaki to okres ?
Przy realizacji tego budżetu naruszano art 243 ustawy o finansach publicznych wielokrotnie i kilka
razy uchylana była uchwała budżetowa i uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

ODPOWIEDZ